SC.TS. Thích Nữ Phước Niệm

SC.TS. THÍCH NỮ PHƯỚC NIỆM


I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

1.1. Thông tin cá nhân

 1. Họ tên                   :PHAN THỊ THANH HẢI
 2. Pháp danh             :THÍCH NỮ PHƯỚC NIỆM
 3. Ngày sinh             : 03/01/1979
 4. Ngoại ngữ             : Hoa - Mức độ sử dụng: Thông thạo
 5. Cổ ngữ Phật học   : Hán - Mức độ sử dụng: Thông thạo
 6. Học vị cao nhất    :Tiến sĩ
 7. Năm, nước  nhận học vị: 2015/  Trung Quốc
 8. Chức vụ trong GHPHVN: Ủy viên thường trực Phân Ban Phật tử Hải ngoại TW; Ủy viên Ban Giáo dục Tăng Ni tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Phó Thư ký Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Phó Ban hoằng pháp Tp. Vũng Tàu
 9. Chức vụ trong Học viện: Giảng viên

1.2. Thông tin liên hệ

 1. Địa chỉ liên lạc    : Linh Quang Tịnh Xá, 336 Trương Công Định, phường 8, Tp. Vũng Tàu

 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

2.1. Đại học

 1. Ngành học           : Phật giáo Việt Nam
 2. Trường đào tạo    : Học viện Phật giáo Việt Nam tại TPHCM
 3. Hệ đào tạo           : Chính quy
 4. Nước đào tạo       : Việt Nam
 5. Năm tốt nghiệp    : 2009

 

2.2. Thạc sĩ

 1. Ngành học           : Giáo dục Hán ngữ Quốc Tế
 2. Trường đào tạo    : Đại học Sư phạm Phúc Kiến
 3. Hệ đào tạo           : Chính quy
 4. Tên luận văn         : So sánh Đại từ trong tiếng Hán và tiếng Việt
 5. Nước đào tạo       : Trung Quốc
 6. Năm tốt nghiệp    : 2011

2.3. Tiến sĩ

 1. Ngành học           :Tâm lý học Giáo dục và Phát triển
 2. Trường đào tạo    : Đại học Sư phạm Phúc Kiến
 3. Hệ đào tạo           : Chính quy
 4. Tên luận án           : Tác dụng của Thiền định Phật giáo đối với các tầng Siêu nhận thức
 5. Nước đào tạo       : Trung Quốc
 6. Năm tốt nghiệp    : 2015

2.4. Các khoá đào tạo khác

TT

Văn bằng/ chứng chỉ

Tên khoá đào tạo

Trường đào tạo

Năm đậu

1

Chứng nhận

Hoằng luật

Chùa Viên Giác

2002-2004

2

Chứng nhận

Công tác Xã hội

HVPGVN tại TPHCM

2017

3

Chứng nhận

Công tác xã hội

Đại học KHXH&NV

2018

 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

9/2015-2020

Học viện Phật giáo tại TPHCM

Giảng dạy

2/2016 -2020

Trường Cao Trung Phật học Đại Tòng Lâm tỉnh BRVT

Giảng dạy

 

IV. CÁC HỌC PHẦN ĐẢM NHIỆM

TT

Tên môn

Cấp đào tạo

Số TC

Năm đào tạo

Tên trường và tỉnh

1

Hán cổ

Cử nhân

2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020

HVPGVN tại TPHCM

2

Tâm lý học Phát triển

Cử nhân

12

2016, 2018, 2019, 2020

HVPGVN tại TPHCM

3

Nghiên cứu Luật tạng

Cử nhân

3

2019

HVPGVN tại TPHCM

 

V. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

5.1. Đề tài nghiên cứu:

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu

Năm hoàn thành

Cấp đề tài (NN, Bộ, ngành, trường)

Vai trò tham gia

1

So sánh Đại từ trong tiếng Hán và tiếng Việt

2010-2011

Ngành

Chủ trì

2

Tác dụng của Thiền định Phật giáo đối với các tầng Siêu nhận thức

2013-2015

Bộ

Chủ trì

 

5.2. Bài báo khoa học/ nghiên cứu 

5.2.1. Bài nghiên cứu đăng ở Tạp chí nước ngoài:

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Người nghiên cứu

Năm

 

Cấp Tạp chí- Sách

Nhà Xuất bản

1

《浅谈元认知对留学生汉语阅读的作用》

PHAN THI THANH HAI

9/2014

ISSN1673-0992

魅力中國-省級月刊

2

《佛教視角下的當代生命問題探討》

PHAN THI THANH HAI

01/2015

ISSN1006-0278

華人時刊 -省級月刊

3

《佛教在越南華文教育中的作用》

PHAN THI THANH HAI

3/2015

ISSN10002-7661

读写算 –省级月刊

4

《越南比丘尼的教育使命》

PHAN THI THANH HAI,(释福念)

11/2015

 

国际学术研讨会

香港大学出版社

5

《从越南佛教的「入世精神」到太虚大师的「人间佛教」之研究

PHAN THI THANH HAI,(释福念)

10/2016

国际学术研讨会

香港大学出版社

6

《越南头顿市僧侣的经济管理之研究》

PHAN THI THANH HAI,(释福念)

4/2018

国际学术研讨会

香港大学出版社

5.2.2. Bài nghiên cứu đăng trong Kỷ yếu/ Tuyển tập của các hội thảo học thuật:

TT

Họ tên

Năm  đăng

Tựa đề

Tên tạp chí

Số trang

1

Thích nữ Phước Niệm

6/2016

Phương thức Truyền giới

Tạp chí Giới Đàn Đồng Huy - BRVT

5-8

Khoa: 
Chinese