TT. TS. Thích Nhật Từ

TT.TS. THÍCH NHẬT TỪ


SƠ LƯỢC

TT. Thích Nhật Từ, sinh năm 1969, thọ giới Tỳ-kheo năm 1988, tốt nghiệp Thạc sĩ Triết học tại Đại học Delhi, Ấn Độ, 1997 và Tiến sĩ Triết học tại Đại học Allahabad, Ấn Độ, 2001. Thầy Nhật Từ là nhà giáo dục, nhà hoạt động xã hội, người hướng dẫn thiền trị liệu và tư vấn tâm lý.

Thầy Nhật Từ là Phó Viện trưởng thường trực Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM; tổng biên tập của Tam tạng thánh điển Phật điển Việt Nam, chủ biên Đại tạng kinh Việt Nam (sách nói); chủ biên Tủ sách Đạo Phật Ngày Nay (hơn 250 đầu sách) và biên tập hơn 200 album âm nhạc Phật giáo. Thầy Nhật Từ là tác giả, soạn giả và chủ biên của hơn 120 quyển sách Phật học bằng tiếng Anh và Việt; du hành nhiều quốc gia, giảng pháp cho cộng đồng Việt Nam ở Hoa Kỳ, Canada, châu Úc, châu Âu, với hơn 4500 video pháp thoại về nhiều chủ đề.

Thầy Nhật Từ còn đảm trách các vai trò: Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN, Phó Ban Thường trực Ban Phật giáo Quốc tế trung ương, Phó viện trưởng Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam, Phó Ban giáo dục Phật giáo trung ương, Phó Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Phó Ban Phật giáo quốc tế GHPGVN TP.HCM.

Thầy Nhật Từ được các trường Đại học nước ngoài trao tặng 5 bằng Tiến sĩ danh dự; được các tổ chức Phật giáo quốc tế tặng nhiều giải thưởng cao quý nhằm ghi nhận các đóng góp của thầy về giáo dục, nghiên cứu, phụng sự xã hội và lãnh đạo trong cộng đồng Phật giáo quốc tế. Thầy Nhật Từ nhận được nhiều giải thưởng, danh hiệu, bằng khen của Chính phủ Việt Nam, Miến Điện, Thái Lan và Campuchia cũng như Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

I. LÝ LỊCH TÓM TẮT

Thông tin cá nhân

 1. Họ tên : TRẦN NGỌC THẢO
 2. Pháp danh : THÍCH NHẬT TỪ
 3. Giáo phẩm : Thượng tọa
 4. Ngày sinh : 01-4-1969
 5. Ngoại ngữ : Anh văn - Mức độ sử dụng: Khá

                          : Hán cổ - Mức độ sử dụng: Khá

 1. Học vị cao nhất : Tiến sĩ, năm 2001, Ấn Độ
 2. Chức vụ trong Học viện: Phó Viện trưởng thường trực HVPGVN tại TP.HCM
 3. Chức vụ chính trong GHPGVN (2022-2027): Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN (Các chức vụ khác xem ở cuối mục III)

Thông tin liên hệ

 1. Địa chỉ liên lạc : 92 Nguyễn Chí Thanh, P3, Q10, TP.HCM

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

2.1. Đại học đại cương

- Ngành học : Anh văn

- Trường đào tạo : Đại học Sư phạm TP.HCM

- Hệ đào tạo : Vừa học vừa làm

- Nước đào tạo : Việt Nam

- Năm tốt nghiệp : 1992

2.2. Thạc sĩ

- Ngành học : Triết học (MA in Philosophy)

- Trường, nư đào tạo : Đại học Delhi, Ấn Độ

- Hệ đào tạo : Chính quy

- Năm tốt nghiệp : 1995-1997

2.3. Tiến sĩ

- Ngành học: Triết học (D.Phil in Philosophy)

- Hệ đào tạo: Chính quy

- Trường đào tạo: Đại học Allahabad, Ấn Độ

- Tên luận án: A Comparative Study of Buddhist Ethics

- Thời gian đào tạo: 1997-2001

2.4. Các bằng tiến sĩ danh dự và giáo sư danh dự

- Tiến sĩ danh dự về Tôn giáo học (Honorary Doctor of Philosophy in Religious Studies) của Đại học Mahamakut, Thái Lan, ngày 28-11-2010.

- Tiến sĩ danh dự về Triết học (Honorary Doctor of Philosophy in Buddhist Studies) của Đại học Mahachulalongkornrajavidyalaya, Thái Lan, ngày 15-5-2016.

- Tiến sĩ danh dự về Văn học (Title of Doctor Honoris Causa) của Đại học Apollos, USA, 20-6-2016.

- Tiến sĩ danh dự về Văn học (Honorary Doctor of Literature), Đại học Swami Vivekanand, Meerut, Ấn Độ, ngày 27/4/2019.

- Tiến sĩ Triết học danh dự về nhân văn (Honorary Doctor of Philosophy in Humanity) của Đại học Preah Sihanoukraja, Phnom Penh, Cambodia, 2019.

- Giáo sư danh dự (Honorary Professorship) của Đại học Apollos, USA, 13-3-2016.

- Giáo sư danh dự (Honorary Professorship) của Đại học Swami Vivekanand, Meerut, Ấn Độ, 08-12-2019.

III. QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG

Thời gian

Vai trò đảm nhiệm

2002-2007:

• Phó thư ký Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam

• Phó Thư ký Ban Phật giáo quốc tế trung ương GHPGVN

• Ủy viên Ban Trị sự Thành hội Phật giáo TP.HCM

• Thư ký Ban văn hóa Thành hội Phật giáo TP.HCM

2002-2006:

Chủ nhiệm Câu lạc bộ Văn nghệ Phật giáo

2005-2006:

Thành viên Ủy ban tổ chức quốc tế, đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc (Bangkok)

2006-2007:

Phó thư ký, Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc (Bangkok)

2005-2006:

• Phó Tổng thư ký Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM

• Phó Khoa Triết học Phật giáo

2006-2019:

• Trưởng Khoa Triết học Phật giáo

2008:

Tổng thư ký, Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc (Vietnam)

2007-2012:

• Phó viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM

• Phó Ban Phật giáo quốc tế trung ương GHPGVN

• Ủy viên Ban Trị sự Thành hội Phật giáo TP.HCM

• Phó Ban – Chánh thư ký Ban Hoằng pháp, Thành hội Phật giáo TP.HCM

• Thường trực Ban tư vấn Trung tâm kỷ lục Việt Nam

2009-2015:

• Thành viên Biên soạn bộ “Dẫn vào tuệ giác Phật” (Common Buddhist Text, biên soạn phần Đại thừa) của Ủy ban tổ chức quốc tế của đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc (ICUNDV)

2011:

• Thành viên sáng lập Liên minh Phật giáo quốc tế (IBC)

2012 - 2017:

• Ủy viên dự khuyết, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam

• Phó Viện trưởng - Tổng thư ký Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam

• Phó viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM

• Phó Ban Hoằng Pháp trung ương GHPGVN

• Phó Ban Giáo dục Tăng Ni trung ương GHPGVN

• Phó Ban Phật giáo quốc tế trung ương GHPGVN

• Trưởng Ban Văn hóa GHPGVN TP. HCM

• Phó tổng thư ký Hội đồng Đại tạng Kinh Việt Nam

• Trưởng Khoa Triết học, HVPGVN tại TP.HCM

• Chủ biên Tạp chí Đạo Phật Ngày Nay

• Thư ký Tạp chí Thế giới Phật giáo (HVPGVN tại TP.HCM)

• Thường trực Ban tư vấn Trung tâm kỷ lục Việt Nam

2012 - nay

• Phó chủ tịch sáng lập của Liên minh thế giới về giao lưu văn hóa Phật giáo (International Alliance for Buddhist Cultural Exchange).

• Thành viên sáng lập của Liên minh Phật giáo quốc tế (International Buddhist Confederation, viết tắt là IBC).

• Thường trực Ban tư vấn Trung tâm kỷ lục Việt Nam.

2014:

• Phó Tổng thư ký, Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2014

2015 - nay

• Ủy viên thường trực Hiệp hội nghiên cứu tôn giáo và văn hóa Nam Á và Đông Nam Á (SSEARS)

2017 - 2022:

• Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

• Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam.

• Phó viện trưởng thường trực Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM.

