SC.ThS. Thích Nữ Thanh Toàn

SC.ThS. THÍCH NỮ THANH TOÀN


I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

1.1. Thông tin cá nhân

 1. Họ tên : ĐINH THỊ NGUYỆT KIM HÀ
 2. Pháp danh : Thích Nữ Thanh Toàn
 3. Ngày sinh : 09/07/1984
 4. Ngoại ngữ : Tiếng Anh - Mức độ sử dụng: C
 5. Cổ ngữ Phật học : Hán cổ
 6. Học vị cao nhất : Thạc Sĩ
 7. Năm, nước nhận học vị: 2015 - Việt Nam
 8. Chức vụ trong Học viện: Giảng viên

1.2. Thông tin liên hệ

 1. Địa chỉ liên lạc : Chùa Bảo Quang, 48 Núi Thành, Quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng.

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

2.1. Đại học

 1. Hệ đào tạo : Cử nhân Phật học
 2. Trường đào tạo : HVPGVN tại Tp Huế Ngành học: Phật học
 3. Nước đào tạo : Việt Nam Năm tốt nghiệp: 2009

2.2. Thạc sĩ

 1. Hệ đào tạo : Sau Đại học
 2. Trường đào tạo : HVPGVN tại Tp Hồ Chí Minh
 3. Ngành học : Phật học
 4. Tên luận văn : Tìm hiểu giá trị Lý hoặc Luận của Mâu Tử
 5. Nước đào tạo : Việt Nam
 6. Năm tốt nghiệp : 2015

IV. CÁC HỌC PHẦN ĐẢM NHIỆM

TT

Tên môn

Cấp đào tạo

Số TC

Năm đào tạo

Tên trường và tỉnh

01

Giảng dạy môn Văn học Phật giáo VN trước TK thứ X.

Cử nhân

2019

Học viện PGVN tại TP. Hồ Chí Minh

02 Khoá Hư Lục Cử nhân   2022 Học viện PGVN tại TP. Hồ Chí Minh

V. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

5.1. Bài nghiên cứu đăng ở Tạp chí trong nước:

 1. Thích Nữ Thanh Toàn,Thử bàn về vấn đề Chân Ngụy trong tác phẩm Lý hoặc luận”, Nguyệt san Giác Ngộ, số 235, đăng ngày 23/10/2015, trang 65.
 2. Thích Nữ Thanh Toàn, "Giá trị tư tưởng trong tác phẩm Lý hoặc luận", Tạp chí Giáo Hội PGVN 40 năm hội nhập và phát triển cùng đất nước; quyển PGVN phong trào, văn học và nhân vật tr 145 nxb Hồng Đức 2022
Khoa: 
Khoa Phật giáo Việt Nam