ĐĐ.TS. Thích Nguyên Tấn

ĐĐ.TS. THÍCH NGUYÊN TẤN


I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

1.1. Thông tin cá nhân

 • Họ tên : NGUYỄN VĂN NHỰT
 • Pháp danh : THÍCH NGUYÊN TẤN
 • Ngày sinh : 02/03/1979
 • Ngoại ngữ : Tiếng Anh, Tiếng Trung
 • Cổ ngữ : Sanskrit, Pāli
 • Học vị cao nhất, năm, nước: Tiến sĩ, 2019, Ấn độ

1.2. Thông tin liên hệ

 • Địa chỉ liên lạc: Tu viện Huệ Quang, 116 Hòa Bình, Hòa Thạnh, Tân phú, Tp. HCM.

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Văn bằng

1.1 Cử nhân

Hệ đào tạo: Chính quy

Chuyên ngành: Ngữ Văn Anh

Thời gian đào tạo: 4 năm

Nơi đào tạo: Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn TP. Hồ Chí Minh

Tên đề tài luận văn: Thi Tốt nghiệp

Bằng tốt nghiệp số: 102 AV/04 ; Cấp năm 2004

1.2. Cử nhân 2

Hệ đào tạo: Chính quy

Chuyên ngành: Phạn Tạng & PG Ấn độ, Tây Tạng

Thời gian đào tạo: 4 năm

Nơi đào tạo: Học viện Phật Giáo Việt Nam tại TP. HCM

Tên đề tài luận văn: Thi Tốt nghiệp

- Bằng tốt nghiệp số: PT6137/HVPG/VBK6/280, cấp năm 2009

1.3 Thạc sỹ

Hệ đào tạo: Chính quy

Chuyên ngành: Phật Học (Lịch sử)

Thời gian đào tạo: 2 năm

Nơi đào tạo: Đại học Delhi, Ấn độ (Khoa Phật học)

Tên đề tài luận văn: Thi Tốt Nghiệp

- Bằng tốt nghiệp số: BS-43/10 (35049); cấp ngày 19 tháng 03 năm 2013

1.4 Phó Tiến sỹ

Hệ đào tạo: Chính quy

Chuyên ngành: Văn học Sử

Thời gian đào tạo: 2 năm

Nơi đào tạo: Đại học Delhi, Ấn độ (Khoa Phật học)

Tên luận án: The History of Origin and Development of the Prajñāpāramitā sūtra and Its Literature

- Người hướng dẫn: Tiến sĩ S.K. Singh

- Văn Bằng số: BS-43/10 (3322); Cấp ngày 30 tháng 05 năm 2015

1.5 Tiến sỹ

Hệ đào tạo: Chính quy

Chuyên ngành: Văn học Sử

Thời gian đào tạo: 4 năm

Nơi đào tạo: Đại học Delhi, Ấn độ (Khoa Phật học)

Tên luận án: A Study of the Historical Development of The Prajñāpāramitā Literature and Philosophy

- Người hướng dẫn: Giáo sư Tiến sĩ K.T.S. Sarao

- Ngày bảo vệ luận án: ngày 28 tháng 09 năm 2019

- Bằng Tiến sỹ số: BS-43/10; Cấp ngày 04 tháng 11 năm 2019

1.6 Các khóa đào tạo ngắn hạn

 • Certificate in Sanskrit (Chứng chỉ tiếng Phạn)

Thời gian: 1 năm

Nơi đào tạo: Đại học Delhi, Ấn độ (Khoa Sanskrit)

Chứng chỉ số: BS-43/10 (23413), cấp ngày 15 tháng 05 năm 2013

 • Diploma in Sanskrit (Văn bằng tiếng Phạn)

Thời gian: 1 năm

Nơi đào tạo: Đại học Delhi, Ấn độ (Khoa Sanskrit)

Văn bằng số: BS-43/10 (36725), cấp ngày 11 tháng 05 năm 2015

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

1. Đã tham gia giảng dạy các môn ở các trường Đại học/Cao đẳng năm?

 • Phạn văn căn bản (3 tín chỉ), Viện Trần Nhân Tông, Đại Học Quốc Gia Hà Nội (năm 2020)
 • Vajracchedikā Prajñāpāramitā Sūtram (3 tín chỉ), Viện Trần Nhân Tông, Đại Học Quốc Gia Hà Nội (năm 2021)
 • Triṁśikāvijñapti-kārikāḥ (3 tín chỉ), Viện Trần Nhân Tông, Đại Học Quốc Gia Hà Nội (năm 2021)
 • Kinh Kim cương (Đọc hiểu Phật điển), Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM (năm 2019)

2. Các công trình khoa học đã công bố (bài nghiên cứu, bài dịch, giáo trình giảng dạy):

- Nguyen Van Nhut (2017), “An Evaluation of the Concept of Prajñāpāramitā in Buddhism”, Bodhi Path, Half-yearly Bilingual Buddhism and Philosophy Journal, Vol. 13 (Jul 17, 2017), p. 30, New Delhi, India.

- Nguyên Tấn (2018), “Xuất-thế bộ (Lokottaravādin) với Tư tưởng Tịnh độ”, Quảng Đức, tập 01 (2018), trang 86, NXB Hồng Đức, Nha Trang.

- Nguyên Tấn (2016), “Chữ Phạn ở bậc Trung cấp Phật học”, Hội Thảo Giáo Dục Phật Giáo, Giáo Dục Trung Cấp Phật Học Khánh Hòa Thực Trạng Và Giải Pháp, số 1 (2016), trang 180, NXB Văn hóa-Văn Nghệ, TP. HCM.

IV. CÁC HỌC PHẦN ĐẢM NHIỆM

 • Kinh Kim cương (Đọc hiểu Phật điển Phạn văn), 3 tín chỉ, 2019, HVPGVN tại TP. HCM.
 • Kinh A di đà (Đọc hiểu Phật điển Phạn văn), 3 tín chỉ, 2021, HVPGVN tại TP. HCM.
 • Cổ ngữ Sanskrit, 2 tín chỉ, 2021, HVPGVN tại TP. HCM.
Khoa: 
Khoa Phật học Sanskrit