TT.TS. Thích Đồng Trí

TT.TS. THÍCH ĐỒNG TRÍ


THÔNG TIN CÁ NHÂN

- Họ và tên: ĐOÀN VĂN THỪA

- Pháp danh: Thích Đồng Trí

- Ngày tháng năm sinh:   07-02-1971

- Nơi ở hiện nay: Tịnh Thất Thiện An, đ/c : 361 / 50 A Nguyễn Kim Cương, Xã Tân Thạnh  Đông, Huyện Củ Chi, Tp.HCM

VĂN BẰNG VÀ KINH NGHIỆM LÀM VIỆC:

VĂN BẰNG:

1. Cử nhân:

Hệ đào tạo: Chính Quy

Chuyên ngành: Phật Học

Thời gian đào tạo: 4   năm  

Nơi đào tạo:Trường Cao Cấp Phật Học VN, TP. HCM

Tên đề tài luận văn: Toát Yếu Tư Tưởng Kinh Kim Cang

Người hướng dẫn: Giiảng Viên  HT. Thích Thiện Trí

Năm tốt nghiệp: 1997

2. Thạc sĩ

Hệ đào tạo: Chính Quy

Chuyên ngành: Phật Học

Thời gian đào tạo: 2   n ă m

Nơi đào tạo: Trường  Đ ạ i  H ọ c  Delhii,, Ấn Độ

Năm tốt nghiệp: 2000

Thạc sĩ 2:

Hệ đào tạo: Chính Quy

Chuyên ngành: Giáo Dục Học

Thời gian đào tạo: 2   n ă m   

Nơi đào tạo: Trường  Đ ạ i  H ọ c  Massachusetts - USA

Năm tốt nghiệp: 2010

3. Tiến sĩ:

Hệ đào tạo: Chính Quy

Chuyên ngành: Ấn Độ và Châu Á Học

Thời gian đào tạo: 5  năm

Nơi đào tạo: Đại  Học Magadh - Ấn Độ

Tên luận án: Sự cống hiến của Phật Giáo đối với đất nước Việt Nam

Người hướng dẫn: Dr. S. B. Singh

Năm: 2003

Trình độ ngoại ngữ:

Sinh ngữ:  Tiếng Anh

Cổ ngữ:  Pàli;  Hán - Trình độ, khả năng sử dụng: Tra cứu

KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY VÀ LÀM VIỆC:

a) Đã tham gia giảng dạy các môn ở trường Đại học/Cao đẳng năm?

- 2013  dạy môn Giáo lý đại cương tại Học Viện Phật Giáo Việt Nam – Hà Nội

- 2016 – 2017  giảng môn Kinh Lăng Già tại Trường Cao Đẳng Phật Học Đại Tòng Lâm – BRVT – Việt Nam

- 2017 – 2018 :dạy môn Đại Cương Triết Học Ấn Độ tại Trường Cao Đẳng Phaajt Học Tiền Giang, Việt Nam

- 2014 – nay : từng dạy môn Kinh Kim Cang, đã và đang phụ trách 2 bộ môn : Kinh Lăng Già và Đại Thừa Khởi Tín Luận – hệ Cử Nhân Phật Học tại Học Viện Phật Giáo Việt Nam - TPHCM

b)  Hướng dẫn Luận văn, khóa luận và NCKHSV:

Hướng dẫn Nghiên Cứu Sinh Thích Nữ Liên Hiển Thạc Sỹ đang viết Luận Văn, đề tài : “ỨNG DỤNG PHẬT PHÁP VÀO VIỆC XÂY DỰNG NỀN ĐẠO ĐỨC CHO XÃ HỘI VIỆT NAM THỜI HIỆN ĐẠI”

và Nghiên Cứu Sinh Thích Nữ Nhuận Định Thạc Sỹ đang viết Luận Văn, đề tài : “TÍNH THIẾT THỰC CỦA PHẬT GIÁO TRONG KINH TẠNG NIKAYA”

 c) Các hoạt động nghiên cứu, giảng dạy khác:

Giám Đốc Trung Tâm Phiên Dịch Phật Học Anh – Việt – Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam – TPHCM, nhiệm kỳ 2017 – 2022

 Các công trình khoa học đã công bố:

d) Các môn học có thể đảm nhiệm:

- Kinh Kim Cang

- Đại Thừa Khởi Tín Luận

- Kinh Lăng Già

- Anh Văn Phật Pháp

- Nhận Thức Luận Phật Giáo

- Triết Học Ấn Độ

- Thành Duy Thức Luận

- Kinh Pháp Hoa

- Các Tông Phái Phật Giáo – Đại Thừa và Tiểu Thừa,....

- Sư Phạm Giáo Dục và Hoằng Pháp

-  Giới Luật – Yết Ma – Sinh Hoạt Tăng Đoàn Phật Giáo

e) Quá trình công tác:

- Thuyết giảng và làm chủ Lễ các Khóa Tu, Lễ Hội trải qua nhiều tỉnh miền Tây, Tây Nguyên, Miền Trung, miền Bắc, Châu Âu, Hoa Kỳ, Canada,…

Khoa: 
Buddhist Philosophy