• Phó Ban Hoằng Pháp trung ương GHPGVN.

• Phó Ban Giáo dục Phật giáo trung ương GHPGVN.

• Phó Ban Phật giáo quốc tế trung ương GHPGVN.

• Phó Ban Từ thiện xã hội trung ương GHPGVN.

• Ủy viên thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM.

2019 

• Phó Tổng thư ký, Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2019

2022- 2027

• Ủy viên thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN;

• Phó Ban thường trực Ban Phật giáo quốc tế Trung ương GHPGVN;

• Phó Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương GHPGVN;

• Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam;

• Phó viện trưởng thường trực Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM;

• Phó Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM;

• Trưởng Ban Phật giáo quốc tế GHPGVN TP.HCM.

IV. CÁC HỌC PHẦN ĐẢM NHIỆM

TT

Tên môn

Cấp đào tạo

Số TC

Năm đào tạo

Tên trường

1

Phương pháp nghiên cứu Phật học

Thạc sĩ

3

2016-nay

HVPGVN

2

Triết học ngôn ngữ Phật giáo

Thạc sĩ

3

2016

HVPGVN

3

Phương pháp nghiên cứu

Cử nhân

3

2006-2011

HVPGVN

4

Dẫn nhập triết học Phật giáo

Cử nhân

3

2006-nay

HVPGVN

5

Thành Duy thức luận

Cử nhân

3

2006-nay

HVPGVN

6

Logic Phật giáo

Cử nhân

3

2006-2011

HVPGVN

7

Nghiên cứu Kinh Kim cương

Cử nhân

3

2006

HVPGVN

V. HƯỚNG DẪN LUẬN ÁN, LUẬN VĂN

5.1. HƯỚNG DẪN LUẬN ÁN TIẾN SĨ: 01 hoàn tất, 03 đang làm

Stt

Họ tên (pháp danh)

Tên luận án tiến sĩ

Trường

Tốt nghiệp

1

Nguyễn Thị Bích Thủy (TN. Tắc Phú)

Từ ngữ Phật giáo trong vấn đề chuyển ngữ từ Hán sang Việt

Trường ĐH KHXH&NV

2020

2

Trần Văn Tứ

(Thích Quảng Tịnh)

Ảnh hưởng của Phật giáo đối với thanh thiếu niên Phật tử tại TP.HCM

Trường ĐH KHXH&NV

Đang làm

3

Nguyễn Thị Tâm

(TN. Nhuận Bình)

Nghiên cứu về con người trong kinh A-hàm

HVPGVN

Đang làm

4

Trần Quốc Văn

(Huệ Minh)

Ứng dụng giáo lý đạo Phật vào giáo dục đạo đức cho học sinh phổ thông hiện nay

HVPGVN

Đang làm

5.2. HƯỚNG DẪN LUẬN VĂN THẠC SĨ: 10 hoàn thành, 01 đang làm

Stt

Họ tên (pháp danh)

Tên luận văn thạc sĩ

Trường

Tốt nghiệp

1

Nguyễn Thị Tâm

(TN. Nhuận Bình)

Nghiên cứu về “Kinh ví dụ con rắn” trong Kinh Trung bộ

HVPGVN

2017

2

Phạm Thị Ngọc Thủy

(Hoa Tâm)

Vai trò chánh niệm trong học đường: Lý thuyết và thực hành

HVPGVN

2020

3

Huỳnh Nguyên Thương

(TN. Kiều Tuệ Quang)

Quan điểm về con người thành tựu trong kinh tạng Pàli

HVPGVN

2020

4

Huỳnh Thị Cẩm Nhung

(TN. Nguyên Tuệ)

Cách tiếp cận Phật giáo về thai giáo

HVPGVN

2020

5

Nguyễn Thị Kim Hiền

(TN. Nhuận Hiệp)

Nghiên cứu Phật giáo về rối nhiễu tâm lý ở lứa tuổi Sinh viên tại TP.HCM

HVPGVN

2020

6

Nguyễn Thị Thanh Hiếu (TN. Tuệ Thường)

Nghiên cứu lục niệm trong Phật giáo

HVPGVN

2020

7

Nguyễn Minh Thành

(T. Minh Công)

Nghiên cứu tư tưởng Đại thừa trong Kinh Tương ưng bộ

HVPGVN

2020

8

Hồ Thị Thu Thảo

(TN. Thanh Nghiêm)

Tục đốt vàng mã theo quan điểm Phật giáo Việt Nam

HVPGVN

2020

9

Đặng Thị Đông

(TN. Viên Giác)

Giá trị nội dung, nghệ thuật thơ thiền VN hiện đại từ 1945-2018 ảnh hưởng đến Văn học và đời sống dân tộc

HVPGVN

2020

10

Lê Thị Ngọc Phượng

(TN. Hạnh Lý)

Cách tiếp cận Phật giáo về vấn nạn bạo hành tại Việt Nam hiện nay

HVPGVN

2020

11

Nguyễn Thị Thảo

(TN. Huyền Minh)

Nghiên cứu mẫu người lãnh đạo lý tưởng trong kinh tạng Pali và A-hàm

HVPGVN

Đang làm

VI. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG

6.1. Hình thức khen thưởng của nước ngoài:

Năm

Hình thức khen thưởng

Số, ngày quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định

2013

- Giải thưởng châu Phi về xuất sắc trong lãnh đạo (African Award for Leadership Excellence)

Tăng trưởng Liên minh Phật giáo Châu Phi, ngày 13/10/2013

2015

- Danh hiệu "Người thắp đuốc Diệu pháp" (Saddhammajotikadhaja Title)

Chính phủ Miến Điện trao tặng ngày 04-03-2015 tại Yangon

2015

- Giải thưởng "Lãnh đạo xuất sắc Phật giáo thế giới" (The World Buddhist Outstanding Leader Award)

Chủ tịch Hội đồng Tăng vương Thái Lan, trao tặng ngày 05-03-2015 tại Bangkok

2017

Giải thưởng “Nhà cải cách Phật giáo toàn cầu” (Global Buddhist Reformer Award)

Chủ tịch Liên minh lãnh đạo Phật giáo thế giới, ngày 23/7/2017 tại Malaysia

2017

Giải thưởng “Đại sứ Phật giáo toàn cầu” (Global Buddhist Ambassador Award)

Chủ tịch Viện Phật học quốc tế Manak (Manak International Institute of Buddhist Studies), ngày 12/2/2017 tại Thái Lan

2018

Giải thưởng “Nhà giáo toàn cầu” (Global Mentor Award)

Hiệu trưởng trường Đại học Swami Vivekanand, Ấn Độ, ngày 30/7/2018

2019

Giải thưởng về giáo dục và nghiên cứu quốc tế (International Research and Education Award) của Hiệp hội nghiên cứu tôn giáo và văn hóa Nam Á và Đông Nam Á

Chủ tịch Hiệp hội nghiên cứu tôn giáo và văn hóa Nam Á và Đông Nam Á, ngày 31/3/2019

2019

Giải thưởng giáo dục quốc tế (International education Award) của Hiệp hội Phật giáo truyền thống Nepal

Chủ tịch Hiệp hội Phật giáo truyền thống Nepal tại Lumbini

2019

Giải thưởng Hiền sĩ về diệu pháp và triết học (Saddharma Keerthi Sri Darshana Visharada Award)

Tăng thống của Học viện Parama Dhamma Chetiya Pirivena Ratmalana, Sri Lanka, ngày 16/7/2019

2019

Giải thưởng Tháp vàng (Suvanna Pathom Chedi Award) của Văn phòng quốc gia về Phật giáo Thái Lan

Tăng vương Phật giáo vương quốc Thái Lan, ngày 04/8/2019

2019

Giải thưởng Nhà giáo dục xuất sắc (Outstanding Educator Award)

Hiệu trưởng Trường đại học Phật giáo quốc tế, (International Buddhist College), Thái Lan, ngày 07/9/2019

2019

Giải thưởng đuốc vàng Hòa bình Atisha Dipankar (Atisha Dipankar Peace Gold Award)

Tăng thống Sanghanayaka Suddhananda, Giáo hội Bangladesh Bouddha Kristi Prachar Sangha, ngày 21/10/2019

2019

Giải thưởng bảo trợ và ủng hộ Phật giáo (The Award for Patronaging and Supporting Buddhism)

