HT. TS. Thích Tâm Đức

HT.TS. THÍCH TÂM ĐỨC


I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

1.1. Thông tin cá nhân

 1. Họ tên                   : NGUYỄN XUÂN KÍNH
 2. Pháp danh             : THÍCH TÂM ĐỨC
 3. Giáo phẩm             : Hòa thượng
 4. Ngày sinh             : 07 - 06 - 1953
 5. Ngoại ngữ             : Anh ngữ - Mức độ sử dụng: Đọc, nói, nghe, viết
 6. Học vị cao nhất    : Tiến sĩ Phật học năm 1997 tại Đại học Delhi, Ấn Độ và Tiến sĩ Triết học  năm 2003 tại Đại học Delhi, Ấn Độ
 7. Tiến sĩ danh dự: Tiến sĩ Danh dự tại Đại học International University of Morality, Florida, USA năm 2018

1.2. Thông tin liên hệ

 1. Địa chỉ liên lạc     : Thiền viện Vạn Hạnh, 750 Nguyễn Kiệm, P.4, Q. Phú Nhuận, Tp Hồ Chí Minh    

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

2.1. Đại học

 1. Ngành học            : Phật học
 2. Trường đào tạo    : Trường Cao cấp Phật học Việt Nam, Cơ sở 2 (Học viện Phật giáo Việt Nam tại Tp. Hồ Chí Minh)
 3. Hệ đào tạo           : Chính quy
 4. Nước đào tạo       : Việt Nam
 5. Năm tốt nghiệp    : 1988

2.2. Thạc sĩ

 1. Ngành học           : Phật học
 2. Trường đào tạo    :  Đại học Delhi
 3. Hệ đào tạo           : Chính quy
 4. Nước đào tạo       : Ấn Độ
 5. Năm tốt nghiệp    : 2003

2.3. Tiến sĩ

 1. Ngành học           : Phật học
 2. Trường đào tạo    : Đại học Delhi
 3. Hệ đào tạo           : Chính quy
 4. Tên luận án          : Thien of Vietnamese Buddhism under Tran Dynasty
 5. Nước đào tạo       : Ấn Độ
 6. Năm tốt nghiệp    : 1997

Tiến sĩ (văn bằng 2)

 1. Ngành học           : Triết học
 2. Trường đào tạo    : Đại học Delhi
 3. Hệ đào tạo           : Chính quy
 4. Tên luận án          : Philosophy of the Saddharmapundarika-sutra 
 5. Nước đào tạo       : Ấn Độ
 6. Năm tốt nghiệp    : 2003

 

2.5. Các khoá đào tạo khác

TT

Văn bằng/ chứng chỉ

Tên khoá đào tạo

Trường đào tạo

Năm đậu

01

Chứng chỉ

Cao học Ngành Khoa học lịch sử

Viện Khoa học Xã hội tại Tp. Hồ Chí Minh

08/1991

02

Diploma

Course in Chinese

University of Delhi

May,1998

03

Certificate

Course in Chinese language

University of Delhi

January, 1999

04

Diploma

Diploma in Pali

University of Delhi

Dec., 1998

05

Chứng chỉ

Khóa bồi dưỡng giảng sư

Ban Trị sự Thành hội PG Tp. Hồ Chí Minh

05/2003

06

Certificate

Quản trị nguồn nhân lực theo mục tiêu chiến lược, kinh nghiệm từ Nhật Bản

Vietnam-Japan Human Resources Cooperation Center

04/2005

 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

1999

Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam

Tổng Thư ký, theo Quyết định số 204/QĐ/HĐTS ngày 09/9/1999

2004

Hội nghị “The First Asian Civilizational Dialogue” từ 9-10/3/2004 tại New Delhi, Ấn Độ.

