Hội đồng Điều hành Học viện PGVN tại Tp.HCM vinh dự đón tiếp phái đoàn Liên đoàn Phật giáo quốc tế

Hội đồng Điều hành Học viện PGVN tại Tp.HCM vinh dự đón tiếp phái đoàn Liên đoàn Phật giáo quốc tế (IBC), do TT.TS. Dhammapiya, Tổng thư ký IBC; TS. Barbara Maas, Trưởng Ban bảo tồn quốc tế các loài nguy cơ tuyệt chủng, Đức quốc và Ông Omos, Phó Văn phòng IBC đến thăm và chia sẻ, kêu gọi ý thức cộng đồng về việc “Bảo vệ các loại động vật hoang dã quý hiếm” mà Việt Nam hiện là một trong 10 nước tiêu thụ động vật hoang dã quý hiếm lớn nhất thế giới.