Tăng thống Phật giáo Thái Lan, ngày 16/7/2019

2021

“Giải thưởng Tuyên dương danh dự” (Vaishakh Samman Prashastri Patra Award) năm 2021

Bộ trưởng Bộ Văn hóa Ấn Độ, Bồ-đề Đạo tràng, ngày 26/5/2021

6.2. Hình thức khen thưởng của chính quyền

Năm

Hình thức khen thưởng

Số, ngày quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định

2008

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam về “Tổ chức thành công Vesak LHQ 2008”

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

2008

- Bằng khen Ủy ban tổ chức Đại lễ Vesak LHQ 2008

Chủ tịch Ủy ban, GS. Lê Mạnh Thát

2014

- Bằng khen của Ủy ban tổ chức Đại lễ Vesak LHQ 2014

Số 159/TDCD-HĐTS, ngày 28/6/2014 của Chủ tịch Ủy ban, HT. Thích Thanh Nhiễu

2014

- Bằng khen của Liên hiệp Hội UNESCO Việt Nam

Số 85/QĐ-LH, ngày 19/12/2014 chủ tịch Liên hiệp các hội Unesco VN

2015

- Bằng khen của Ủy Ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam TP.HCM

Số 05/QĐ-MTTQ-BTT, ngày 19/01/2015 của Chủ tịch MTTQVN TP.HCM

2016

- Bằng khen của Ủy ban Nhân dân TP.HCM

Số 5797/QĐUB, ngày 03/11/2016 của Chủ tịch Nguyễn Thành Phong

2016

- Bằng khen của Ủy Ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang

Sô 71/QĐ-MTTQ-BTT, ngày 12/01/2016 của Chủ tịch MTTQVN Tiền Giang

2017

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam về “Phụng sự đạo pháp và dân tộc”

Số 1849/QĐ-TTg, ngày 20/11/2017 của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

2017

- Bằng khen của Ủy Ban trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam

Số 1602/QĐ-MTTQ-BTT, ngày 12/9/2017 của Chủ tịch UBMTTQVN

2017

- Bằng khen của Ủy Ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam TP.HCM

Số 41/QĐ-MTTQ-BTT, ngày 20/02/2017 của Chủ tịch MTTQVN TP.HCM

2017

- Bằng khen của Ủy Ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang

Sô 115/QĐ-MTTQ-BTT, ngày 07/3/2017 của Chủ tịch MTTQVN Tiền Giang

2018

- Giấy khen của Ủy ban Nhân dân Quận 10

Số 3017/GCN, ngày 20/11/2018 của Chủ tịch UBND Quận 10

2018

- Giấy khen của Ủy ban Nhân dân Quận 10

Số 08/QĐ-UBND, ngày 05/01/2018 của Chủ tịch Quận 10

2018

- Giấy khen của Giám đốc Bệnh viện Truyền máu huyến học

Số 1850/QĐ-BV.TMHH, ngày 26/11/2018

2018

- Biểu dương Gương người tốt – việc tốt năm 2018

Số 637/QĐ-UBND, ngày 14/11/2018 của Chủ tịch Phường 3

2019

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về “giáo dục Phật giáo”

Số 1214/QĐ-TTg, ngày 17/9/2019 của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

2019

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về “Đại lễ Phật đản LHQ năm 2019”

Số 1572/QĐ-TTg, ngày 11/11/2019 của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

2019

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế

Số 185/QĐ-BYT, ngày 17/01/2019 của Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến

2020

- Bằng khen của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM

Số 247/QĐ-MTTQ, ngày 01/7/2020 của Chủ tịch Tô Thị Bích Châu

6.3. Hình thức khen thưởng của GHPGVN

Năm

Hình thức khen thưởng

Số, ngày quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định

2007

- “Bằng Tuyên dương Công đức” của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nhiệm kỳ 2002-2007

Chủ tịch Hội đồng Trị GHPGVN

2007

- “Bằng Công đức” của Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM, nhiệm kỳ 2002-2007

Trưởng Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM

2008

- “Bằng Tuyên dương Công đức” của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nhiệm kỳ 2002-2007

Chủ tịch Hội đồng Trị GHPGVN

2008

- “Bằng Công đức” của Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM, nhiệm kỳ 2002-2007

Trưởng Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM

2012

- “Bằng Tuyên dương Công đức" của Giáo hội Phật giáo Việt Nam về sự nghiệp xây dựng và phát triển bền vững GHPGVN

Số 1259/TDCĐ/HĐTS, ngày 09/11/2012 của Chủ tịch GHPGVN, HT. Thích Trí Tịnh

2012

- “Bằng Công đức” của Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Số 1065/HĐTS/VP, ngày 01/11/2012 của Hội đồng Trị sự

2012

- “Bằng Công đức” của Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM, cho hoạt động hoằng pháp

Trưởng Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM

2012

- “Bằng Công đức” của Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM

Số 034/12/HVPGVN, ngày 03/11/2012 của Viện trưởng, HT. Thích Trí Quảng

2013

- “Bằng Tuyên dương Công đức" của Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM

Số 326/THPG, ngày 10/6/2013 của BTS GHPGVN TP.HCM

2013

- “Bằng Tuyên dương Công đức" của Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM về kỷ niệm 50 năm Bồ-tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân (1963-2013)

Số 278/THPG, ngày 17/4/2013 của BTS GHPGVN TP.HCM

2013

- “Bằng Công đức" của GHPGVN TP.HCM (về tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2557)

Số 225/THPG, ngày 15/5/2013 của Trưởng BTS GHPGVN TP.HCM

2013

- “Bằng Công đức” của Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM

Số 084/12/HVPGVN, ngày 25/01/2013 của Viện trưởng

2014

- “Bằng Tuyên dương Công đức" của Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN

2014

- “Bằng Tuyên dương Công đức" của GHPGVN TP.HCM về tổ chức Phật đản LHQ 2014

Số 236/PGTP, ngày 22/1/2014 của BTS GHPGVN TP.HCM

2014

- “Bằng Tuyên dương Công đức" của GHPGVN TP.HCM

Số 041/PGTP, ngày 03/5/2014 của BTS GHPGVN TP.HCM

2014

- “Bằng Tuyên dương Công đức" của Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam

Số 05/2014, ngày 20/01/2014 của Viện trưởng VNCPHVN

2014

- “Bằng Tuyên dương Công đức" của Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam về tổ chức lễ Vesak LHQ 2014

Số 383/TDCĐ-VNC, ngày 28/01/2014

2015

- “Bằng Tuyên dương Công đức" của Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Số 281/TDCĐ/HĐTS, ngày 22/9/2015 của Chủ tịch GHPGVN

2015

- “Bằng Tuyên dương Công đức" của Ban Hoằng pháp trung ương GHPGVN

Số 019/BCĐ/BHPTƯ, ngày 29/01/2015 của Trưởng Ban

2015

- “Bằng Công đức” của GHPGVN TP.HCM

Số 337/PGTP, ngày 31/5/2015 của Trưởng Ban Trị sự

2016

- “Bằng Tuyên dương Công đức" của Giáo hội Phật giáo Việt Nam về phát triển bền vững GHPGVN

Số 110/TDCĐ/HĐTS, ngày 20/6/2016 của Chủ tịch GHPGVN

2016

- “Bằng Tuyên dương Công đức" của Giáo hội Phật giáo Việt Nam về phát triển GHPGVN trong 35 năm

Số 696/TDCĐ/HĐTS, ngày 27/10/2016 của Chủ tịch GHPGVN

2016

- “Bằng Tuyên dương Công đức" của Ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN

Số 14/BTDCĐ/BHPTW, ngày 01/11/2016 của Trưởng Ban

2016

- “Bằng Công đức" của Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam

Số 369/TDCĐ-VNC, ngày 28/01/2016

2017

- “Bằng Tuyên dương Công đức" của GHPGVN, nhiệm kỳ 2012-17

Số 1292/TDCĐ.HĐTS ngày 10/10/2017 của Chủ tịch GHPGVN

2017

- “Bằng Tuyên dương Công đức" của GHPGVN về phát triển văn hóa Phật giáo Việt Nam

