Văn học Pali (16-01-2018)


NỘI DUNG CHÍNH CỦA MÔN HỌC

DÀNH CHO HỌC VIÊN KHOA ĐÀO TẠO TỪ XA

 

FILE ÂM THANH (*.mp3)

 

1. Giới thiệu văn học Pali 

2. Giới thiệu văn học Pali (tt)

3. Kết tập tam tạng Pali

4. Kết tập tam tạng Pali (tt)

 

 

 

VIDEO BÀI GIẢNG DO GIẢNG VIÊN CUNG CẤP

 

1. Giới thiệu văn học Pali (1)

2. Giới thiệu văn học Pali (2)

 

FILE VĂN BẢN THAM KHẢO (*.pdf)

 

1. Giới thiệu văn học Pali

2. Ngôn ngữ của Đức Phật

3. Kết tập kinh điển