Lịch thi và danh sách thi GK6 - ĐTTX6 và GK2 - ĐTTX7 (cập nhật 26-03-2022)