Số 027/TDCĐ.HĐTS ngày 29/6/2017 của Chủ tịch GHPGVN

2017

- “Bằng Tuyên dương Công đức" của GHPGVN về đào tạo nguồn nhân lực cho GHPGVN

Số 1020/TDCĐ.HĐTS ngày 15/8/2017 của Chủ tịch GHPGVN

2017

- “Bằng Tuyên dương Công đức" của GHPGVN về phát triển bền vững GHPGVN

Số 868/TDCĐ.HĐTS ngày 10/10/2017 của Chủ tịch GHPGVN

2017

- “Bằng Tuyên dương Công đức" của GHPGVN về các hoạt động văn hóa Phật giáo

Số 1242/TDCĐ.HĐTS ngày 05/10/2017 của Chủ tịch GHPGVN

2017

- “Bằng Tuyên dương Công đức" của GHPGVN về các hoạt động hoằng pháp

Số 918/TDCĐ.HĐTS ngày 04/7/2017 của Chủ tịch GHPGVN

2017

- “Bằng Tuyên dương Công đức" của GHPGVN về Phật giáo quốc tế

Số 869/ TDCĐ.HĐTS, ngày 01/7/2017 của Chủ tịch GHPGVN

2017

- “Bằng Tuyên dương Công đức" của Ban Phật giáo quốc tế Trung ương GHPGVN, nhiệm kỳ 2012-17

Số 050/TDCĐ-HĐTS ngày 03/7/2017 của Trưởng Ban Phật giáo quốc tế Trung ương GHPGVN

2017

- “Bằng Tuyên dương Công đức" của Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam về nhiệm kỳ 2012-2017

Số 375/CĐ.12, ngày 14/10/2017 của Viện trưởng VNCPHVN

2017

- “Bằng Tuyên dương Công đức" của Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam về hội thảo và xuất bản kinh sách

Số 376/CĐ.12, ngày 14/01/2017 của Viện trưởng VNCPHVN

2017

- “Bằng Tuyên dương Công đức" của Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam

Số 375/CĐ.12, ngày 14/10/2017 của Viện trưởng VNCPHVN

2017

- “Bằng Tuyên dương Công đức" của Ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN, nhiệm kỳ 2012-17

Trưởng Ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN

2017

- “Bằng Tuyên dương Công đức" của Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM

Số , ngày 27/8/2017 của Trưởng Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM

2017

- “Bằng Tuyên dương Công đức" của Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, nhiệm kỳ 2012-2017

Số 102/TDCĐ-HVPG, ngày 10/9/2017 của Viện trưởng

2018

- “Bằng Tuyên dương Công đức” của GHPGVN về giáo dục 2017-2022

Số 160/TDCĐ.HĐTS, ngày 23/10/2019 của Chủ tịch GHPGVN

2018

- “Bằng Tuyên dương Công đức” của GHPGVN về từ thiện xã hội 2017-2022

Số 030/TDCĐ.HĐTS, ngày 29/12/2019 của Chủ tịch GHPGVN

2019

- “Bằng Tuyên dương Công đức" của Giáo hội Phật giáo Việt Nam về phát triển bền vững GHPGVN

Số 067/TDCĐ.HĐTS, ngày 09/01/2019 của Chủ tịch GHPGVN

2019

- “Bằng Tuyên dương Công đức" của Giáo hội Phật giáo Việt Nam về Tổ chức đại lễ Vesak LHQ 2019

Số 102/TDCĐ.HĐTS, ngày 16/12/2019 của Chủ tịch GHPGVN

2019

- “Bằng Tuyên dương Công đức" của Giáo hội Phật giáo Việt Nam về Phật giáo quốc tế

Số 425/TDCĐ.HĐTS, ngày 27/12/2019 của Chủ tịch GHPGVN

2019

- “Bằng Tuyên dương Công đức" của Ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN, nhiệm kỳ 2012-17

Trưởng Ban Hoằng pháp trung ương GHPGVN

2019

- “Bằng Tuyên dương Công đức" của Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM

Viện trưởng HVPGVN

2019

- “Bằng Tuyên dương Công đức" của Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam

Viện trưởng VNCPHVN

2019

- “Bằng Tuyên dương Công đức" của Ban Từ thiện trung ương GHPGVN

Trưởng Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM

2019

- “Bằng Tuyên dương Công đức" của Ban Phật giáo quốc tế trung ương GHPGVN

Trưởng Ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN

2019

- “Bằng Tuyên dương Công đức" của Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM

Trưởng Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM

2020

- “Bằng Tuyên dương Công đức" của Ban Văn hóa trung ương GHPGVN

Số 002/2021, ngày 16/01/2021 của Trưởng Ban Văn hóa

2020 - “Bằng Tuyên dương Công đức” của Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam Viện trưởng VNCPHVN
2020 - “Bằng Tuyên dương Công đức” của Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM Viện trưởng HVPGVN tại TP.HCM
2021 - “Bằng Tuyên dương Công đức” của Hội đồng Trị sự GHPGVN Số 318/TDCĐ-HĐTS/ ngày 21/01/2021 của Chủ tịch HĐTS GHPGVN
2021 - “Bằng Tuyên dương Công đức” của Hội đồng Trị sự GHPGVN về góp phần phát triển bền vững GHPGVN Số 615/TDCĐ-HĐTS/ ngày 11/01/2021 của Hòa thượng Chủ tịch HĐTS GHPGVN
2021 - “Bằng Tuyên dương Công đức” của Hội đồng Trị sự GHPGVN về đóng góp tích cực cho sự phát triển VNCPHVN Số 393/TDCĐ-HĐTS/ ngày 28/10/2021 của Hòa thượng Chủ tịch HĐTS GHPGVN
2021 - “Bằng Tuyên dương Công đức” của GHPGVN tỉnh Long An Số 14/TDCĐ-TTXH/2021 ngày 21/09/2021 của BTS GHPGVN tỉnh Long An
2021 - “Bằng Tuyên dương Công đức” của GHPGVN tỉnh Long An Số 15/TDCĐ-TTXH/2021 ngày 08/09/2021 của GHPGVN Long An
2022 - “Bằng Tuyên dương Công đức” của Hội đồng Trị sự GHPGVN về góp phần phát triển bền vững GHPGVN Số 2032/TDCĐ-HĐTS/ ngày 20/10/2022 của Hòa thượng Chủ tịch HĐTS GHPGVN
2022 - “Bằng Tuyên dương Công đức” của Hội đồng Trị sự GHPGVN về hoàn thành xuất sắc công tác Phật sự nhiệm kỳ 2022-2027 Số 2019/TDCĐ-HĐTS/ ngày 20/10/2022 của Hòa thượng Chủ tịch HĐTS GHPGVN
2022 - “Bằng Tuyên dương Công đức” của Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam về đóng góp tích cực cho sự phát triển VNCPHVN Số 090/TDCĐ-HĐQT/ ngày 30/10/2022 của Hòa thượng Viện trưởng VNCPHVN
2022 - “Bằng Tuyên dương Công đức” của Ban giáo dục Phật giáo trung ương về đóng góp tích cực cho sự phát triển giáo dục PG Số /TDCĐ-BGDPG/ ngày 30/10/2022 của Hòa thượng Trưởng ban
2022 - “Bằng Tuyên dương Công đức” của Ban Phật giáo quốc tế trung ương Số /TDCĐ-BPGQT/ ngày 30/10/2022 của Thượng tọa Trưởng ban
2022 - “Bằng Tuyên dương Công đức” của Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM Số 201/TDCĐ-BTS/ ngày 13/6/2022 của Hòa thượng Trưởng Ban trị sự GHPGVN TP.HCM

6.4. Các kỷ lục đạt được

Năm

Các kỷ lục đã đạt được

2008

- Kỷ lục "Người có công đóng góp cho Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc 2008"

Chủ tịch Hội kỷ lục Việt Nam

2009

- Kỷ lục: "Biên tập Trang web Đạo Phật Ngày Nay có nhiều người truy cập"

Chủ tịch Hội kỷ lục Việt Nam

2013

- Kỷ lục: "Người biên tập và xuất bản nhiều sách Phật học nhất"

Số 1320/KLVN/2013, ngày 17/5/2013 của Chủ tịch Hội kỷ lục Việt Nam

2019

- Kỷ lục: "Tác giả - Chủ biên các ấn phẩm nghiên cứu Phật giáo bằng tiếng Anh và tiếng Việt nhiều nhất trong cùng một sự kiện, nhằm phục vụ Đại lễ Vesak LHQ 2019 tổ chức tại Việt Nam"

