Danh sách chuyển điểm ĐTTX 5 (đợt cuối cùng) (cập nhật 7-11-2017) (09-11-2017)


XEM DANH SÁCH

Thông báo chuyển điểm (đề nghị quý học viên xem lại)

* Ghi chú: Quý học viên vui lòng đọc kỹ các ghi chú sau

- Theo quy định chuyển điểm của Học viện, những học viên nằm trong danh sách chuyển điểm đợt này đều vi phạm nộp đơn trễ hạn. Chư Tôn đức lãnh đạo văn phòng đã thương tình cứu xét, dẫn đến việc ký duyệt danh sách chậm trễ. Kính mong quý học viên hoan hỷ và sau này nghiêm túc chấp hành đúng quy định của nhà trường.

- Quý học viên có thắc mắc xin hoan hỷ gọi điện thoại văn phòng 02836209360 (giờ làm việc) để được giải đáp. Kính mong quý học viên tôn trọng và ý thức trong việc liên lạc bằng tin nhắn, điện thoại với lãnh đạo và nhân viên ngoài giờ làm việc.