Hơn 1200 hành giả dùng cơm trong chánh niệm trong ngày đầu khai hạ tại Học viện PGVN tại TP. HCM

Trong ngày đầu tiên của trường hạ Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM năm nay, được sự hứa khả của đức Trưởng Lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Quyền Pháp chủ GHPGVN, Viện trưởng Học viện Phật Giáo Việt Nam tại Tp.HCM, hàng thiện nam tín nữ Phật tử đã có nhân duyên lành được cúng dường lễ trai tăng đến chư tôn đức Lãnh đạo Học viện và hơn 1.200 vị Tăng, Ni vào buổi trưa ngày 17/05/2022 (17/04 năm Nhâm Dần) nhân mùa an cư kiết hạ PL. 2566.
Dưới sự giới thiệu và hướng dẫn của TT.TS. Thích Nhật Từ, Phó Viện trưởng Thường trực Học viện, đại diện Công ty Cổ phần Du lịch Văn hóa Suối Tiên đã thay mặt cho các phái đoàn Phật tử đến từ các tập đoàn, công ty như Suối Tiên, Hưng Thịnh, TP Bank, Dược phẩm Hà Nam và các đạo tràng Pháp Hoa, An Lạc, Hương Sen Lan Tỏa,... dâng lên lời tác bạch đến chư tôn đức Tăng Ni.
Sau đó, đức Trưởng lão Quyền Pháp Chủ đã ban lời đạo từ tán thán công đức của quý Phật tử. Ngài dạy rằng cúng dường Trai Tăng là thiện pháp cao quý nhằm hỗ trợ các bậc Sa-môn Thích tử về tứ sự sinh hoạt, an tâm tu học và vun bồi giới - định - tuệ trong thời gian rèn tâm luyện tánh, tăng trưởng đạo pháp. Đây là công đức quý báu mà hàng Phật tử tại gia cần phát tâm bồ đề và hoan hỷ thọ trì.
Buổi lễ tiếp tục được diễn ra vô cùng trang nghiêm dưới sự chủ trì của TT.TS.Thích Viên Trí, Phó Viện trưởng kiêm Trưởng khoa Triết học Phật giáo trong nghi thức cúng quá đường.
Mùa an cư kiết hạ năm nay là mùa an cư có số lượng hành giả đông nhất từ trước đến nay với hơn 1.200 Tăng, Ni sinh các khóa XIV, XV, XVI đang nội trú tại nội viện.
Tin: Minh Lượng
Ảnh: Thích Ngộ Dũng, Thanh Phong