Số 2353/KLVN/2019, ngày 12/10/2019 của Chủ tịch Hội kỷ lục Việt Nam

2019

- “Bằng khen cống hiến nội dung kỷ lục” của Liên minh kỷ lục thế giới

Chủ tịch Hội kỷ lục Việt Nam ngày 09/9/2019

VII. CÁC SÁCH DO THÍCH NHẬT TỪ LÀM TÁC GIẢ, BIÊN TẬP

7.A. SÁCH CỦA THÍCH NHẬT TỪ LÀM TÁC GIẢ (65 quyển)

1. Thế giới Cực Lạc. Sài gòn: NXB Văn Hóa Sài gòn, 2010, tr. 142.

2. Chết đi về đâu. Sài gòn: NXB Văn Hóa Sài gòn, 2010, tr. 126.

3. Cẩm nang viết khảo luận, luận văn & luận án. Sài gòn: NXB TP. HCM. 2003, tr. 200.

4. Tìm hiểu Kinh bốn mươi hai chương. Sài gòn: NXB Thời Đại, 2010, tr. 499.

5. Phương trời thong dong. Sài gòn: NXB Phương Đông. 2010, tr. 87.

6. Chuyển hoá cảm xúc. Sài gòn: NXB Thời Đại. 2010, tr. 112.

7. Hiểu thương và tuỳ hỷ. Sài gòn: NXB Thời Đại, 2010, tr. 174.

8. Khủng hoảng tài chánh toàn cầu qua cái nhìn Phật giáo. Sài gòn: NXB Hải Phòng, 2009, tr. 152.

9. Không có kẻ thù. Sài Gòn: NXB Thời Đại, 2010, tr. 121.

10. Chuyển hóa sân hận. Sài Gòn: NXB Phương Đông, 2010, tr. 180.

11. Đối diện cái chết. Sài gòn: NXB Thời Đại, 2010, tr. 169.

12. Quay đầu là bờ. Sài Gòn: NXB Phương Đông, 2010, tr. 202.

13. Hạnh phúc giữa đời thường. Sài Gòn: NXB Phương Đông, 2010, tr. vi + 194.

14. Con đường an vui. Sài Gòn: NXB Phương Đông, 2010, tr. 168.

15. Hạnh phúc trong tầm tay. Sài Gòn: NXB Phương Đông, 2010, tr. 149.

16. Đôi dép: Triết lý về hạnh phúc hôn nhân. Sài Gòn: NXB Phương Đông, 2010, tr. 178.

17. Phật giáo và thời đại. Sài Gòn: NXB Phương Đông, 2011, tr. 171.

18. Hạnh phúc tuổi già. Sài Gòn: NXB Phương Đông, 2011, tr. 130.

19. Sống vui sống khỏe. Sài Gòn: NXB Phương Đông, 2012, tr. 124.

20. 10 điều tâm niệm. Sài Gòn: NXB Hồng Đức, 2012, tr. 128.

21. 14 điều Phật dạy. Sài Gòn: NXB Hồng Đức, 2012, tr. 117.

22. Con đường chuyển hóa: Ứng dụng Bát chánh đạo trong cuộc sống. Sài Gòn: NXB Hồng Đức, 2012, tr. 208.

23. Tám điều giác ngộ: Ứng dụng Kinh bát đại nhân giác trong cuộc sống. Sài Gòn: NXB Hồng Đức, 2012, tr. 194.

24. Tinh hoa trí tuệ: Ứng dụng Bát-nhã tâm kinh trong cuộc sống. Sài Gòn: NXB Hồng Đức, 2012, tr. 266.

25. Để gió cuốn đi: Các nhạc khúc nuôi lớn lòng vị tha. Sài Gòn: NXB Hồng Đức, 2012, tr. 94.

26. Đừng vì tiền phụ nghĩa, quên tình. Sài Gòn: NXB Hồng Đức, 2012, tr. 106.

27. Chùa Ấn Quang: Danh thắng và Di tích lịch sử. Sài Gòn: NXB Phương Đông, 2012, tr. 60.

28. 100 điều đạo đức tại gia và Nghi thức quy y Tam Bảo. Sài Gòn: NXB Phương Đông, 2012, tr. 84.

29. Gia đình xã hội và tâm linh: Ứng dụng Kinh Thiện Sanh trong cuộc sống. Sài Gòn: NXB Hồng Đức, 2012, tr. 172.

30. 423 lời vàng của Phật (Kinh Pháp Cú). Sài Gòn: NXB Hồng Ðức, 2013, tr. 144.

31. Cẩm nang thực tập chánh niệm và khuyến tu. Sài Gòn: NXB Hồng Ðức, 2013, tr. 174.

32. Chìa khóa hạnh phúc gia đình. Sài Gòn: NXB Hồng Đức, 2015, tr. 293.

33. Chính Niệm trong đời sống hằng ngày (tỳ-ni nhật dụng thiết yếu). Sài Gòn: NXB Phương Đông, 2015, tr. 319.

34. Chánh niệm trong từng cử chỉ: Ứng dụng Tỳ-ni nhật dụng trong cuộc sống. Sài Gòn: NXB Hồng Đức, 2013, tr. 238.

35. Chữ hiếu trong đạo Phật. Sài Gòn: NXB Hồng Ðức, 2013, tr. 96.

36. Chuyển hóa sáu nghiệp giác quan. Sài Gòn: NXB Hồng Ðức, 2013, tr. 196.

37. Ðối thoại triết học giữa nhà vua và nhà sư: Ứng dụng Kinh Na-tiên trong cuộc sống. Sài Gòn: NXB Thời Ðại, 2013, tr. 236.

38. Mê tín chánh tín. Sài Gòn: NXB Thời Ðại, 2013, tr. 258.

39. Nghệ thuật ứng xử: Ứng dụng Kinh Hiền Nhân trong quản trị và giao tiếp. Sài Gòn: NXB Thời Ðại, 2013, tr. 326.

40. Sổ tay sinh hoạt giới trẻ. Sài Gòn: NXB Hồng Đức, 2013.

41. Phê bình “Ký sự hành hương đất Phật của Phan Thiết” (CA: Giao Điểm, 2000)

42. Từ điển Phật học Huệ Quang (thư ký biên tập, 1991-1994)

43. Tạp chí Tư tưởng Phật giáo (chủ biên, Sài Gòn: Chùa Giác Ngộ, 1991).

44. Tập thơ “Ngược dòng thế giới” (Sài Gòn: Chùa Giác Ngộ, 2002)

45. Tập thơ “Hành trang tặng đời” (Sài Gòn: Chùa Giác Ngộ, 2002)

46. Tập thơ “Từng buớc thảnh thơi” (Sài Gòn: Chùa Giác Ngộ, 2003)

47. Tập thơ “Một cõi đi về” (Sài Gòn: Chùa Giác Ngộ, 2003)

48. Nghệ thuật sống. Sài Gòn: NXB Phương Đông, 2017, tr. 220.

49. Đạo Phật pháp môn và đạo Phật nguyên chất. Sài Gòn: NXB Hồng Đức, 2017, tr. 224.

50. Thiền chỉ, thiền quán và lợi ích của thiền. Sài Gòn: NXB Hồng Đức, 2018, tr. 102.

51. 40 đề mục thiền định. Sài Gòn: NXB Hồng Đức, 2018, tr. 70.

