XÂY DỰNG

Để nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập và nghiên cứu trong công tác giáo dục và đào tạo, Học viện đã được các cấp lãnh đạo chính quyền và Giáo hội cấp đất và cho phép xây dựng cơ sở II của Học viện tại khu đất mới gồm 23.8 hecta thuộc xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP.HCM, một cơ sở đào tạo giáo dục Đại học Phật giáo có quy mô và tầm cỡ quốc tế.

Lễ đặt đá xây dựng cơ sở II vào ngày 4-11-2012, đánh dấu bước ngoặt chuyển mình của Học viện. Sau ba năm xây dựng, một số công trình căn bản giai đoạn I phục vụ cho mục đích học tập và nội trú của các Tăng Ni sinh đã hoàn tất, bao gồm: 01 tòa học đường, 03 tòa ký túc xá Tăng và Ni (mỗi tòa gồm 04 tầng, mỗi tầng gồm 500m2) và một tòa nhà hành chánh văn phòng (03 tầng, mỗi tầng gồm 250m2), và một nhà tiền chế làm chánh điện tạm và giảng đường. Tổng chi phí xây dựng trên 200 tỷ đồng, do sự phát tâm đóng góp tịnh tài của chư Tôn đức Tăng Ni, Phật tử trong và ngoài nước.

Hiện tại, Học viện mới xây dựng các hạng mục quan trọng cho giai đoạn 1 trên 6ha đất. Diện tích đất gần 18ha còn lại, Hội đồng Điều hành sẽ tiếp tục nỗ lực xây dựng trong vài năm tiếp theo, bao gồm: Hội trường 2.000m2  với sức chứa 3.000 người, với các tiện ích cho hội thảo quốc tế; Chánh điện 1.800m2  với sức chứa 2.500 người làm lễ cùng một lúc; Tòa thư viện lớn với sức chứa 1 triệu đầu sách; Khu nhà khách quốc tế gồm 150 phòng; Các tòa nhà dành cho các khoa: khoa học xã hội và nhân văn, khoa khoa học tự nhiên, khoa quản trị và giáo dục… dự kiến chi phí xây dựng khoảng 500 tỷ đồng.

Khi toàn bộ công trình xây dựng cơ sở Lê Minh Xuân được hoàn tất, đây là nơi tu học Phật học nội trú có quy mô của Học viện, đồng thời là môi trường ứng dụng, hành trì các pháp môn trong đạo Phật.

Lễ đặt đá xây dựng Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM - cơ sở Lê Minh Xuân, ngày 04/11/2012.

Khu nhà Hành chánh đã xong phần sàn bê-tông và đang chuẩn bị đổ bê-tông phần mái, tháng 4/2014.

Hòa thượng Viện Trưởng khảo sát công trình khun hà Hành chánh, tháng 4/2014.

Tòa nhà Giảng đường đã hoàn tất phần mái bê-tông, và chuẩn bị đổ bê-tông cầu thang, tháng 5/2014.

Phần móng tòa nhà ký túc xá Ni đang thi công, tháng 6/2014.

Tòa nhà giảng đường đang thi công xây tường bao, tường ngăn phòng, tháng 6/2014.

Phần mái 2 (gian giữa) tòa nhà Hành chánh đã hoàn tất việc đổ bê-tông, tháng 7/2014.

Tòa nhà giảng đường đã xây xong tường bao và tường phòng, tháng 7/2014.

Đường đi xung quanh trong khuôn viên các công trình đang chuẩn bị cán nhựa, tháng 7/2014.

Tòa nhà Hành chánh trong giai đoạn xây tường ngoài và tường phòng, tháng 8/2014.

Tòa nhà Hành chánh và Giảng đường, tháng 8/2014.

Tòa nhà Giảng đường đang thi công lợp mái ngói, đồng thời chuẩn bị lót đá nền và ốp gạch tường, tháng 9/2014.

HT Viện Trưởng khảo sát công trình giảng đường và ký xác nhận các loại vật liệu trước khi thi công, tháng 9/2014.

HT Viện Trưởng khảo sát công trình giảng đường và ký xác nhận các loại vật liệu trước khi thi công, tháng 9/2014.

Khảo sát hệ thống móng của tòa nhà ký túc xá Tăng, tháng 9/2014.

Cũng trong thời điểm này, tòa nhà ký túc xá Ni đang thi công đổ bê-tông sàn thứ 2, tháng 9/2014.

Tòa nhà ký túc xá Ni chuẩn bị đổ bê-tông sàn thứ 3, tháng 10/2014.

Tiến độ xây dựng không bị gián đoạn là nhờ sự phát tâm cúng dường của Phật tử tham dự khóa tu và các nhà hảo tâm gần xa, tháng 10/2014.

Khu ký túc xá Ni chuẩn bị đổ bê-tông mái, tháng 12/2014.

Tòa nhà giảng đường trong giai đoạn sơn hoàn chỉnh tường ngoài và chuẩn bị thi công phần nội thất, tháng 12/2014.

Tòa nhà hành chánh đang sơn lớp lót ngoài và chuẩn bị lợp ngói, tháng 12/2014.

Tòa nhà ký túc xá Ni trong giai đoạn xây tường ngoài, tháng 3/2015.

Hòa thượng cùng chư tôn đức cũng khảo sá t và phê duyệt một số vấn đề liên quan đến các hạng mục xây dựng và thiết kế nội thất của khu nhà Hành chánh, tháng 6/2015.

Tòa nhà hành chánh đã lợp mái ngói và hoàn thiện phần sơn lót tường ngoài, tháng 6/2015.

Tòa nhà Giảng đường và khu nhà Hành chánh đã được sơn hoàn chỉnh, tháng 9/2015.

