ĐĐ.TS. Thích Giác Nhường

ĐĐ.TS. THÍCH GIÁC NHƯỜNG


I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

1.1. Thông tin cá nhân

 1. Họ tên : Nguyễn Đăng Phương.
 2. Pháp danh : Thích Giác Nhường.
 3. Ngày sinh : 15/5/1978.
 4. Quê quán : An Khê, Gia Lai.
 5. Ngoại ngữ : Trung văn - Mức độ sử dụng: Tốt.
 6. Cổ ngữ Phật học : Hán văn - Mức độ sử dụng: Trung bình.
 7. Học vị cao nhất : Tiến sĩ.
 8. Năm, nước nhận học vị: 2011, Trung Quốc.
 9. Chức vụ trong GHPHVN:

- Phó trưởng ban Thông tin Truyền thông Trung ương GHPGVN phụ trách Hệ phái Khất sĩ;

- Phó Văn phòng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam;

- Phó Thư ký BTS GHPGVN tỉnh Đăk Nông;

- Trưởng ban Văn hóa Phật giáo tỉnh Đăk Nông.

10. Chức vụ trong Học viện: Giảng viên

1.2. Thông tin liên hệ

Địa chỉ liên lạc : Tịnh xá Ngọc Đạt, tổ 5, phường Nghĩa Phú, TP. Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông.

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

2.1. Đại học

 1. Ngành học : Phật học
 2. Trường đào tạo : Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM.
 3. Hệ đào tạo : Chính quy
 4. Nước đào tạo : Việt Nam.
 5. Năm tốt nghiệp : 2005

2.2. Thạc sĩ

 1. Ngành học : Giáo dục học
 2. Trường đào tạo : Trường Đại học Sư Phạm Hoa Trung.
 3. Hệ đào tạo : Chính quy
 4. Tên luận văn : 越南佛教乞士派的教育及其现实意义 (Ý nghĩa thực tiễn giáo dục Hệ phái Khất sĩ Việt Nam)
 5. Nước đào tạo : Trung Quốc.
 6. Năm tốt nghiệp : 2008

2.3. Tiến sĩ

 1. Ngành học : Giáo dục học
 2. Trường đào tạo : Trường Đại học Sư Phạm Hoa Trung.
 3. Hệ đào tạo: Chính quy
 4. Tên luận án: 佛教戒定慧教育理念与实践研究(Nghiên cứu lý luận và thực tiễn giáo dục Giới Định Tuệ)
 5. Nước đào tạo : Trung Quốc. Năm tốt nghiệp: 2011

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

Từ tháng 9 năm 2011

đến nay

Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM

Giảng dạy

IV. CÁC HỌC PHẦN ĐẢM NHIỆM

TT

Tên môn

Cấp đào tạo

Số TC

Năm đào tạo

Tên trường và tỉnh

01

Sinh ngữ Trung văn

Cử nhân

02

2011 - 2014

Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM

02

Cổ ngữ Hán văn

Cử nhân

02

2011 - 2014

Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM

03

Đại cương các tông phái Phật giáo VN (Phần Khất sĩ)

Cử nhân

01

Khóa 9, 2013 đến nay

Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM

04

Đại cương các tông phái Phật giáo Trung Quốc

Cử nhân

02

Khóa 9, 2013 đến nay

Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM

05

Lễ nghi Phật giáo Trung Quốc

Cử nhân

02

Khóa 9, 2013 đến nay

Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM

06

Nhị khóa Hiệp giải

Trung cấp

03

2012-2013

Trường Trung cấp Phật học Đồng Nai

V. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

5.1. Bài báo khoa học/ nghiên cứu

5.1.1. Bài nghiên cứu đăng trong Kỷ yếu/ Tuyển tập của các hội thảo học thuật:

01. Thích Giáo Nhường (2016), “Nghiêm trì giới luật trang nghiêm Tây phương Tịnh độ”, Hệ phái Khất sĩ – Quá trình hình thành, pháp triển và hội nhập, 08 trang, Nhà xuất bản Hồng Đức, TP.HCM.

5.2. Sách đã xuất bản

5.2.1. Sách, giáo trình do bản thân làm (đồng) chủ biên/ tổng biên tập

01.Thích Giác Nhường, năm 2013-2015, Nói lời Tri ân, 03 tập, Nhà xuất bản Hội Nhà Văn, TP.HCM.

02. Thích Giác Nhường, năm 2015, Khất sĩ Phật Việt, Nhà xuất bản Tổng Hợp TP.HCM, TP.HCM.

03. Thích Giác Nhường, năm 2012-2016, Tuổi trẻ Phật Việt, 13 tập, Nhà xuất bản Tổng Hợp TP.HCM, TP.HCM.

04. Thích Giác Nhường, năm 2016, Vượt qua nghịch cảnh, Nhà xuất bản Hội Nhà Văn, TP.HCM.

Khoa: 
Khoa Trung văn