52. Thiền Vipassana: Bốn nền tảng chánh niệm (Phân tích kinh Tứ niện xứ). Sài Gòn: NXB Hồng Đức, 2018, tr. 222.

53. Cẩm nang tu học Đạo Phật Ngày Nay. Sài Gòn: NXB Hồng Đức, 2018 tr. 112.

54. Chết không phải là hết. Sài Gòn: NXB Hồng Đức, 2018, tr. 228.

55. Sổ tay hành hương Phật tích Ấn Độ và Nepal. Sài Gòn: NXB Hồng Đức,2018, tr. 194.

56. Theo dấu chân Phật tại Ấn Độ và Nepal. Sài Gòn: NXB Hồng Đức, 2018, tr.

57. Di sản Đại sư Trí Quang để lại cho Việt Nam. Sài Gòn: NXB Hồng Đức, 2019, tr. 220.

58. Thanh quy dành cho người tại gia. Sài Gòn: NXB Hồng Đức, 2019, tr. 76.

59. Thanh quy dành cho người xuất gia. Sài Gòn: NXB Hồng Đức, 2019, tr. 68.

60. Sổ tay Đại lễ Vesak LHQ 2019. Sài Gòn: NXB Hồng Đức, 2019

61. Em làm con ngoan trò giỏi. Hà Nội: NXB Hồng Đức, 2020.

62. Nhạc cuộc đời đức Phật. NXB. Hồng Ðức, Hà Nội, 2021.

63. Nhạc quê hương. NXB. Hồng Ðức, Hà Nội, 2021.

64. Nhạc thiền. NXB. Hồng Ðức, Hà Nội, 2021.

65. Nghiên cứu đạo đức Phật giáo. NXB. Hồng Ðức, Hà Nội, 2021.

7.B. CÁC SÁCH DO THÍCH NHẬT TỪ DỊCH VÀ CHÚ THÍCH (9 quyển)

 1. Thích Nhật Từ (dịch chú), Giới bổn Tỳ-kheo của Luật Tứ phần. NXB. Hồng Đức, Hà Nội, 2021.
 2. Thích Nhật Từ (dịch chú), Giới bổn Tỳ-kheo-ni của Luật Tứ phần. NXB. Hồng Đức, Hà Nội, 2021.
 3. Thích Nhật Từ (dịch chú), Giới bổn Thức-xoa của Luật Tứ phần. NXB. Hồng Đức, Hà Nội, 2021.
 4. Thích Nhật Từ (dịch chú), Giới Sa-di, oai nghi, luật nghi và cảnh sách. NXB. Hồng Đức, Hà Nội, 2021.
 5. Thích Nhật Từ (dịch chú), Giới Sa-di-ni, oai nghi, luật nghi và cảnh sách. NXB. Hồng Đức, Hà Nội, 2021.
 6. Thích Nhật Từ (dịch chú), Giới Bồ-tát cho người xuất gia. NXB. Hồng Đức, Hà Nội, 2021.
 7. Thích Nhật Từ (dịch chú), Giới Bồ-tát cho người tại gia. NXB. Hồng Đức, Hà Nội, 2021.
 8. Thích Nhật Từ (dịch chú), Nghiên cứu giới tỳ-kheo của Thượng tọa bộ của Lý Phụng My. NXB. Hồng Đức, Hà Nội, 2021.
 9. Thích Nhật Từ (dịch chú), Giải thích giới luật và oai nghi của Sa-di của Thích Quảng Hóa. NXB. Hồng Đức, Hà Nội, 2021.

7.C. NGHI THỨC DO THÍCH NHẬT TỪ DỊCH VÀ SOẠN (30 quyển)

1. Kinh tụng hằng ngày. Sài Gòn: NXB Tôn Giáo, 1994, 2005, tr. xxxii + 992.

2. Nghi thức tụng niệm. Sài Gòn: NXB Phương Đông, 2011, tr. xx + 390.

3. Kinh Địa Tạng. Sài Gòn: NXB Tôn Giáo, 2008, tr. 154.

4. Kinh lời dạy cuối cùng của đức Phật. Sài Gòn: NXB Tôn Giáo, 2009, tr. 62.

5. Nghi thức thập chú. Sài Gòn: NXB Tôn Giáo, 2010, tr. 30.

6. Kinh Vu-lan báo hiếu, Thích Tuệ Đăng dịch. Sài Gòn: NXB Tôn Giáo, 2006, tr. 62.

7. Nghi thức Phật đản. Sài Gòn: NXB Tôn Giáo, 2006, tr. 48.

8. Nghi thức Sám-hối. Sài Gòn: NXB Tôn Giáo, 2005, tr. 52.

9. Kinh Phổ Môn. Sài Gòn: NXB Tôn Giáo, 2005, tr. 32.

10. Kinh Dược Sư. Sài Gòn: NXB Tôn Giáo, 2005, tr. 36.

11. Kinh A Di Đà. Sài Gòn: NXB Tôn Giáo, 2005, tr. 34.

12. Kinh từ tâm và phước đức. Sài Gòn: NXB Tôn Giáo, 2009, tr. 42.

13. Nghi thức xuất gia. Sài Gòn: NXB Tổng Hợp, 2010, tr. 20.

14. Nghi thức lễ thành hôn. Sài Gòn: NXB Tổng Hợp, 2010, tr. 20.

15. Nghi thức quy y Tam Bảo. Sài Gòn: NXB Phương Đông, 2011, tr. 28.

16. Nghi thức phóng sanh. Sài Gòn: NXB Phương Đông, 2011, tr. 10.

17. Nghi thức chúc Tết nguyên đán. Sài Gòn: NXB Phương Đông, 2011, tr. 24.

18. Nghi thức an vị Phật. Sài Gòn: NXB Phương Đông, 2011, tr. 19.

19. Nghi thức hô chuông. Sài Gòn: NXB Phương Đông, 2011, tr. 22.

20. Kinh Phật cho người mới bắt đầu. Hà Nội: NXB Hồng Đức, 2013, tr. 124.

21. Kinh Phật cho người tại gia. Sài Gòn: NXB Phương Đông, 2014, tr.960.

22. Kinh Phật về đạo đức và xã hội. Hà Nội: NXB Hồng Đức, 2019., tr. 418.

23. Kinh Phật về thiền và chuyển hóa. Hà Nội: NXB Hồng Đức, 2019., tr. 242.

24. Kinh Phật căn bản. Hà Nội: NXB Hồng Đức, 2018, tr. 188

25. Nghi thức hộ niệm cầu an. Hà Nội: NXB Hồng Đức, 2018, tr. 194.

26. Nghi thức tưởng niệm đức Phật. Sài Gòn: NXB Tôn Giáo, 2019, tr. 96.

27. Nghi thức trì chú Đại Bi, chú Dược Sư và niệm Phật A Di Đà. Sài Gòn: NXB Hồng Đức, 2020, tr. 76.

28. Nghi thức Khuyến tu. Sài Gòn: NXB Hồng Đức, 2017, tr. 135.

29. Nghi thức cầu an trong mùa đại dịch COVID-19. 2020, tr. 50.

30. Thích Nhật Từ (chủ biên), Nghi thức lễ hội Bồ-tát Quan Âm. NXB. Hồng Đức, Hà Nội, 2022.

7.D. SÁCH DO THÍCH NHẬT TỪ LÀM CHỦ BIÊN, BIÊN TẬP (20 quyển)

1. Thích Nhật Từ (chủ biên), Lãnh đạo chính niệm và hòa bình. Sài Gòn: NXB Tôn Giáo, 2019.

2. Thích Nhật Từ (chủ biên), Gia đình hòa hợp và xã hội bền vững. Sài Gòn: NXB Tôn Giáo, 2019.

3. Thích Nhật Từ (chủ biên), Nền tảng giáo dục Phật giáo về đạo đức. Sài Gòn: NXB Tôn Giáo, 2019.

4. Thích Nhật Từ (chủ biên), Quan điểm Phật giáo về công nghiệp 4.0 và môi trường bền vững. Sài Gòn: NXB Tôn Giáo, 2019.

5. Thích Nhật Từ (chủ biên), Phật học Việt Nam thời hiện đại: Bản chất, hội nhập và phát triển. NXB. Hồng Đức, 2019.

6. Thích Nhật Từ (chủ biên), Chương trình Phật học tại Việt Nam và trên thế giới. NXB. Hồng Đức, 2019.

7. Thích Nhật Từ (chủ biên), Giáo dục đạo đức Phật giáo trong trường học và xã hội. NXB. Hồng Đức, 2019.

8. Thích Nhật Từ (chủ biên), Giáo dục Phật giáo: Bản chất, phương pháp và giá trị. NXB. Hồng Đức, 2019.

9. Thích Nhật Từ (biên tập), Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM: Sự hình thành và phát triển. NXB. Hồng Đức, 2019.

