SC.TS. Thích Nữ Minh Hoa

SC.TS. THÍCH NỮ MINH HOA


I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

1.1. Thông tin cá nhân

 1. Họ tên : ĐOÀN VŨ THỊ HƯỜNG
 2. Pháp danh : Thích Nữ Minh Hoa
 3. Ngày sinh : 04/02/1980
 4. Ngoại ngữ : Tiếng Anh - Mức độ sử dụng: TĐ Cử nhân
 5. Cổ ngữ Phật học : Pali và Hán - Mức độ sử dụng: Căn bản
 6. Học vị cao nhất : Thạc sĩ
 7. Năm, nước nhận học vị: 2015
 8. Chức vụ trong GHPHVN: Chánh Thư ký Ban Văn hóa tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

1.2. Thông tin liên hệ

 1. Địa chỉ liên lạc : Chùa Linh Bửu, Kp. Vạn Hạnh, P. Phú Mỹ, Tx.Phú Mỹ, tỉnh BRVT

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

2.1. Đại học

 1. Ngành học : Pali-Đông Nam Á
 2. Trường đào tạo : Học viện Phật giáo Việt Nam tại Tp.HCM
 3. Hệ đào tạo : Chính quy
 4. Nước đào tạo : Việt Nam
 5. Năm tốt nghiệp : 2009

Đại học (văn bằng 2)

 1. Ngành học : Ngữ Văn Anh
 2. Trường đào tạo : Đại học KHXH & NV Tp.HCM,
 3. Hệ đào tạo : Vừa học vừa làm
 4. Nước đào tạo : Việt Nam
 5. Năm tốt nghiệp : 2012

2.2. Thạc sĩ

 1. Ngành học : Phật học
 2. Trường đào tạo : Học viện Phật giáo VN tại Tp.HCM
 3. Hệ đào tạo : Tập trung
 4. Tên luận văn : Giáo dục Phật giáo xây dựng con người hoàn thiện
 5. Nước đào tạo : Việt Nam
 6. Năm tốt nghiệp : 2015

Thạc sĩ (văn bằng 2)

 1. Ngành học : Quản lý Giáo dục
 2. Trường đào tạo : Đại học KHXH & NV Tp.HCM
 3. Hệ đào tạo : Tập trung chính quy
 4. Tên luận văn : Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho trẻ em mồ côi cơ nhỡ.
 5. Nước đào tạo : Việt Nam
 6. Năm tốt nghiệp : 2017

2.3. Tiến sĩ

 1. Ngành học : Tâm lý học
 2. Trường đào tạo : Viện Hàn Lâm, Học viện Khoa Học Xã hội VN
 3. Hệ đào tạo : Chính quy tập trung
 4. Tên luận án : Mối quan hệ giữa chánh niệm và cảm nhận hạnh phúc ở thanh niên
 5. Nước đào tạo : Việt Nam
 6. Năm tốt nghiệp : Tốt nghiệp năm 2024

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

2009 đến nay

Trường TCPH Đồng Nai,

Trường Cao – Trung Phật học Đại Tòng Lâm, BRVT

Giáo thọ

2018 đến nay

Học viện PGVN tại Tp.HCM

Giảng viên

IV. CÁC HỌC PHẦN ĐẢM NHIỆM

TT

Tên môn

Cấp đào tạo

Số TC

Năm đào tạo

Tên trường và tỉnh

1

Kinh Trung Bộ

Trung cấp PH

6

2013

Trường TCPH Đồng Nai

2

Văn học PGVN

Trung Cấp PH

6

2018

Trường TCPH Đại Tòng Lâm, BRVT

3.

Đại cương Giáo dục học

Cử nhân

3

2018

Học viện PGVN tại Tp.HCM

4.

Đại cương Giáo dục học

Cao đẳng liên thông

3

2018-2019

Trường Cao đẳng PH Đại Tòng Lâm, BRVT

5

Đại cương Tâm lý học

Cao đẳng liên thông

3

2019

Trường Cao đẳng PH Đại Tòng Lâm, BRVT

6

Đại cương Giáo dục học

Cử nhân

3

2019

Học viện PGVN tại Tp.HCM

V. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

5.1. Bài nghiên cứu đăng ở Tạp chí trong nước:

1, Đoàn Vũ Thị Hường (2015), Nghệ thuật dạy con của đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Tạp chí Hoa Đàm, Số 4-5 năm 2015, NXB Tổng hợp Tp.HCM

2, Đoàn Vũ Thị Hường (2015), Nguyên Tắc ứng xử sư phạm của đức Phật, Tạp chí Phật học, số 5-2015, Hà Nội.

3, Đoàn Vũ Thị Hường (2018), “Thực trạng bạo lực học đường của học sinh Phổ thông Trung học”, Tạp chí Tâm lý học, Số 10-2018, Hà Nội.

5.2. Bài nghiên cứu đăng trong Kỷ yếu/ Tuyển tập của các hội thảo học thuật:

1, Đoàn Vũ Thị hường (2019), “Mối quan hệ giữa chánh niệm và cảm nhận hạnh phúc của sinh viên học viện”, Kỷ yếu hội thảo Vesak 2019, NXB Tôn Giáo, hà Nội.

2, Đoàn Vũ Thị hường (2019), “Tác động của chánh niệm đến cảm nhận hạnh phúc của sinh viên”, Tâm Lý học và Đạo đức nghề tâm lý, Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế ngành Tâm lý học, tháng 10 năm 2019, Hà Nội.

3, Minh Hoa (2019), “Phương pháp Giáo dục của đức Phật”, Kỷ yếu 35 năm thành lập Học viện Phật giáo Việt Nam, NXB Tôn Giáo, Hà Nội.