Thông báo khai giảng Khóa Cử nhân Phật học Hệ Đào tạo từ xa Khóa II (2011 - 2015) (22-09-2011)


                  GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI TP. HCM                                      Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                    ------o0o------                                                                       ----------o0o----------

                                 Số:_273_/VT/HVPG

 

TP. HCM, ngày 29  tháng  08  năm 2011

THÔNG BÁO
KHAI GIẢNG KHÓA CỬ NHÂN PHẬT HỌC
HỆ ĐÀO TẠO TỪ XA KHÓA II (2011 - 2015)

 

Đáp ứng nhu cầu học Phật pháp của Tăng Ni và cư sĩ không có nhiều thời gian và điều kiện đến trường học như những Tăng Ni sinh hệ chính quy, Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh sẽ mở khóa đào tạo cử nhân Phật học - hệ Đào tạo từ xa - khóa 2 (2011-2015).

 

- Điều kiện: Tối thiểu phải Tốt nghiệp PTTH hoặc văn bằng tương đương (bổ túc văn hóa).  

 

- Nơi phát hồ sơ: Văn phòng Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, 750 Nguyễn Kiệm, P.4, Q. Phú Nhuận, TP. HCM, hoặc có thể download từ trang web học viện: www.vbu.edu.vn

 

- Thời gian : từ ngày ra thông báo đến hết ngày 7/10/2011.

 

- Nơi nhận: Văn phòng Học viện (Lầu 1, Phòng B1, gặp SC. Đức Viên). Học viên có thể đăng ký sơ bộ qua ĐƠN XIN NHẬP HỌC được đính kèm, gởi về khoa_daotaotuxa@yahoo.com.vn.  Sau khi số lượng sinh viên đủ như dự kiến, Học viện sẽ thông báo sinh viên bằng email đến Học viện hoàn tất thủ tục nhập học.

 

- Mọi thắc mắc xin liên hệ điện thoại: 082. 224.0725 hoặc 083.845.2707.

 

- Học phí: 1.500.000đ/ năm.

 

-  Khai giảng ngày 08/10/2011

 

 Nay thông báo,

 

HỒ SƠ NHẬP HỌC

 

TM. HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH HỌC VIỆN

Phó Viện trưởng Tổ chức hành chánh

 

Đã ký và đóng dấu

 

HT. THÍCH ĐẠT ĐẠO