Mục tiêu đào tạo

Khoa Trung văn tạo điều kiện cho sinh viên nghiên cứu nền tư tưởng, văn hoá, văn học, lịch sử, kiến trúc, nghệ thuật, lễ nghi của Phật giáo Trung Quốc.

Sinh viên của Khoa sẽ làm quen với Phật giáo Trung Quốc, có thể nâng cao khả năng hiểu biết tư tưởng, văn hoá, văn học, nghệ thuật Trung Quốc cũng như các nước liên quan, từ đó có những kinh nghiệm nhiều hơn trong việc hành trì và ứng dụng trong sự nghiệp hoằng pháp độ sanh, xây dựng ngôi nhà Phật giáo Việt Nam càng ngày càng tốt đẹp hơn. Nếu có dịp đi Trung Quốc Đài Loan du học, thì những kiến thức thu thập được sẽ giúp cho sinh viên nắm bắt được tư tưởng, văn hoá, học thuật nước người và sẽ học tập tốt hơn.

Lực lượng Giảng viên của Khoa Trung văn rất hùng hậu, có đủ khả năng giảng dạy trình độ cử nhân và cao học cho các chuyên ngành như: chuyên ngành Phật giáo Trung Quốc, chuyên ngành Hoa ngữ, chuyên ngành Hán ngữ. Nhưng hiện nay theo tình hình thực tế chỉ đang đào tạo chuyên ngành Hoa ngữ giúp cho sinh viên có đủ năng lực du học và làm công tác phiên dịch.