Thời khoá biểu Đào tạo từ xa _ Khoá I (đợt 6) (09-11-2011)


           GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM                                                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI Tp. HCM                                                             Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                                                                                    ------o0o------

 

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ V

 KHOA ĐÀO TẠO TỪ XA KHÓA I

HỌC TẠI GIẢNG ĐƯỜNG LẦU 4

 

(Áp dụng ngày 12/11/2011 và ngày 13/11/2011)

 

 

GIỜ

7g 00 – 13g00

14g00 – 15g30

15g45 – 17g15

THỨ 7

 12/11/2011

Đảnh lễ Chư Tôn đức + Mừng ngày nhà giáo Việt Nam (20/11)

Thắng Pháp Tập Yếu Luận
TT.TS. Bửu Chánh

ĐT: 0913940683

Thắng Pháp Tập Yếu Luận
TT.TS. Bửu Chánh

ĐT: 0913940683

GIỜ

7g 30 – 9g00

9g 15 – 10g45

13g00 – 14g30

14g45 – 16g15

CHỦ NHẬT

13/11/2011

Hán văn

SC.TS. TN. Tuệ Liên

ĐT: 0909022618

Hán văn

SC.TS. TN. Tuệ Liên

ĐT: 0909022618

Triết học chính trị XHPG
SC.TS. Hương Nhũ
ĐT: 0909132459

Triết học chính trị XHPG
SC.TS. Hương Nhũ
ĐT: 0909132459