Cung thỉnh di vật của Bồ tát Thích Quảng Đức

Chiều ngày 08/06/2023, Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM cùng Tổ đình Quán Thế Âm long trọng tổ chức Lễ rước di vật của Bồ tát Thích Quảng Đức từ chùa Quán Thế Âm (Phú Nhuận, TP.HCM) - trú xứ cuối cùng của Ngài về Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM (Bình Chánh, TP.HCM) để trưng bày triển lãm nhân dịp Hội thảo khoa học "60 năm phong trào đấu tranh Phật giáo miền Nam và sự kiện tự thiêu của Bồ tát Thích Quảng Đức" vào ngày 10-11/06/2023 sắp tới.

Hình ảnh ghi nhận:

Cung thỉnh di vật của Bồ tát Thích Quảng ĐứcCung thỉnh di vật của Bồ tát Thích Quảng ĐứcCung thỉnh di vật của Bồ tát Thích Quảng ĐứcCung thỉnh di vật của Bồ tát Thích Quảng ĐứcCung thỉnh di vật của Bồ tát Thích Quảng ĐứcCung thỉnh di vật của Bồ tát Thích Quảng Đức