Đến thời điểm đầu T9, đã dựng hoàn tất hệ thống cột và xà-gồ cho giảng đường tạm, tháng 9/2015.

Hoà thượng khảo sát khu bếp ăn của Tăng, Ni sinh, tháng 10/2015.

Nhà tiền chế -chánh điện tạm có không gian rộng lớn với sức chứa khoảng 1500 người, và sẽ được sử dụng trong khoảng thời gian trên 5 năm cho đến khi xây dựng hoàn tất hạng mục công trình chánh điện trong tương lai, tháng 12/2015.

Khảo sát không gian nhà bếp và khu nhà ăn của chư tôn đức trong Hội đồng điều hành học viện, tháng 3/2016.

Các tòa nhà ký túc xá Tăng, Ni và tòa nhà hành chánh đang trong giai đoạn hoàn thiện, tháng 3/2016.

Lót đá đường đi trong khuôn viên giữa các tòa nhà, tháng 3/2016.

Tòa nhà hành chánh, tháng 4/2016.

Cụm công trình - ký túc xá Tăng (trái), giảng đường (giữa) và tòa nhà hành chánh (phải), tháng 4/2016.

Phòng nội trú trong ký túc xá, tháng 4/2016.

Lễ khánh thành giai đoạn 1 Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM - cơ sở Lê Minh Xuân, ngày 08/05/2016.

Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM có nguồn gốc từ Đại học Vạn Hạnh (từ 1964 đến 1975) và tiền thân là Trường Cao cấp Phật học Việt Nam (từ 1983 đến 1997), là cơ sở giáo dục đại học Phật giáo đào tạo cấp cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ Phật học. Trong suốt 34 năm qua (1984-2018), Học viện đã và đang đào tạo chương trình Cử nhân Phật học được 13 khóa (hệ chính quy) và 5 khóa (hệ đào tạo từ xa) với tổng số 7.282 Tăng Ni sinh và cư sĩ Phật tử; trong đó đã có 4.538 Tăng Ni sinh, học viên đã tốt nghiệp Cử nhân Phật học336 Tăng Ni sinh khóa XI nhận bằng tốt nghiệp trong ngày 27/10/2018, và 1.554 sinh viên đang theo học. Về Thạc sĩ, có 22 Tăng Ni sinh đã tốt nghiệp và 140 đang theo học.

Trong thời gian vừa qua, cơ sở I của Học viện (số 750 Nguyễn Kiệm, P. 4, quận Phú Nhuận, TP.HCM) không đủ không gian và cơ sở vật chất để đáp ứng tốt nhu cầu giảng dạy, học tập và nghiên cứu của các sinh viên. Vì thế, để nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập và nghiên cứu trong công tác giáo dục và đào tạo, Học viện đã được các cấp lãnh đạo chính quyền và Giáo hội cấp đất và cho phép xây dựng cơ sở II của Học viện tại khu đất mới gồm 23.8 hecta thuộc xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP.HCM, một cơ sở đào tạo giáo dục Đại học Phật giáo có quy mô và tầm cỡ quốc tế. Sau ba năm xây dựng, một số công trình căn bản giai đoạn I phục vụ cho mục đích học tập và nội trú của các Tăng Ni sinh đã hoàn tất, bao gồm: 01 tòa học đường, 03 tòa ký túc xá Tăng và Ni (mỗi tòa gồm 04 tầng, mỗi tầng gồm 500m2) và một tòa nhà hành chánh văn phòng (03 tầng, mỗi tầng gồm 250m2), và một nhà tiền chế làm chánh điện tạm và giảng đường. Tổng chi phí xây dựng trên 200 tỷ đồng, do sự phát tâm đóng góp tịnh tài của chư Tôn đức Tăng Ni, Phật tử trong và ngoài nước.

Giáo dục Phật giáo không chỉ hướng đến phương diện tri thức, mà còn chú trọng đến việc ứng dụng lời Phật dạy vào trong đời sống xã hội. Để thực hiện mục đích quan trọng này, từ năm 2015 đến nay, Học viện đã và đang chăm lo toàn bộ mọi chi phí ăn ở và học tập cho tất cả 800 Tăng Ni nội trú (chiếm 85% sinh viên cử nhân chính thức). Ngoài việc học tập nghiên cứu và đời sống nội trú, các Tăng Ni sinh viên còn được giảng dạy, hướng dẫn các pháp môn tu tập, ứng dụng lục hòa trong nếp sống của Tăng đoàn, phương cách đối nhân xử thế, v.v...; nhằm đào tạo những tu sĩ có học thức và đạo hạnh, phục vụ cho công việc hoằng truyền Phật pháp trong tương lai. Vì vậy, Học viện cần có một ngôi chánh điện xứng tầm để cho các Tăng Ni sinh thực tập thiền tọa, lễ Phật, tụng kinh, v.v...; đồng thời có thêm không gian để tổ chức các lễ hội, các sự kiện trọng đại của Phật giáo, các hội thảo và tọa đàm khoa học, cũng như quan hệ ngoại giao quốc tế…

Vì lẽ đó, Hội đồng Điều hành Học viện quyết định xin phép Chính quyền và Trung ương Giáo hội tiến hành động thổ đặt đá xây dựng một ngôi Chánh điện bao gồm: chánh điện thờ Phật (tầng lầu, sức chứa khoảng 1.500 người), giảng đường và các phòng hội thảo (tầng trệt, sức chứa khoảng 2.500 người). Ngôi chánh điện này được xem là không gian trọng yếu của Học viện, phục vụ cho hai mục đính là: tâm linh và học thuật. Tổng kinh phí dự trù xây dựng ngôi Chánh điện là khoảng 200 tỷ đồng (Hai trăm tỷ đồng).