TT.TS. Thích Chúc Tín

TT.TS. THÍCH CHÚC TÍN


I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

1.1. Thông tin cá nhân

 1. Họ tên : LÊ CHÁNH
 2. Pháp danh : THÍCH CHÚC TÍN
 3. Ngày sinh : 10/1/1972
 4. Ngoại ngữ : ANH, HÀN, TRUNG - Mức độ sử dụng: KHÁ
 5. Học vị cao nhất : TIẾN SĨ
 6. Năm, nước nhận học vị: 2012
 7. Xếp hạng giảng viên: GIẢNG VIÊN CHÍNH THỨC (KHOA ANH VĂN PHẬT PHÁP)

1.2. Thông tin liên hệ

 1. Địa chỉ liên lạc : CHÙA BÁT NHÃ, 176 TRIỆU NỮ VƯƠNG, P.NAM DƯƠNG, TP. ĐÀ NẴNG

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

2.1. Đại học

 1. Ngành học : PHẬT HỌC
 2. Trường đào tạo : HỌC VIỆN PGVN TẠI TP. HCM
 3. Hệ đào tạo : CỬ NHÂN
 4. Nước đào tạo : VIỆT NAM
 5. Năm tốt nghiệp :2001.

2.2. Thạc sĩ

 1. Ngành học : PHẬT HỌC
 2. Trường đào tạo : ĐẠI HỌC DELHI, ẤN ĐỘ
 3. Hệ đào tạo : THẠC SĨ
 4. Tên luận văn : THE CONCEP OF ĀHĀRA IN THE SAMMĀDIṬṬHI SUTTA
 5. Nước đào tạo : ẤN ĐỘ
 6. Năm tốt nghiệp : 2004

2.3. Tiến sĩ

 1. Ngành học : PHẬT HỌC
 2. Trường đào tạo : ĐẠI HỌC PUNE, ẤN ĐỘ
 3. Hệ đào tạo : TIẾN SĨ
 4. Tên luận án: : A CRITICAL STUDY OF ĀHĀRA AND ITS IMPORTANCE AS DEPICTED IN THE PAÑCA-NIKĀYA
 5. Nước đào tạo : ẤN ĐỘ
 6. Năm tốt nghiệp : 2012

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

2019-2023

HỌC VIỆN PGVN TẠI HUẾ

PHÓ VIỆN TRƯỞNG

2014- ĐẾN NAY

TRƯỜNG TCPH TP. ĐÀ NẴNG, 340 PHAN CHU TRINH, CHÙA PHỔ ĐÀ, TP. ĐÀ NẴNG

HIỆU TRƯỞNG

2007 - 2012 - 2017 - 2022

BTS GHPGVN TP. ĐÀ NẴNG, 574 Ông Ích Khiêm – Đà Nẵng

P. THƯ KÝ, CHÁNH VĂN PHÒNG,

2008 - ĐẾNNAY

CHÙA BÁT NHÃ

TRÚ TRÌ

2017-2022

VIỆN NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC VIỆT NAM

750, Nguyễn Kiệm, P.4, Q. Phú Nhuận , TP. HCM

PHÓ GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM PHIÊN DỊCH ANH-VIỆT PHẬT HỌC

IV. CÁC HỌC PHẦN ĐẢM NHIỆM

TT

Tên môn

Cấp đào tạo

Số TC

Năm đào tạo

Tên trường và tỉnh

01.

THE ESSENTIALS OF BUDDHIST PHILOSOPHY

CỬ NHÂN

06

2014

HỌC VIỆN PGVN TẠI TP. HCM

02.

THE ESSENTIALS OF BUDDHIST PHILOSOPHY

CỬ NHÂN

06

2016

HỌC VIỆN PGVN TẠI TP. HCM

03.

WORDS AND ORIGIN

CỬ NHÂN

03

2013

HỌC VIỆN PGVN TẠI TP. HCM

04.

ANH VĂN PHẬT PHÁP

CỬ NHÂN

02

2011

HỌC VIỆN PGVN TẠI TP. HCM

05.

KINH LĂNG GIÀ

CƯ NHÂN

36 T

2016

HỌC VIỆN PGVN TẠI HUẾ

06.

KINH LĂNG GIÀ

CƯ NHÂN

36 T

2018

HỌC VIỆN PGVN TẠI HUẾ

07.

KINH LĂNG GIÀ

CƯ NHÂN

36 T

2020

HỌC VIỆN PGVN TẠI HUẾ

08.

BIỆN CHỨNG PHÁP TRUNG QUÁN

THẠC SĨ

36 T

2020

HỌC VIỆN PGVN TẠI HUẾ

V. HƯỚNG DẪN LUẬN ÁN, LUẬN VĂN, KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP:

Utilize “The Principle Of Causation” To Examine The Statement: “All Things Do Not Come From One Cause” Khóa IX, cử nhân Phật học, khoa Anh Văn Phật Pháp, 2015, Học viện PGVN tại TP. HCM

Khoa: 
Dharma English