TB tổ chức Lễ tưởng niệm Cố Hoà thượng GS.TS. Satyapala