SC.TS. Thích Nữ Tâm Hoa

SC.TS. THÍCH NỮ TÂM HOA


I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

1.1. Thông tin cá nhân

 1. Họ tên : VĂN THỊ LAN
 2. Pháp danh : Thích Nữ Tâm Hoa
 3. Ngày sinh : 24 – 04 - 1968
 4. Ngoại ngữ : Trung Văn - Mức độ sử dụng: giao tiếp
 5. Cổ ngữ Phật học : Hán Ngữ - Mức độ sử dụng: Đọc hiểu
 6. Học vị cao nhất : Tiến sĩ
 7. Năm, nước nhận học vị: 2018 - Trung Quốc
 8. Chức vụ trong Học viện: Giảng viên

1.2. Thông tin liên hệ

 1. Địa chỉ liên lạc : Chùa Giác Tâm, 324A/1 Phan Đình Phùng, F.1 Phú Nhuận, TP.HCM

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

2.1. Đại học

 1. Ngành học : Trung Văn
 2. Trường đào tạo : Đại Học Sư Phạm TP. HCM
 3. Hệ đào tạo : Tại chức
 4. Nước đào tạo : Việt Nam
 5. Năm tốt nghiệp : 2004

2.2. Thạc sĩ

 1. Ngành học : Hán Ngữ Giao Tiếp Quốc Tế
 2. Trường đào tạo : Trường Đại Học Sư Phạm Phúc Kiến…..
 3. Hệ đào tạo : Chánh quy
 4. Tên luận văn : Thành Ngữ Phật Giáo
 5. Nước đào tạo : Trung Quốc
 6. Năm tốt nghiệp : 2011

2.3. Tiến sĩ

 1. Ngành học : Văn Học Cổ Điển
 2. Trường đào tạo : Trường Đại Học Sư Phạm Phúc Kiến
 3. Hệ đào tạo : Chánh quy
 4. Tên luận án : Nghiên Cứu Tư Tưởng Kinh Đại Thừa Đại Bát Niết Bàn
 5. Nước đào tạo : Trung Quốc
 6. Năm tốt nghiệp : 2018

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

2011 – 2014

Phật Học Viện Phật Giáo Việt Nam

Trợ giảng

2018 – nay

Phật Học Viện Phật Giáo Việt Nam

Giảng viên

Khoa: 
Chinese