ĐĐ.ThS. Thích Giác Thọ

ĐĐ.ThS. THÍCH GIÁC THỌ


I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

1.1. Thông tin cá nhân

01. Họ và tên: DƯƠNG MINH THỌ

02. Pháp danh: THÍCH GIÁC THỌ

03. Ngày sinh: 16/03/1984

04. Ngoại ngữ: Sinh ngữ Anh

05. Cổ ngữ: Hán cổ

06. Học vị cao nhất: Thạc sĩ

07. Năm, nước nhận học vị: 2016 - Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

08. Chức vụ trong Học viện: Thành viên Hội đồng Điều hành - Trưởng Phòng Hành chánh Học viện

09. Đơn vị công tác: Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM

1.2. Thông tin liên hệ

01. Địa chỉ liên lạc: Chùa Vĩnh Nghiêm, 333 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

02. Email: giactho@gmail.com

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

2.1. Đại học

a. Cử nhân Tiếng Anh

- Loại hình đào tạo: chính quy

- Nơi Đào tạo: Trường Đại học Tôn Đức Thắng

- Ngành học: Tiếng Anh

- Nước đào tạo: Việt Nam

- Thời gian Đào tạo: 4 năm

- Năm tốt nghiệp: 2008

b. Cử nhân Phật học

- Loại hình đào tạo: chính quy

- Nơi Đào tạo: Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM

- Ngành học: Triết học Phật giáo

- Nước đào tạo: Việt Nam

- Thời gian Đào tạo: 4 năm

- Năm tốt nghiệp: 2011

2.2. Sau đại học

a. Thạc sĩ Văn hóa học

- Thạc sĩ chuyên ngành: Văn hóa học

- Năm cấp bằng: 2016

- Nơi đào tạo: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐH Quốc gia TP. HCM

- Tên luận văn: Hình tượng điêu khắc Phật A Di Đà trong văn hoá Việt Nam

b. Thạc sĩ Phật học

- Thạc sĩ chuyên ngành: Phật giáo Việt Nam

- Năm cấp bằng: 2016

- Nơi đào tạo: Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM

- Tên luận văn: Hình tượng Đức Phật A Di Đà ở Việt Nam

2.3. Các khóa đào tạo khác

STT

Văn bằng/ chứng chỉ

Tên khoá đào tạo

Trường đào tạo

Năm đậu

01

Chứng chỉ

Quản trị văn phòng và Công tác văn thư, lưu trữ

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia TP. HCM

10/2023

02

Chứng chỉ

Khóa Bồi dưỡng Nghiệp vụ Sư phạm

Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM

2022, 2023

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Năm

Học hoặc làm việc gì

Ở đâu

Từ năm 2012 - 2016

Học viên Thạc sĩ

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia TP. HCM

Từ năm 2012 - 2016

Học viên Thạc sĩ

Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM

Từ năm 2013 - 2023

Phó văn phòng – Trưởng phòng Công tác Sinh viên

Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM

Từ năm 2022 đến nay

Ủy viên

BTS PG TP.HCM

Từ năm 2023 đến nay

Thành viên HĐĐH – Trưởng phòng Hành chánh

Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM

Từ năm 2023 đến nay

Chánh Văn phòng

Ban Phật giáo Quốc tế TW GHPGVN

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Các công trình khoa học đã công bố: (tên công trình, năm công bố, nơi công bố...)

STT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

01

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và văn hóa: Nghiên cứu tổng quan từ châu Á

(từ trang 73 đến trang 84)

Số 1

(29)/2022

Tạp chí Trường Đại học Văn hóa TP.HCM “Văn hóa & nguồn lực”

02

Thờ phụng Đức Phật A Di Đà ở tại gia và mối liên hệ đến trách nhiệm xã hội của người Phật tử hiện nay

(từ trang 203 đến trang 214)

Tháng 07/2022

NXB KHOA HỌC XÃ HỘI

“Nghi lễ tôn giáo và thực hành nghi lễ tôn giáo ở Việt Nam”

03

Tinh thần nhập thế của Phật giáo ở Nam bộ

(từ trang 241 đến trang 255)

2021

NXB HỒNG ĐỨC

Hội thảo quốc gia chủ đề “Phật giáo vùng Nam bộ: Sự hình thành và phát triển” do Học viện viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM và Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia TP. HCM tổ chức