10. Thích Nhật Từ (biên tập), Phật giáo vùng Nam bộ: Sự hình thành và phát triển. Sài Gòn: NXB Hồng Đức, 2020.

11. Thích Nhật Từ (biên tập), Phật giáo vùng Nam bộ trong thế kỷ XX. Sài Gòn: NXB Hồng Đức, 2020.

12. Thích Nhật Từ (biên tập), Các hệ phái Phật giáo và tôn giáo mới tại vùng Nam bộ. Sài Gòn: NXB Hồng Đức, 2020.

13. Thích Nhật Từ (biên tập), Phật giáo Nam tông tại vùng Nam bộ. Sài Gòn: NXB Hồng Đức, 2020.

14. Thích Nhật Từ (biên tập), Phật giáo các tỉnh và thành phố tại vùng Nam bộ. Sài Gòn: NXB Hồng Đức, 2020.

15. Thích Nhật Từ (chủ biên bản dịch), Phật điển thông dụng: Lối vào tuệ giác Phật. NXB. Hồng Đức, Hà Nội, 2021.

16. Thích Nhật Từ (chủ biên), Phật giáo Việt Nam: Phong trào, văn học và nhân vật. NXB. Hồng Đức, Hà Nội, 2022.

17. Thích Nhật Từ (chủ biên), Phật giáo tham gia bảo vệ môi trường. NXB. Hồng Đức, Hà Nội, 2022.

18. Thích Nhật Từ (chủ biên), Giáo dục Phật giáo Việt Nam. NXB. Hồng Đức, Hà Nội, 2022.

19. Thích Nhật Từ (chủ biên), Giáo dục đạo đức Phật giáo. NXB. Hồng Đức, Hà Nội, 2022.

20. Thích Nhật Từ (chủ biên), Nghiên cứu Phật học. NXB. Hồng Đức, Hà Nội, 2022.

7.E. SÁCH ĐỒNG TÁC GIẢ/ ĐỒNG CHỦ BIÊN (46 quyển)

1. Thích Nhật Từ và các tác giả, Cải đạo châu Á (viết chung với các tác giả khác, USA, NXB. Giao Điểm, 2000).

2. Thích Nhật Từ và Trần Chung Ngọc, Vạch trần âm mưu phá ngầm Phật giáo. NXB. Giao Điểm, Hoa Kỳ, 2000).

3. Bồ-tát Thích Quảng Đức: Ngọn lửa và trái tim (thư ký biên tập, NXB. TP.HCM, 2005)

4. Văn học Phật giáo với 1000 năm Thăng Long (thư ký biên tập, NXB Văn hóa – Thông tin, 2010).

5. Thích Nhật Từ và Quan Vân Hùng, Phòng chống và Điều trị bệnh theo phương pháp 4T. Sài Gòn: NXB Hồng Đức, 2012, tr. 64.

6. Thích Nhật Từ và Nguyễn Kha (chủ biên), Pháp nạn Phật giáo năm 1963: Nguyên nhân, bản chất và tiến trình. NXB Hồng Đức, 2013, tr. 673.

7. Thích Nhật Từ và Nguyễn Công Lý (chủ biên), Nhìn lại phong trào Phật giáo miền Nam năm 1963. NXB Phương Đông, 2013, tr. 618.

8. Thích Nhật Từ và GS. Nguyễn Tri Ân, Bồ-tát Thích Quảng Ðức: Cuộc đời và lửa từ bi. Sài Gòn: NXB Phương Ðông, 2013, tr. 172.

9. Thích Nhật Từ và Thích Đức Thiện (chủ biên), Phật giáo vì phát triển bền vững và thay đổi xã hội. NXB Tôn giáo, Hà Nội, 2014.

10. Thích Nhật Từ và Thích Đức Thiện (chủ biên), Phật giáo góp phần bảo vệ môi trường. NXB Tôn giáo, Hà Nội, 2014.

11. Thích Nhật Từ và Thích Đức Thiện (chủ biên), Quan điểm Phật giáo về lối sống lành mạnh. NXB Tôn giáo, Hà Nội, 2014.

12. Thích Nhật Từ và Thích Đức Thiện (chủ biên), Phật giáo xây dựng hòa bình thế giới. NXB Tôn giáo, Hà Nội, 2014.

13. Thích Nhật Từ và Thích Đức Thiện (chủ biên), Giáo dục Phật giáo và chương trình đại học. NXB Tôn giáo, Hà Nội, 2014.

14. Thích Nhật Từ và Thích Đức Thiện (chủ biên), Thông điệp đại lễ Vesak LHQ 2014. NXB Tôn giáo, Hà Nội, 2014.

15. Thích Nhật Từ và Thích Đức Thiện (chủ biên), Phật giáo và các mục tiêu thiên niên kỷ của LHQ. NXB Tôn giáo, Hà Nội, 2014.

16. Thích Nhật Từ, Thích Bửu Chánh, Trương Văn Chung và Nguyễn Công Lý (biên tập), Phật giáo vùng Mê-kông: Lịch sử và hội nhập, NXB Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh, 2015.

17. Thích Nhật Từ, Thích Bửu Chánh, Trương Văn Chung và Nguyễn Công Lý (biên tập), Phật giáo vùng Mê-kông: Di sản và văn hóa, NXB Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh, 2015.

18. Thích Nhật Từ, Thích Bửu Chánh, Trương Văn Chung và Nguyễn Công Lý (biên tập), Phật giáo vùng Mê-kông: Ý thức môi trường và toàn cầu hóa, NXB Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh, 2015.

19. Thích Nhật Từ và Nguyễn Công Lý, Giáo hội Phật giáo Việt Nam: 35 năm hình thành và phát triển. Hà Nội: NXB. Hồng Đức, 2016.

20. Thích Nhật Từ (chủ biên), Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM 36 năm đồng hành cùng dân tộc. Hà Nội: NXB. Hồng Đức, 2017.

21. Thích Nhật Từ (chủ biên), Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Pháp (1933-2018). Hà Nội: NXB. Hồng Đức, 2018.

22. Thích Nhật Từ và Thích Đức Thiện (chủ biên), Cách tiếp cận của Phật giáo về sự lãnh đạo toàn cầu và trách nhiệm cùng chia sẻ vì xã hội bền vững. Hà Nội: NXB Hồng Đức, 2019.

23. Thích Nhật Từ và Thích Đức Thiện (chủ biên), Cách tiếp cận của Phật giáo về tiêu thụ có trách nhiệm, phát triển bền vững. Hà Nội: NXB Hồng Đức, 2019.

24. Thích Nhật Từ và Thích Đức Thiện (chủ biên), Lãnh đạo bằng chánh niệm vì hòa bình bền vững. Hà Nội: NXB Hồng Đức, 2019.

25. Thích Nhật Từ và Thích Đức Thiện (chủ biên), Phật giáo và giáo dục đạo đức toàn cầu. Hà Nội: NXB Hồng Đức, 2019.

26. Thích Nhật Từ và Thích Đức Thiện (chủ biên), Cách tiếp cận của Phật giáo về gia đình hòa hợp, chăm sóc sức khỏe, xã hội bền vững. Hà Nội: NXB Hồng Đức, 2019.

27. Thích Nhật Từ và Thích Đức Thiện (chủ biên), Phật giáo và cách mạng công nghiệp 4.0. Hà Nội: NXB Hồng Đức, 2019.

28. Thích Nhật Từ và Thích Đức Thiện (chủ biên), Thông điệp Đại lễ Vesak LHQ 2019. Hà Nội: NXB Hồng Đức, 2019.

29. Thích Nhật Từ và Cù Minh Thắng, Đạo đức Phật giáo lớp 1. Hà Nội: NXB Hồng Đức, 2020.

30. Thích Nhật Từ và Cù Minh Thắng, Đạo đức Phật giáo lớp 2. Hà Nội: NXB Hồng Đức, 2020.

31. Thích Nhật Từ và Cù Minh Thắng, Đạo đức Phật giáo lớp 3. Hà Nội: NXB Hồng Đức, 2020.

32. Thích Nhật Từ và Cù Minh Thắng, Đạo đức Phật giáo lớp 4. Hà Nội: NXB Hồng Đức, 2020.

33. Thích Nhật Từ và Cù Minh Thắng, Đạo đức Phật giáo lớp 5. Hà Nội: NXB Hồng Đức, 2020.

34. Thích Nhật Từ và Cù Minh Thắng, Đạo đức Phật giáo lớp 6. Hà Nội: NXB Hồng Đức, 2020.

35. Thích Nhật Từ và Cù Minh Thắng, Đạo đức Phật giáo lớp 7. Hà Nội: NXB Hồng Đức, 2020.

36. Thích Nhật Từ và Cù Minh Thắng, Đạo đức Phật giáo lớp 8. Hà Nội: NXB Hồng Đức, 2020.

37. Thích Nhật Từ và Cù Minh Thắng, Đạo đức Phật giáo lớp 9. Hà Nội: NXB Hồng Đức, 2020.

38. Thích Nhật Từ và Cù Minh Thắng, Đạo đức Phật giáo lớp 10. Hà Nội: NXB Hồng Đức, 2020.

39. Thích Nhật Từ và Cù Minh Thắng, Đạo đức Phật giáo lớp 11. Hà Nội: NXB Hồng Đức, 2020.

40. Thích Nhật Từ và Cù Minh Thắng, Đạo đức Phật giáo lớp 12. Hà Nội: NXB Hồng Đức, 2020.

41. Thích Nhật Từ và Cù Minh Thắng, Giáo lý hôn nhân và gia đình Phật tử. NXB. Hồng Ðức, Hà Nội, 2020.

42. Thích Nhật Từ và Ngô Thị Phương Lan, Di sản Việt Nam - Ấn Độ: Mối quan hệ xuyên văn hóa. NXB. Đại học Quốc gia TP.HCM, 2020.

