Kinh Trung bộ 4 (24-04-2017)


NỘI DUNG CHÍNH CỦA MÔN HỌC

DÀNH CHO HỌC VIÊN KHOA ĐÀO TẠO TỪ XA

FILE ÂM THANH (*.mp3)

 

1. Tổng quan chương trình HK4

2. Chủ đề 1: Cuộc đời Đức Phật

3. Chủ đề 2: Giới đức

4. Chủ đề 2: Giới đức (tt)

5. Chủ đề 3: Lộ trình tu tập thiền định, thiền quán

6. Chủ đề 3: Lộ trình tu tập thiền định, thiền quán (tt)

7. Chủ đề 4: Ngoại đạo

8. Chủ đề 4: Ngoại đạo (tt)

9. Kinh Hạnh con chó

10. Kinh Upali

11. Sửa tiểu luận

12. Ôn cuối kỳ

 

 

FILE VĂN BẢN THAM KHẢO (*.doc)

 

1. Chương trình học kỳ 4 (cập nhật 16-01-2017)

2. Chủ đề 1: Cuộc đời Đức Phật

3. Chủ đề 2: Giới đức

4. Chủ đề 3: Thiền

5. Chủ đề 4: Ngoại đạo

6. Tóm tắt kinh Hạnh con chó

* Câu hỏi ôn thi cuối học kỳ 4

 

ĐỀ TIỂU LUẬN

Học viên hãy chọn một số kinh trong nhóm chủ đề 2 để làm một đề tài mà học viên tâm đắc. Liên hệ thực tiễn và ứng dụng trong đời sống hằng ngày.

Lưu ý:

1. Tất cả học viên đều làm thay cho thi giữa kỳ tại lớp.

2. Thời gian nộp tiểu luận: Như thông báo của Văn phòng Học viện.