Cập nhật 24.8.2022_LỊCH & DANH SÁCH PHÒNG THI CUỐI HK2 - KHÓA VII (ngày thi 27-28/8/2022) tại TP. HCM

* LỊCH THI CÓ THAY ĐỔI CHIỀU THỨ BẢY & CHIỀU CHỦ NHẬT, QUÝ HỌC VIÊN ĐỌC KỸ TÊN MÔN THI & DANH SÁCH PHÒNG THI.

Các loại File khác: