Đoàn Phật tử TV Thường Chiếu đến thăm Học viện 


               Nhân dịp lễ Tưởng niệm Cố Hoà Thượng Thiện Hoa, đoàn Phật tử Thiền viện Thường Chiếu do Sư cô Chơn Tâm dẫn đoàn đã đến thăm Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM theo sự chấp thuận của Hoà thượng Thiền sư Thích Thanh Từ. Sư cô Chơn Tâm và phái đoàn đã cúng dường 30 phần quà đến Hội đồng điều hành và nhân viên Học viện, đồng thời cúng dường 500 quyển Đại thừa Khởi tín luận và 500 phần quà đến Tăng Ni sinh đang theo học môn Thiền học tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại Tp. Hồ Chí Minh.

 

 

 

 

 

 

Tin & ảnh: Như Hiếu