Lịch sử triết học phương Tây

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa III
Học kỳ: 
Học kỳ 2
Số tín chỉ môn học: 
3

FILE TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Tóm tắt bài giảng triết học phương Tây cổ đại.

2. Bài giảng lịch sử triết học phương Tây.ppt

3. Giáo trình lịch sử triết học phương tây.doc

FILE ÂM THANH (*.MP3) LỚP CHÍNH QUY

1. K10_Bài 1_Khái luận về Triết học_p.1_lớp Tăng_18.12.2013

2. K10_Bài 2_Triết học Hy Lạp - La Mã cổ đại_19.12.2013

3. K10_Ôn tập_Những nội dung thi giữa học kỳ 2_26.02.2014

4. K10_Ôn tập_Những nội dung thi giữa học kỳ 2_28.02.2014

5. K10_HK2_Chương III_Triết học thời Phục Hưng_p.1_lớp Ni_12.03.2014

6. K10_Triết học thời Phục Hưng_p.2_18.03.2014

7. K10_Triết học thời Cận đại_26.03.2014

8. K10_Triết học cổ điển Đức_04.04.2014

9. K10_Ôn thi cuối học kỳ 2_15.04.2014

10. K10_Ôn thi cuối học kỳ 2_16.04.2014

FILE ÂM THANH LỚP TỪ XA

1. DTTX3_Bài 1_Giới thiệu khái quát về triết học_02.03.2014

2. DTTX3_Bài 2_Chương I_Triết học Hy - La cổ đại_22.03.2014

3. DTTX3_Bài 3_Chương II_Triết học phương Tây thời Trung cổ_P.1_06.04.2014

4. DTTX3_Bài 3_Chương II_Triết học phương Tây thời Trung cổ_P.2_06.04.2014

5. DTTX3_Bài 4_Ôn tập những chủ điểm cơ bản giữa học kỳ 2_P.1_12.04.2014

6. DTTX3_Bài 4_Ôn tập giữa học kỳ 2_P.2_12.04.2014

7. DTTX3_Bài 5_P.1_07.06.2014

8. DTTX3_Bài 5_P.2_07.06.2014

ĐỀ TỂU LUẬN GIỮA HỌC KỲ 2

Học viên chọn 01 trong 02 đề sau để làm bài.

1. So sánh những nét tương đồng và dị biệt giữa triết học Hy - La cổ đại và triết học thời Cận đại.

2. Trình bày quan điểm triết học cổ điển Đức. Giải thích "triết học cổ điển Đức được đánh giá là đỉnh cao của Triết học thời Cận đại".