ĐĐ.TS. Thích Minh Thắng

ĐĐ.TS. THÍCH MINH THẮNG


I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Thông tin cá nhân

  1. Họ tên : TRẦN BÁ DŨNG

  2. Pháp danh : THÍCH MINH THẮNG

  3. Ngày sinh : 29/10/1970

  4. Quê quán : ĐỒNG NAI

  5. Ngoại ngữ : ANH VĂN

  6. Cổ ngữ : Hán cổ

  7. Học vị cao nhất, năm, nước: TIẾN SĨ, 2015 - ẤN ĐỘ

  8. Chức vụ trong Học viện: GIẢNG VIÊN

Thông tin liên hệ

  1. Địa chỉ liên lạc : QUAN ÂM TU VIỆN, K2/77 NGUYỄN ÁI QUỐC, TP. BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

2.1. Đại học (BA, BSc v.v…)

- Ngành học : SƯ PHẠM ANH VĂN

- Hệ đào tạo: CHÍNH QUY

- Trường, nước đào tạo: ĐẠI HỌC SÀI GÒN, VIỆT NAM

- Thời gian đào tạo : 1988 – 1991

- Năm tốt nghiệp 1991

Văn bằng cử nhân khác

- Ngành học : ANH VĂN

- Hệ đào tạo: CHÍNH QUY

- Trường, nước đào tạo: ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ HÀ NỘI, VIỆT NAM

- Thời gian đào tạo : 1995 - 1997

- Năm tốt nghiệp: 1997

2.2. Thạc sĩ (MA, MSc v.v…)

- Ngành học : PHẬT HỌC

- Hệ đào tạo: CHÍNH QUY

- Trường, nước đào tạo: ĐẠI HỌC DELHI, ẤN ĐỘ

- Thời gian đào tạo : 2005 - 2007

- Năm tốt nghiệp: 2005

2.4. Tiến sĩ

- Ngành học : PHẬT HỌC

- Hệ đào tạo:.CHÍNH QUY.

- Trường, nước đào tạo: ĐẠI HỌC ALLAHABAD, ẤN ĐỘ

- Thời gian đào tạo : 2011 - 2015

- Năm tốt nghiệp: 2015

- Tên luận án : TÍN NGƯỠNG DI ĐÀ

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

2015 - NAY

HỌC VIỆN PHẬT GIÁO – TP. HỒ CHÍ MINH

GIÁO THỌ

IV. CÁC HỌC PHẦN ĐẢM NHIỆM

TT

Tên môn

Cấp đào tạo

Số TC

Năm đào tạo

Tên trường và tỉnh

1

KINH 42 CHƯƠNG

CỬ NHÂN

2015 - NAY

HVPG – TPHCM

2

LUYỆN NÓI

CỬ NHÂN

2015 - NAY

HVPG – TPHCM

Khoa: 
Khoa Triết học Phật giáo