Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM tổ chức đánh giá chuyên đề, tiểu luận tổng quan luận án Tiến sĩ Phật học khóa 1

Chiều ngày 05/04/2021, tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM (cơ sở 1), Phòng Sau Đại học đã tổ chức buổi đánh giá chuyên đề, tiểu luận tổng quan luận án Tiến sĩ Phật học khóa 01 cho các nghiên cứu sinh.

Buổi đánh giá có sự tham dự của quý chư Tôn đức Hội đồng Điều hành, quý Thầy Cô giáo thọ hiện đang giảng dạy tại Học viện, hướng dẫn luận văn, các Phó Giáo sư - Tiến sĩ thuộc Viện Khoa học xã hội Nam bộ, trường Đại học Sư phạm TP.HCM, trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TP.HCM.

Chiều nay, nghiên cứu sinh thuộc khoa Triết học Phật giáo và Sử học Phật giáo lần lượt trình bày các tiểu luận tổng quan như: Tình hình nghiên cứu đề tài “Nghiên cứu Thiền Trúc Lâm ở Nam Bộ hiện đại”, Ứng dung giáo lý đạo Phật và giáo dục đạo đức cho học sinh phổ thông hiện nay, Giá trị nhân văn của đạo Phật trong kinh tạng Pali, Nghiên cứu về y ca sa trong Phật giáo Theravada, Quá trình du nhập và phát triển Phật giáo Ninh Thuận từ cuối thế kỷ XVII đến nay.

Việc tổ chức đánh giá các tiểu luận nhằm giúp nghiên cứu sinh có cơ hội tìm hiểu, đào sâu về đề tài luận án Tiến sĩ của mình; từ đó, mở rộng tài liệu tham khảo và điều chỉnh nội dung luận văn sao cho phù hợp.

Tin và ảnh: Bảo Tiên