NS.ThS. Thích Nữ Dũng Liên

NS.ThS. THÍCH NỮ DŨNG LIÊN


I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

1.1. Thông tin cá nhân

 1. Họ tên : TRẦN THỊ NGỌC SƯƠNG
 2. Pháp danh : Thích nữ Dũng Liên
 3. Ngày sinh : 08/ 11/ 1956
 4. Ngoại ngữ : Trung văn - Mức độ sử dụng: Thạc sĩ
 5. Học vị cao nhất : Thạc sĩ
 6. Năm, nước nhận học vị: 2007 - Trung Quốc
 7. Chức vụ trong GHPHVN: - Nguyên Ủy viên BTS / PG Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

- Hiện: -Ủy viên BTS / PG Tỉnh Tây Ninh

-Ủy viên BTS / PG Thị Xã Trảng Bàng Tỉnh Tây Ninh

 1. Chức vụ trong Học viện: Giảng viên

1.2. Thông tin liên hệ

 1. Địa chỉ liên lạc: Tịnh xá Ngọc Quang, 194/8 QL.22; P. Lộc Du; TX.Trảng Bàng; Tây Ninh

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

2.1. Đại học

 1. Ngành học : Phật học
 2. Trường đào tạo : Trường Cao cấp PHVN Cơ Sở II -TP. Hồ Chí Minh Việt Nam
 3. Hệ đào tạo : Chính quy
 4. Nước đào tạo : Việt Nam
 5. Năm tốt nghiệp : Khóa I: 1984 - 1988

Đại học (văn bằng 2)

 1. Ngành học : Phật học và Luật học
 2. Trường đào tạo : Phật Học viện Mân Nam và Phật Học Viện Phúc Châu Trung Quốc
 3. Hệ đào tạo : Chính quy
 4. Nước đào tạo : Trung Quốc .
 5. Năm tốt nghiệp : 2001- 2006

2.2. Thạc sĩ

 1. Ngành học : Văn hiến Cổ đại Trung Quốc
 2. Trường đào tạo : Đại học sư phạm Tỉnh Phúc KiếnTrung Quốc
 3. Hệ đào tạo : Chính quy
 4. Tên luận văn : Nghiên cứu Tứ phần luật của ngài Đạo Tuyên luật sư
 5. Nước đào tạo : Trung Quốc
 6. Năm tốt nghiệp : 2004 - 2007

2.3. Các khoá đào tạo khác

TT

Văn bằng/ chứng chỉ

Tên khoá đào tạo

Trường đào tạo

Năm đậu

15/10/1990-15/01/1991

Khóa tập huấn cán bộ giáo hội cơ sở do Hội đồng Trị Sự TWGHPGVN tổ chức

Chùa ẤnQuang văn phòng BTS/PG tp. HCM

1991

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

- 1989 - 1998

- 2013 - 2020

- BTS / Phật giáo Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

- BTS / Phật giáo Tỉnh Tây Ninh

- BTS / Phật giáo TX.Trảng Bàng Tỉnh Tây Ninh

- Ủy viên

- Ủy viên

- Ủy viên

- 2007 - 2020

- Học viện PGVN tại TP. HCM

- Trường Trung Cấp Phật Học Tỉnh Tây Ninh

- Giảng viên

- Giảng viên

IV. CÁC HỌC PHẦN ĐẢM NHIỆM

TT

Tên môn

Cấp đào tạo

Số TC

Năm đào tạo

Tên trường và tỉnh

1

Trung văn

Đại học

Từ năm 2007

Học viện PGVN tại tp.HCM

2

Trung văn

Trung cấp

Từ năm 2017

Trường TCPH tỉnh TâyNinh

V. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

5.2. Bài báo khoa học/ nghiên cứu

5.2.1. Bài nghiên cứu đăng ở Tạp chí nước ngoài:

 

Năm công bố

Tên bài báo

Tên, số tạp chí công bố,trang tạp chí

Mức độ tham gia

(là tác giả / đồng tác giả

2005

《佛禅对柳宋元的人生及其诗文的影响》

《福建佛教》

2005年(总第38期)

Tác giả

2005

《孝名为戒》

《曹溪水》中国期刊,2005

(总第16期)

Tác giả

2005

《佛教对中国文化融入其影响》

《文教资料》,刊号ISSN 1004 - 83592006 2 月中旬刊,总第期 349

Tác giả

Khoa: 
Khoa Trung văn