Thông báo thí sinh đăng ký lưu trú Kỳ thi tuyển sinh cử nhân Phật học khóa XIX (2024)