43. Thích Nhật Từ và Thích Đức Thiện (chủ biên), Các phong trào chấn hưng Phật giáo Việt Nam trong thế kỷ XX. NXB. Tôn giáo, Hà Nội, 2022.

44. Thích Nhật Từ và Thích Đức Thiện (chủ biên), Giáo hội Phật giáo Việt Nam và vai trò hộ quốc an dân. NXB. Tôn giáo, Hà Nội, 2022.

45. Thích Nhật Từ và Thích Đức Thiện (chủ biên), Phật giáo và hoạt động an sinh xã hội. NXB. Tôn giáo, Hà Nội, 2022.

46. Thích Nhật Từ và Thích Đức Thiện (chủ biên), Văn hóa Phật giáo Việt Nam. NXB. Tôn giáo, Hà Nội, 2022.

7.F. SÁCH TIẾNG ANH CỦA THÍCH NHẬT TỪ (8 quyển)

1. Buddhist Soteriological Ethics: A Study of the Buddha’s Central Teachings. Sai Gon: Oriental Press, 2011.

2. Inner Freedom: A Spiritual Journey for Jail Inmates. Hanoi: News Agency Press, 2008, 2011, 2014.

3. Engaged Buddhism, Social Change and World Peace. Hanoi: Religion Press, 2014.

4. United Nations Day of Vesak 2008. Hanoi: Religion Press, 2014.

5. Buddhist Art: An Exhibition Celebrating UN Vesak 2014. Hanoi: Religion Press, 2014.

6. United Nations Day of Vesak 2019 in Vietnam: Handbook for Participants. Hanoi: Hong Duc Publishing House, 2019.

7. Thich Nhat Tu, Buddhism and the Fourth Industrial Revolution. Hanoi: Hong Duc Publishing House, 2019.

8. Thich Nhat Tu, A Study of Buddhist Ethics. Hanoi: Hong Duc Publishing House, 2019.

7.G. SÁCH TIẾNG ANH DO THÍCH NHẬT TỪ CHỦ BIÊN (10 quyển)

1. Thich Nhat Tu (Ed), Consumption and Environment: A Sustainable Perspective. Hanoi: Religion Publishing House, 2019.

2. Thich Nhat Tu (Ed), Buddhist Ethical Education. Hanoi: Religion Publishing House, 2019.

3. Thich Nhat Tu (Ed), Family and Society: A Buddhist Perspective. Hanoi: Hong Duc Publishing House, 2019.

4. Thich Nhat Tu (Ed), Buddhism around the World. Hanoi: Religion Publishing House, 2019.

5. Thich Nhat Tu (Ed), Buddhism in Vietnam: History, Traditions, and Societies. Hanoi: Religion Publishing House, 2019.

6. Thich Nhat Tu (Ed), Buddhist Studies: Contemporary Approach. Hanoi: Hong Duc Publishing House, 2019.

7. Thich Nhat Tu (Ed), Leadership and Society in the Fourth Industrial Revolution. Hanoi: Hong Duc Publishing House, 2019.

8. Thich Nhat Tu (Ed), Discover Vietnam. Hanoi: Religion Publisher, 2019.

9. Thich Nhat Tu (Ed), Vietnam: A Photographic Journey. Hanoi: Religion Publisher, 2019.

10. Thich Nhat Tu (Ed), United Nations Day of Vesak: A Vietnamese Photographic Journey. Hanoi: Religion Publisher, 2019.

7.H. SÁCH TIẾNG ANH (ĐỒNG BIÊN TẬP) (21 quyển)

1. Thich Nhat Tu and Le Manh That (Ed), Buddhist Contribution to Social Justice. (Hanoi, Culture and Information Press, 2008).

2. Thich Nhat Tu and Le Manh That (Ed), Engaged Buddhism and Development. (Hanoi, Culture and Information Press, 2008).

3. Thich Nhat Tu and Le Manh That (Ed), Family Problems and Buddhist Response (Hanoi, Culture and Information Press, 2008).

4. Thich Nhat Tu and Le Manh That (Ed), Care for Environment – Buddhist Response to Climate Change (Hanoi, Culture and Information Press, 2008).

5. Thich Nhat Tu and Le Manh That (Ed), War, Conflict and Healing: A Buddhist Perspective (Hanoi, Culture and Information Press, 2008).

6. Thich Nhat Tu and Le Manh That (Ed), Buddhist Education: Continuity and Progress (Hanoi, Culture and Information Press, 2008).

7. Thich Nhat Tu and Thich Duc Thien (Ed), Buddhism for Sustainable Development and Social Change. Hanoi: Religion Press, 2014.

8. Thich Nhat Tu and Thich Duc Thien (Ed), Buddhist Response to Environmental Protection. Hanoi: Religion Press, 2014.

9. Thich Nhat Tu and Thich Duc Thien (Ed), A Buddhist Approach to Healthy Living. Hanoi: Religion Press, 2014.

10. Thich Nhat Tu and Thich Duc Thien (Ed), Buddhist Contribution to World Peace Building. Hanoi: Religion Press, 2014.

11. Thich Nhat Tu and Thich Duc Thien (Ed), The Importance of Promoting Buddhist Education. Hanoi: Religion Press, 2014.

12. Thich Nhat Tu and Thich Duc Thien (Ed), Buddhist Studies: Describing a Religious Tradition in the Context of Trade, Politics, Texts, and Technology. Hanoi: Religion Press, 2014.

13. Thich Nhat Tu and Thich Duc Thien (Ed), Buddhist Culture and Technology: New Strategies for Study. Hanoi: Religion Press, 2014.

14. Thich Nhat Tu and others (Ed) Buddhist Meditation: Texts, Tradition and Practice. Mumbai: Somaiya Publications Pvt.Ltd., 2010, 2014.

15. Thich Nhat Tu and Amarjiva Lochan, Aspects of Asean Culture and Religion: Different Strokes. Vietnam Buddhist Research Institute, HCM city, 2017.

16. Thich Nhat Tu and Thich Duc Thien (Ed), Book of Messages: United Nations Day of Vesak 2019. Hanoi: Hong Duc Publishing House, 2019.

17. Thich Nhat Tu and Thich Duc Thien (Ed), Buddhist Approach to Global Leadership and Shared Responsibilities for Sustainable Societies. Hanoi: Religion Publishing House, 2019.

18. Thich Nhat Tu and Thich Duc Thien (Ed), Mindful leadership for sustainable peace. Hanoi: Hong Duc Publishing House, 2019.

19. Thich Nhat Tu and Thich Duc Thien (Ed), Buddhism and the fourth industrial revolution. Hanoi: Hong Duc Publishing House, 2019.

19. Thich Nhat Tu and Thich Duc Thien (Ed), Buddhist approach to responsible consumption and sustainable development. Hanoi: Hong Duc Publishing House, 2019.

20. Thich Nhat Tu and Thich Duc Thien (Ed), Buddhist Approach to Harmonious Families, Healthcare and Sustainable Societies, Hanoi: Hong Duc Publishing House, 2019.

21. Thich Nhat Tu and Thich Duc Thien (Ed), Buddhist Approach to Global Education in Ethics. Hanoi: Hong Duc Publishing House, 2019.

Khoa: 
Khoa Triết học Phật giáo