Thông báo thời gian học lại và nhập chúng nội trú sau Tết Nguyên Đán