Thông báo tham dự Đại lễ Phật đản PL.2565 - DL.2021