SC.TS. Thích Nữ Tuệ Bổn

SC.TS. THÍCH NỮ TUỆ BỔN


I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

1.1. Thông tin cá nhân

 1. Họ tên                   : PHẠM THỊ MINH THÚY
 2. Pháp danh             : THÍCH NỮ TUỆ BỔN
 3. Ngày sinh             :  22/05/1969
 4. Ngoại ngữ             :  tiếng Trung  - Mức độ sử dụng: thông thạo
 5. Cổ ngữ Phật học   : Hán ngữ - Mức độ sử dụng: Tốt
 6. Học vị cao nhất    : Tiến sĩ - Năm, nước nhận học vị:  2013, Trung Quốc
 7. Xếp hạng giảng viên: giảng viên chính thức

1.2. Thông tin liên hệ

 1. Địa chỉ liên lạc     : Chùa Bảo Đàm 192/9 Phú Thọ Hòa, P. Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú, Tp. HCM 

 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

2.1. Đại học

 1. Ngành học           :Phật học
 2. Trường đào tạo    : 慈恩佛学院
 3. Hệ đào tạo           : 4 năm
 4. Nước đào tạo       : Đài Loan
 5. Năm tốt nghiệp    : 2007

2.2. Thạc sĩ

 1. Ngành học           : Phật học
 2. Trường đào tạo    : 华严专宗佛学院既研究所
 3. Hệ đào tạo           : 3 năm
 4. Tên luận văn       :《華嚴經》般若波羅蜜行之研究
 5. Nước đào tạo       : Đài Loan
 6. Năm tốt nghiệp    : 2010

2.3. Tiến sĩ

 1. Ngành học           : Giáo dục học
 2. Trường đào tạo    :华中师范大学
 3. Hệ đào tạo           : 3 năm
 4. Tên luận án:        华严净土思想的德育特色
 5. Nước đào tạo       : Trung Quốc
 6. Năm tốt nghiệp    : 2013

 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

2014 đến nay

Học viện Phật Giáo Việt Nam tại TP. HCM

Giảng viên

 

IV. CÁC HỌC PHẦN ĐẢM NHIỆM

TT

Tên môn

Cấp đào tạo

Số TC

Năm đào tạo

Tên trường và tỉnh

1

Hán cổ

Cử nhân

3

2014 đến nay

Học viện Phật Giáo Việt Nam tại TP. HCM

2

Cao Tăng Truyện

Cử nhân

3

2019

Học viện Phật Giáo Việt Nam tại TP. HCM

3

Lịch sử TPPGTQ

Cử nhân

3

2020

Học viện Phật Giáo Việt Nam tại TP. HCM

V. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Bài nghiên cứu đăng trong Kỷ yếu/ Tuyển tập của các hội thảo học thuật:

 1. (越南) 释慧本,2011年,“初探印顺导师对“大乗是佛说”之论证”。第三届海峡论坛·印顺法师佛学思想学术研讨会,主办:厦门市佛教协会,主承:厦门普陀寺、闽南佛学院。
 2. 释慧本, “華嚴淨土思想的德育理念”, 2014年,國際青年華嚴學者論壇會論文集,華嚴專宗學院印製。
 3. 释慧本,“月霞法师的弘扬华严事业之探究”,华严学研究(1),主编:慧云出版社:宗教文化,2017-07 第1版,p.292。
 4. 释慧本,“华严法界观与现实社会的起用”。华严学研究(2),主编:慧云出版社:宗教文化,2017-09-01 第1版,p.285.
Khoa: 
Khoa Trung văn