ĐĐ.TS. Thích Bổn Huân

ĐĐ.TS. THÍCH BỔN HUÂN


I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

1.1. Thông tin cá nhân

 1. Họ tên : PHẠM MINH TÂM

 2. Pháp danh : THÍCH BỔN HUÂN

 3. Ngày sinh : 10/02/1974

 4. Ngoại ngữ : Tiếng Anh, Hoa

 5. Cổ ngữ Phật học :Hán cổ

 6. Học vị cao nhất :Tiến sĩ Năm, nước nhận học vị: 2018, Trung Quốc

 7. Chức vụ trong GHPHVN:

  1. Ủy viên Ban Hoằng pháp GHPGVN TP.HCM từ năm 2014 đến nay

  2. Thành viên Ban giảng huấn Học viện PGVN tại TP.HCM từ năm 2013 đến nay.

1.2. Thông tin liên hệ

 1. Địa chỉ liên lạc : Chùa Phước Thành, Số 2/3, Nơ Trang Long, P.13, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

2.1. Đại học (BA, BSc, v.v…)

- Ngành học : Tiếng Trung

- Trường đào tạo : Đại học Sư phạm Tp.Hồ Chí Minh

- Hệ đào tạo: Chính quy

- Nước đào tạo : Việt Nam

- Năm tốt nghiệp: 2006
 

2.2. Thạc sĩ (MA, MSc, v.v…)

- Ngành học : Văn học Cổ đại Trung Quốc

- Trường đào tạo : Đại học Sư Phạm Hoa Trung

- Hệ đào tạo: Chính quy

- Tên luận án: Nghiên cứu thơ thiền chữ Hán Trần Nhân Tông đời Trần Việt Nam và so sánh với thơ thiền đời Đường Trung Quốc

- Nước đào tạo : Trung Quốc

- Năm tốt nghiệp: 2012

2.4. Tiến sĩ

- Ngành học : Văn học Cổ đại Trung Quốc

- Trường đào tạo : Đại học Sư phạm Thượng Hải

- Hệ đào tạo: Chính quy

- Tên luận án: Nghiên cứu so sánh thơ thiền Tuệ Trung Thượng Sĩ với Tô Đông Pha

- Nước đào tạo : Trung Quốc

- Năm tốt nghiệp: 2018

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

- Thành viên giảng huấn(trợ giảng) tại Học viện PGVN tại Tp.HCM từ năm 2013

- Đã tham gia giảng dạy Phật học (Kinh A Hàm trích giảng) tại trường Trung cấp Phật học Bình Dương và trường Cao trung Phật học Tp.HCM vào năm 2018 và năm 2019

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 1. Vận dụng Thiền quán trong xã hội hiện đại để đi đến hòa bình an lạc (Bài tham luận dự hội thảo khoa học quốc tế trong Lễ Vesak năm 2014 tại chùa Bái Đính)

 2. Trần Nhân Tông và Tuệ Trung Thượng sĩ (Bài tham luận 1 trong hội thảo Khoa học quốc tế do Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam tại Tp.HCM phối hợp với Trường Đại học KHXH&NV TP.HCM đồng tổ chức năm 2017)

 3. Cảm quan Thiền đạo trong thơ Tuệ Trung Thượng sĩ và Tô Đông Pha (Bài tham luận trong hội thảo Khoa học quốc tế do Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam tại Tp.HCM phối hợp với Trường Đại học KHXH&NV TP.HCM đồng tổ chức năm 2017)

 4. Hồi ức Mê Kông (Bài tham luận trong hội thảo Khoa học quốc tế do Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam tại Tp.HCM phối hợp với Trường Đại học KHXH&NV TP.HCM đồng tổ chức năm 2015)

 5. Tính giáo dục đạo đức nhân sinh toàn cầu trong kinh "Đại Phước Đức" (Bài tham luận dự Hội thảo khoa học quốc tế trong Lễ Vesak năm 2019 tại chùa Tam Chúc)

Khoa: 
Buddhist Philosophy