Đức Quyền Pháp chủ Thích Trí Quảng thuyết giảng trong ngày cuối cùng của tuần lễ huân tu tại Học viện

Sáng ngày 23/05/2022, tại cơ sở II của Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM (xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh), trong ngày cuối cùng của Khóa huân tu 7 ngày dành cho Ban Lãnh đạo và Giảng viên Học viện, đức Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Quyền Pháp chủ GHPGVN, Viện trưởng Học viện, vì lòng thương tưởng đến hàng hậu học đã ban lời pháp nhủ đến quý chư tôn đức và hơn 1.200 Tăng, Ni sinh đã cùng nhau nội trú tu học trong suốt 7 ngày qua.

TT.TS. Thích Nhật Từ, Ủy viên HĐTS, Phó Viện trưởng Thường trực đã thay mặt chư tôn đức trong Ban Lãnh đạo Học viện dâng lên lời cảm niệm, tri ân đến đức Hòa thượng Viện trưởng: "Nhờ lời chỉ dạy thâm ân của đức Trưởng lão Hòa thượng, Quyền Pháp chủ GHPGVN mà hàng hậu học chúng con đã có cơ hội được cộng tu trong sự an lạc, trang nghiêm giới pháp, tăng trưởng đạo hạnh trong suốt 7 ngày qua. Đó là nhờ vào tấm lòng từ bi vô thượng của ngài, cùng tâm huyết giáo dục, đào tạo Tăng tài ở thế hệ Tăng Ni chúng con. Giờ đây, chúng con vô cùng khát ngưỡng được nghe diệu pháp, kính mong ngài hãy tuyên bố pháp mầu để giáo huấn chúng con trên bước đường tu học".

Trong pháp thoại, Đức Trưởng lão Hòa thượng chỉ dạy: "Tăng Ni cần lưu ý, thiền tứ niệm xứ là căn bản của Phật giáo. Muốn ra khỏi sanh tử, luân hồi thì không có con đường nào khác bằng thiền tứ niệm xứ. Năm anh em ngài Kiều Trần Như được nghe đức Phật thuyết pháp sau khi Ngài thành đạo, cũng nhờ thực hành tứ niệm xứ mà chứng đạt Thánh quả, thành tựu bát chánh đạo. Mà muốn thành tựu bát chánh đạo thì cần thành tựu tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc. Do đó, khi khai mạc khóa huân tu, tôi đã gợi ý tu tập tứ niệm xứ cho các Tăng Ni suy nghĩ".

Đức Trưởng lão Hòa thượng còn sách tấn chư tôn đức Tăng Ni phải siêng năng tấn tu đạo nghiệp, duy trì và phát triển song song việc tu và việc học, vì có tu, có học thì mới có ngộ, có chứng. Ngài dạy bảo rằng một vị tỳ-kheo, tỳ-kheo-ni không những vì lý tưởng giải thoát, giác ngộ của mình mà tinh tấn tu học, mà còn phải phát bồ đề tâm, hành Bồ-tát đạo, giáo hóa chúng sinh, hoằng dương Phật pháp. Những lời pháp nhủ quý báu của đức Hòa thượng Viện trưởng sẽ mãi là ngọn đèn soi sáng, chiếu rọi con đường học Phật cho hàng hậu học "chân cứng đá mềm" hiên ngang từng bước vượt thoát trên con đường tự giác, giác tha và giác hạnh viên mãn, noi theo gương sáng của Đấng Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni.

Tin: Minh Lượng

Ảnh: Ngộ Dũng, Ngộ Trí Thuận