TKB HK 7 - KHOÁ VIII KHOA HOẰNG PHÁP (14-09-2012)


 

 

                             THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ 7 - KHOÁ VIII (2009 – 2013)

KHOA HOẰNG PHÁP

HỌC BUỔI CHIỀU TẠI GIẢNG ĐƯỜNG LẦU 4

 

(Áp dụng từ ngày 12/09/2012 đến ngày 15/12/2012)

GIỜ

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thư Năm

Thứ Sáu

13 H 00
14 H 30

Triết học Tôn Giáo

ĐĐ. T. Giác Duyên

Thiền Tông, Tịnh Độ Tông, Mật Tông

TT. T. Minh Nhẫn;

TT. T. Đồng Thành;

NS TN Huệ Liên

Phật Giáo Nguyên thủy

và Đại thừa

TT. T. Nhật Từ

Cổ ngữ

Thiền Tông, Tịnh Độ Tông, Mật Tông

TT. T. Minh Nhẫn;

TT. T. Đồng Thành;

NS TN Huệ Liên

 

 

14 H 45
16 H 15

Triết học Tôn Giáo

ĐĐ. T. Giác Duyên

Phương pháp giảng dạy

GV Tịnh Minh

Phật Giáo Nguyên thủy

và Đại thừa

TT. T. Nhật Từ

Cổ ngữ

 

Phương pháp giảng dạy

GV Tịnh Minh

 

Lưu ý:

 

 Cổ ngữ khóa VIII khoa Hoằng Pháp học vào thứ năm hàng tuần như học kỳ trước.

                                                                                                                                                                                     VĂN PHÒNG HỌC VIỆN