SC.TS. Thích Nữ Phước Tường

SC.TS. THÍCH NỮ PHƯỚC TƯỜNG


I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

1.1. Thông tin cá nhân

 1. Họ tên                   : PHAN THỊ TƯƠNG
 2. Pháp danh             : TN. Phước Tường
 3. Ngày sinh             : ngày 02 tháng 05 năm 1973
 4. Ngoại ngữ             : Trung văn - Mức độ sử dụng: tốt
 5. Cổ ngữ Phật học   : Hán cổ - Mức độ sử dụng: tốt
 6. Học vị cao nhất    : Tiến sĩ - Năm, nước nhận học vị: 2016 tại Trung Quốc

1.2. Thông tin liên hệ

 1. Địa chỉ liên lạc     :chùa Thanh Tâm (Phật Cô Đơn), ấp 1, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP.HCM 

 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

2.1. Đại học

 1. Ngành học            :Phật Học
 2. Trường đào tạo     : HVPGVN tại Tp. Hồ Chí Minh
 3. Hệ đào tạo           : Chính quy
 4. Nước đào tạo       : Việt nam
 5. Năm tốt nghiệp    : 2005

2.2. Thạc sĩ

 1. Ngành học           : Giáo Dục Hán Ngữ Quốc Tế
 2. Trường đào tạo    : Đại Học Phúc Kiến
 3.  Hệ đào tạo          : Chính quy
 4. Tên luận văn:      “Sơ tham trợ từ (từ chuyết) trong Kinh Phật lấy chữ “Độc” làm chủ”
 5. Nước đào tạo       : Trung Quốc
 6. Năm tốt nghiệp    : 2011

2.3. Tiến sĩ

 1. Ngành học           :Triết Học Đông Phương và Tôn Giáo Học
 2. Trường đào tạo    : Đại Học Nam Kinh
 3. Hệ đào tạo           : Chính quy
 4. Tên luận án:        “Nghiên Cứu tư tưởng Hiếu Đạo trong Phật Giáo Việt Nam”
 5. Nước đào tạo       : Trung Quốc
 6. Năm tốt nghiệp    :  2016

Tiến sĩ 2 (văn bằng 2)

 1. Ngành học           : Ngôn Ngữ Học và Ngôn Ngữ Học Ứng Dụng
 2. Trường đào tạo    : Đại Học và Khoa Học Kỷ Thuật
 3. Hệ đào tạo           : Chính quy
 4. Tên luận án          : “Nghiên Cứu trợ từ trong Kinh Phật lấy A, Tự, Sở, Độc, Tự, Giả làm chủ”.
 5. Nước đào tạo       : Trung Quốc
 6. Năm tốt nghiệp    : 2016

2.5. Các khoá đào tạo khác

TT

Văn bằng/ chứng chỉ

Tên khoá đào tạo

Trường đào tạo

Năm đậu

1

HSK

国际汉办/孔子学院总部

Đại học Phúc Kiến

2010

2

HYKYCS

中国人民共和国国家语言文字工作委员会监制

Đại học Phúc Kiến

2010

 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

9/2011 – 8/2012

HVPGVN tại Tp. Hồ Chí Minh

Trợ giảng – Khoa TV

9/2016 – 6/2020

HVPGVN tại Tp. Hồ Chí Minh

Giảng Viên Khoa TV

 

IV. CÁC HỌC PHẦN ĐẢM NHIỆM

TT

Tên môn

Cấp đào tạo

Số TC

Năm đào tạo

Tên trường và tỉnh

1

Hán Hiện Đại

Cử nhân

2011– 2012

HVPGVN tại Tp. Hồ Chí Minh

2

Hán Cổ

Cử nhân

2

2016 – 2020

HVPGVN tại Tp. Hồ Chí Minh

V. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

5.1. Bài báo khoa học/ nghiên cứu 

5.1.1. Bài nghiên cứu đăng ở Tạp chí nước ngoài:

1、《佛经中“毒”字的应用》,《福建论坛》(专刊)2011年S1期;

2、(《佛本行集经》中“毒”字考),《现代语文》(期刊)2014年09期;

3、(《大正新修大藏经》“阿”前缀线索《品牌》(期刊)2014年12期;

5、《试论越南地藏本愿经的传译及其孝道思想》(青春岁月)[期刊],2016年3月

5.1.2. Bài nghiên cứu đăng ở Tạp chí trong nước:

1. “Lược Luận Giáo Lý Ngũ Uẩn”, Giác Ngộ, số 783 tháng 2 năm 2015;

5.1.3. Bài nghiên cứu đăng trong Kỷ yếu/ Tuyển tập của các hội thảo học thuật:

1. Phước Tường, “Phật học tại Học viện Tịnh Giác, Đài Loan”, Chương trình Phật học tại Việt Nam và trên thế giới, trang 375, NXB Hồng Đức, năm 2019

5.2. Sách đã xuất bản

5.2.1. Sách, giáo trình do bản thân làm tác giả

1. Thích Nữ Phước Tường (2020) Địa Tạng Bổn Nguyện Kinh Giảng Ký (Việt dịch 620 trang), Nxb Tôn Giáo. Hà Nội

Khoa: 
Chinese