Lịch học ngày 22 & 23 /4/2017 ĐTTX4 (cập nhật 8g30, 21-4-2017) (20-04-2017)


Lịch học ngày 22 & 23/04/2017 (26 & 27/03 Đinh Dậu)

Phòng học: Giảng đường A (tầng hầm)

GIỜ

7g00 – 8g30

8g45 – 10g15

13g00 – 14g30

14g45 – 16g15

THỨ 7

22/4/2017

Thuật ngữ PPTA
SC.TS. Liễu Pháp

Thuật ngữ PPTA
SC.TS. Liễu Pháp

Hán cổ

NS.TS. TN. Tuệ Liên

Hán cổ

NS.TS. TN. Tuệ Liên

CHỦ NHẬT

23/4/2017

Đại cương Triết học PG
ĐĐ.TS. T. Trí Minh

Đại cương Triết học PG
ĐĐ.TS. T. Trí Minh

Kinh Trung bộ
ĐĐ.TS. Giác Hoàng

Kinh Trung bộ
ĐĐ.TS. Giác Hoàng

 

VĂN PHÒNG HỌC VIỆN