SC.ThS. Thích Nữ Liên Thảo

SC.TS. THÍCH NỮ LIÊN THẢO


I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

1.1. Thông tin cá nhân

 1. Họ tên : NGUYỄN THỊ HẬU
 2. Pháp danh : THÍCH NỮ LIÊN THẢO
 3. Ngày sinh : 20/01/1980
 4. Ngoại ngữ : ANH VĂN - Mức độ sử dụng: ©
 5. Cổ ngữ Phật học : HÁN VĂN - Mức độ sử dụng: đọc văn bản
 6. Học vị cao nhất : đang là NCS. Tiến Sĩ
 7. Năm, nước nhận học vị: 2019 - Việt Nam
 8. Chức vụ trong GHPHVN:

- Ủy viên Ban Văn Hóa Trung Ương GHPGVN

- Ủy Viên thường trực giảng sư đoàn TPHCM.

- Ủy viên Ban Hoằng Pháp tỉnh Long An.

- Ủy viên Ban Văn Hóa tỉnh Long An

- Phó thư ký ban biên tập sách giáo khoa trung cấp Phật Học thuộc ban giáo dục Phật giáo trung ương.

 1. Chức vụ trong Học viện: giảng viên trợ giảng

1.2. Thông tin liên hệ

 1. Địa chỉ liên lạc : TU VIỆN CÁT TƯỜNG, 429.TL.10, ấp Bình tả 1, Đức Hòa Hạ, Đức Hòa, Long An

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

2.1. Đại học

 1. Hệ đào tạo : Chính quy
 2. Trường đào tạo : Học Viện PGVN tại TP.HCM
 3. Ngành học : Triết học Phật giáo
 4. Nước đào tạo : Việt Nam
 5. Năm tốt nghiệp : 2009..

Bằng đại học 2

 1. Hệ đào tạo : Từ xa
 2. Trường đào tạo : Đại Học Mở TPHCM
 3. Ngành học : Xã hội học
 4. Nước đào tạo : Việt Nam.
 5. Năm tốt nghiệp : 2014.

2.2. Thạc sĩ

 1. Hệ đào tạo : Chính quy
 2. Trường đào tạo : Học Viện PGVN tại TP.HCM
 3. Ngành học : Phật Học
 4. Tên luận văn : Đặc tính nhân bản của đạo Phật qua kinh tạng Pàli
 5. Nước đào tạo : Việt Nam
 6. Năm tốt nghiệp : 2017

2.3. Các khoá đào tạo khác

TT

Văn bằng/ chứng chỉ

Tên khoá đào tạo

Trường đào tạo

Năm đậu

1

Chứng chỉ tốt nghiệp

Trợ lý giám đốc& quản trị văn phòng

Trường đại học kinh tế TPHCM

2010

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

2012-2017

1.Ban hoằng pháp trung ương GHPGVN (phân ban tổ chức sự kiện)

2.Ban văn hóa tỉnh Long An

ủy viên

 1. - đến nay

1.Ban văn hóa Trung Ương GHPGVN

2.Ban hoằng Pháp PG.TPHCM

3.Ban hoằng Pháp PG.Tỉnh Long An

4.Ban văn hóa PG. tỉnh Long An

5. Học viện PGVN tại TPHCM

6. Ban giáo dục Pg Trung Ương

1. ủy viên

2. Giảng sư đoàn

3. uy viên

4. ủy viên

5.Giảng viên trợ giảng

6. Phó thư ký ban biên tập sgk trung cấp PG

IV. CÁC HỌC PHẦN ĐẢM NHIỆM

TT

Tên môn

Cấp đào tạo

Số TC

Năm đào tạo

Tên trường và tỉnh

Phật học khái luận

Cử nhân

2018

Học viện PGVN tại TPHCM

V. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

5.1. Đề tài nghiên cứu:

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu

Năm hoàn thành

Cấp đề tài (NN, Bộ, ngành, trường)

Vai trò tham gia

Giá trị nhân văn của đạo Phật trong kinh tạng Pàli

2019-

Học viện PGVN tại TPHCM

NCS

(Tác giả)

5.2. Bài nghiên cứu đăng ở Tạp chí trong nước:

STT

Họ & tên(năm đăng)

Tựa đề

Tên tạp chí

Số tập(ngày đăng)

Số trang, NXB

1

Liên Thảo (2013)

Quan điểm của Phật giáo về con người

Tạp chí văn hóa Phật giáo

15/3/2015

28

2

Liên Thảo (2013)

Chị điệu trên đất Cố Đô

Tạp chí văn hóa Phật giáo

15/10/2015

12

3

NCS. Liên Thảo

Pháp trong Phật giáo khái niệm và ý nghĩa

Tạp chí Liễu Quán

20/05/2020

Thuân Hóa, tr.122

5.3. Bài nghiên cứu đăng trong Kỷ yếu/ Tuyển tập của các hội thảo học thuật:

NCS. Thích nữ Liên Thảo (2019), Bình đẳng giới trong Phật giáo và Học viện PGVN tại TPHCM, NXB. Hồng Đức, tr.705.

Khoa: 
Buddhist Philosophy