ĐĐ.TS. Thích Viên Anh

ĐĐ.TS. THÍCH VIÊN ANH


I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Thông tin cá nhân

  1. Họ tên                   : Nguyễn Đăng Hải
  2. Pháp danh             : Thích Viên Anh
  3. Ngày sinh             :15/10/1976
  4. Ngoại ngữ             : Anh - Mức độ sử dụng: Tốt
  5. Cổ ngữ                  : Pali - Mức độ sử dụng: đọc hiểu; Hán cổ - Mức độ sử dụng: Đọc hiểu
  6. Học vị cao nhất, năm, nước: Tiến sĩ,  2014,  Ấn Độ
  7. Chức vụ trong Học viện: giảng viên
  8. Chức vụ trong 1.GHPHVN (2017-2022): Phó trưởng Ban Văn Hoá tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

(i) Phó trưởng Ban Hoằng pháp tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

(ii) Uỷ viên thường trực Ban Văn Hoá Tp. HCM

Phó thư kí, kiêm chánh văn phòng, Ban biên tập và ấn hành Văn Hoá Phật giáo thuộc Ban Văn Hoá Trung Ương

Thông tin liên hệ

  1. Địa chỉ liên lạc     : 131/1 đường 89, ấp Cây Da, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP. HCM.

 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

2.1. Đại học (BA, BSc v.v…)

- Ngành học               :Phật học

- Hệ đào tạo               : Chính quy

- Trường, nước đào tạo: Học Viện Phật Giáo Việt Nam tại Tp. HCM

- Thời gian đào tạo    : 04 năm

- Năm tốt nghiệp       : 2001

2.2. Thạc sĩ (MA, MSc v.v…)

- Ngành học               :Phật học

- Hệ đào tạo               : Chính quy

- Trường, nước đào tạo: Đại Học New Delhi, Ấn Độ

- Thời gian đào tạo    : 02 năm

- Năm tốt nghiệp       : 2007

2.3. Phó tiến sĩ (M.Phil)

- Ngành học               :Phật học

- Hệ đào tạo               : Chính Quy

- Trường, nước đào tạo: Đại Học New Delhi, Ấn Độ

- Thời gian đào tạo    : 01 năm

- Năm tốt nghiệp       : 2008

- Tên luận án             : Concept of Ahimsa in Early Buddhism

2.4. Tiến sĩ

- Ngành học               : Phật học

- Hệ đào tạo               : Chính Quy

- Trường, nước đào tạo: Đại học Pune, Ấn Độ

- Thời gian đào tạo    : 05 năm

- Năm tốt nghiệp       : 2014

- Tên luận án             : Concept of Ahimsa in Early Buddhism

2.5. Các khoá đào tạo khác

Stt

Văn bằng/ chứng chỉ

Tên khoá đào tạo

Trường đào tạo

Năm đậu

1

Chứng chỉ

Tâm lý giáo dục

Đại Học Sư Phạm Tp. HCM

2012

2

Chứng nhận

Nghiệp vụ sư phạm

HV PGVN tại Tp. HCM

2019

3

Chứng nhận

Nghiệp vụ sư phạm

HV PGVN tại Tp. HCM

2020

 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

2019-nay

Học Viện Phật giáo Việt Nam tại Tp.Hcm

Giảng viên

 

IV. CÁC HỌC PHẦN ĐẢM NHIỆM

Stt

Tên môn

Cấp đào tạo

Số TC

Năm đào tạo

Tên trường

1

 Phật Học Khái Luận

Cử nhân

01

2019

HVPGVN tại TP.Hcm

2

Kinh Kim Cang

Cử Nhân

03

2020

HVPGVN tại TP.Hcm

3

 Phật Học Khái Luận

Cử Nhân

01

2020

HVPGVN tại TP.Hcm

Khoa: 
Khoa Triết học Phật giáo