Lịch học ngày 15 & 16 /4/2017 ĐTTX3, ĐTTX4 (12-04-2017)


Ngày học: 15 & 16/04/2017 (19 & 20/03 Đinh Dậu)

ĐTTX3

Phòng học: Giảng đường E (lầu 4), Pali học phòng C2 (lầu 2)

GIỜ

7g00 – 8g30

8g45 – 10g15

13g00 – 14g30

14g45 – 16g15

THỨ 7

15/4/2017

Tư tưởng PGVN
TT.TS. T. Phước Đạt

Tư tưởng PGVN
TT.TS. T. Phước Đạt

PG Nguyên thủy & Đại thừa

TT.TS. T. Viên Trí

PG Nguyên thủy & Đại thừa

TT.TS. T. Viên Trí

CHỦ NHẬT

16/4/2017

Trung quán luận
ĐĐ.TS. T. Trí Minh

Trung quán luận
ĐĐ.TS. T. Trí Minh

Pali
TT.TS. T. Bửu Chánh

Pali
TT.TS. T. Bửu Chánh

Hán cổ
NS.TS. Tuệ Liên

Hán cổ
NS.TS. Tuệ Liên

 

ĐTTX4

Phòng học: Giảng đường A (tầng hầm), Pali học phòng C2 (lầu 2)

Vì sáng Thứ Bảy khoa Triết học bù giờ tại Giảng đường A (tầng hầm) nên lớp Kinh Pháp Hoa sẽ học tại phòng C1 (lầu 2).

GIỜ

7g00 – 8g30

8g45 – 10g15

13g00 – 14g30

14g45 – 16g15

THỨ 7

15/4/2017

Kinh Pháp hoa
TT.TS. T. Tâm Đức

Kinh Pháp hoa
TT.TS. T. Tâm Đức

Tín ngưỡng & tôn giáo VN
TS. Nguyễn Trọng Hạnh

Tín ngưỡng & tôn giáo VN
TS. Nguyễn Trọng Hạnh

CHỦ NHẬT

16/4/2017

Pali

NS.TS. TN. Tịnh Vân

Pali

NS.TS. TN. Tịnh Vân
cuối

Lịch sử Văn học VN
TS. Trần Minh Hường

Lịch sử Văn học VN
TS. Trần Minh Hường

Hán cổ

NS.TS. TN. Tuệ Liên

Hán cổ

NS.TS. TN. Tuệ Liên

 

 

 

VĂN PHÒNG HỌC VIỆN