Lễ Tự tứ tại Trường hạ Học viện PGVN tại TP.HCM PL.2566 - DL.2022

Sáng ngày 07/08/2022, lễ Tự tứ mãn hạ đã diễn ra trang nghiêm tại Trường hạ Học viện PGVN tại TP.HCM, cơ sở 2 (xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh).

Buổi lễ do đức Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Quyền Pháp chủ GHPGVN, Viện trưởng kiêm Thiền chủ Hạ trường chứng minh và chủ trì; cùng với sự tham dự của hơn 400 vị Tôn đức Tăng trong Hội đồng Điều hành, Ban Quản viện và toàn thể hành giả Tăng sinh nội trú.

Sau khi đức Quyền Pháp chủ GHPGVN tác pháp tự tứ, chư hành giả lần lượt đối trước đức Trưởng lão Hòa thượng tác bạch tự tứ mãn hạ và kết thúc mùa an cư kiết hạ của Trường hạ tại Học viện năm nay.

Chư Tôn đức đại diện cho Ni đoàn hơn 800 vị tại Học viện PGVN tại Tp. HCM đã đối trước Đại chúng Tăng xin giáo giới và trở về lại Chùa Thanh Tâm để tác pháp tự tứ mãn hạ trong cùng ngày.

Tin: Minh Lượng
Ảnh: Ngộ Trí Thuận