ĐĐ.TS. Thích Giác Thái

ĐĐ.TS. THÍCH GIÁC THÁI


I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

1.1. Thông tin cá nhân

 1. Họ tên : ĐỖ HUY CƯỜNG
 2. Pháp danh : THÍCH GIÁC THÁI
 3. Ngày sinh : 02/06/1979
 4. Ngoại ngữ : Hán Hiện Đại - Mức độ sử dụng: Lưu loát
 5. Cổ ngữ Phật học : Hán Cổ - Mức độ sử dụng: Đọc, dịch
 6. Học vị cao nhất : Tiến Sĩ
 7. Năm, nước nhận học vị: 2013 - Trung Quốc

1.2. Thông tin liên hệ

 1. Địa chỉ liên lạc : 90 Thích Quảng Đức, phường 5, Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

2.1. Đại học

 1. Ngành học : Phật Học
 2. Trường đào tạo : Học viện Phật giáo Việt Nam tại Tp. HCM
 3. Hệ đào tạo : Chính Quy
 4. Nước đào tạo : Việt Nam
 5. Năm tốt nghiệp : 2005

2.2. Thạc sĩ

 1. Ngành học : Phát Triển Và Giáo Dục Tâm Lý Học
 2. Trường đào tạo : Đại Học Sư Phạm Hoa Trung
 3. Hệ đào tạo : Chính Quy
 4. Tên luận văn: : Tâm Lý Học Duy Thức và Thực Tiễn Ứng Dụng
 5. Nước đào tạo : Trung Quốc
 6. Năm tốt nghiệp : 2010

2.3. Tiến sĩ

 1. Ngành học : Phát Triển Và Giáo Dục Tâm Lý Học
 2. Trường đào tạo : Trung Quốc
 3. Hệ đào tạo : Chính Quy
 4. Tên luận án: : Nghiên Cứu Tư Tưởng Nhân Cách Trong Duy Thức Học Phật Giáo
 5. Nước đào tạo : Trung Quốc
 6. Năm tốt nghiệp : 2013

IV. CÁC HỌC PHẦN ĐẢM NHIỆM

TT

Tên môn

Cấp đào tạo

Số TC

Năm đào tạo

Tên trường và tỉnh

1

Phật Học Ứng Dụng

Cử Nhân

3

Khoá

9, 10,11

HVPGVN tại TP.HCM

2

Kinh Pháp Hoa

Cử Nhân

3

Khoá

12,13,14

HVPGVN tại TP.HCM

3

Lịch sử Phật giáo Trung Quốc

Cử Nhân

3

2018, 2019

HVPGVN tại Hà Nội