Câu xá luận

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa II
Học kỳ: 
Học kỳ 5
Số tín chỉ môn học: 
3

CÁC FILE ÂM THANH BÀI GIẢNG (*.mp3)

KHÓA IX - Hệ chính quy

1. Bài giới thiệu

2. Giới thiệu về luận Câu Xá

3. Giới thiệu về luận Câu Xá (tt)

4. Giới thiệu về luận Câu Xá (tt)

5. Phân biệt giới

6. Phân biệt giới (tt)

7. Phân biệt căn

8. Phân biệt căn (tt)

9. Phân biệt thế gian

10. Tùy Miên

11. Phẩm Hiền Thánh

12. Phân biệt Trí

13. Phân biệt Trí (tt)

14. Phân biệt Định

15. Phá ngã chấp

16. Phẩm thế gian

17. Phân biệt Nghiệp

KHÓA II - ĐTTX

1. Giới thiệu luận Câu-xá

2. Giới thiệu luận Câu-xá (tt)

3. Giới thiệu luận Câu-xá (tt)

4. Tùy Miên

5. Phân biệt Nghiệp

6. Phân biệt Hiền Thánh

7. Ôn tập

ĐỀ TÀI TIỂU LUẬN MÔN CÂU XÁ LUẬN

(Dành cho Học viên Khóa II, Khoa Đào tạo từ xa)

GVHD: TT. TS. Thích Giác Hiệp

Các nội dung Học viên cần lưu ý khi chọn đề tài làm tiểu luận:

1.  Giải thích, nhận định các điểm triết học chính của luận Câu-xá

2.  Nghiên cứu học thuyết Nghiệp theo luận Câu-xá (phẩm Phân biệt Nghiệp)

3.  Nghiên cứu tính chất Tùy miên theo luận Câu-xá (phẩm Phân biệt Tùy Miên)

4.  Nghiên cứu về quả chứng theo Nhất Thiết Hữu bộ (phẩm Phân biệt Hiền Thánh)

GIÁO TRÌNH/ TÀI LIỆU THAM KHẢO

Đề cương môn Câu-xá luận

Tham khảo thêm tại đây