Lịch học Thứ Bảy, Chủ Nhật (8-9/4/2023) trực tiếp tại CS1 hoặc trên zoom (Khóa VI, VII, VIII)