Cơ hội sau khi tốt nghiệp

Trung bình mỗi khóa học có khoảng 20-50 sinh viên. Sinh viên tốt nghiệp sẽ được Khoa giới thiệu để đi du học Trung Quốc Đài Loan, hoặc tham gia công tác phiên dịch, hoặc giảng dạy tại các trường Phật học.