Trình bày tham luận “Vienamese contribution to Asian civilization: Retrospect and Prospect

2005

Học viện Phật giáo Việt Nam tại Tp. Hồ Chí Minh

Chánh Văn phòng, theo Quyết định số 012/VPHV ngày 12/5/2005

2005

Học viện Phật giáo Việt Nam tại Tp. Hồ Chí Minh

Phó Tổng Thư ký, theo Quyết định số 166/QĐ/HĐTS ngày 16/5/2005

2006

Hội nghị “Buddhism in the New Era: chances and challenges,” từ 15-16/7/2006 tại Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Tp. Hồ Chí Minh.  

Trình bày tham luận “Buddhist economy, a comprehensive solution

2006

Hội thảo “Founder Ven. Hiu-Wan’s thoughts and deeds with the 13th International Conference on Buddhist education and culture” từ 13-15/10/2006.  

Trình bày tham luận “The implication of the Saddharmapuṇḍarīka-sūtra

2007

Waitangi, New Zealand từ 29-31/5/2007

Thành viên Đoàn Ban Tôn giáo Chính phủ, Việt Nam dự Asia-Pacific Regional Interfaith Dialogue

2007

Hội nghị “Vietnam and the East Asia Buddhist Traditions” tại Học viện PGVN tại Tp. HCM ngày 21/8/2007.

Trình bày tham luận “Vietnamese Buddhism, a spring-board in the Eastern Asia during the early centuries A.D.

2008

Hội nghị “The 5th United Nations Day of Vesak” tại Hà Nội từ 15-16/5/2008.

Trình bày tham luận “Conflict and Buddhist solutions

2008

Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nhiệm kỳ (2007-2012)

Ủy viên,  theo Quyết định số 402/QĐ/HĐTS ngày 17/9/2008

2008

Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam

Phó Viện trưởng kiêm Tổng Thư ký, theo Quyết định số 403/QĐ/HĐTS ngày 17/9/2008

2008

Hội nghị “Asian Conference of Religions for Peace (ACRP)” tại Manila, Philippines từ 15-21/10/2008

Khách mời

2009

Hội nghị “Interfaith Summit for Peace and Harmony in Australia and the Asia-Pacific Region” tại Brisbane, Queensland, Australia từ 18-21/2/2009.   

Trình bày tham luận “Buddhist Views on Economy and Social Justice

2009

Hội nghị “The 6th United Nations Day of Vesak” tại Bangkok, Thái Lan từ 04-06/5/2009.

Trình bày tham luận “A Buddhist Economy Perspective in the Present-day Global Economic Downturn

2010

 Hội nghị “The 7th United Nations Day of Vesak” tại Bangkok, Thái Lan, 05/2010.

Trình bày tham luận “Vietnam Buddhist University in Hochiminh City overcoming the first obstacles in doing the project to prevent and combat HIV/AIDS - The confidential lessons

2011

Tại Trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York, Hoa Kỳ ngày 16/5/2011

Đại diện GHPGVN trình bày tham luận “Conflict and Illusion

2018

Indian Philosophical Congress từ 5-7/1/2018

Trình bày tham luận “The engagement of vietnamese buddhism: A contribution to the cause of the independent and development of its nation

2012

Hội nghị “The 9th United Nations Day of Vesak” tại Bangkok, Thái Lan, 06/2012.

Trình bày tham luận “Paticcasamuppada and Environmental Preservation

2014

Hội nghị “The 11th United Nations Day of Vesak” tại Hà Nội, Việt Nam, tháng 05/2014. 

Trình bày tham luận “Buddhist Meditation: An Effective Response to Healthy Living

2014

Hội nghị “Dharma - Dhamma”, tại Bhopal, Ấn Độ, năm 2014

Trình bày tham luận “A transformation of the individual, social engineering and cosmic wellness as briefly implied in the Saddharmapuṇḍarīka-sūtra.

2017

Tại Tu viện Tây Tạng Drikung Kyobpa Choling, Escondido, California, USA  từ 08-09/7/2017.

Thuyết giảng đề tài “Who am I?” và “The monkey mind and reality

2018

1. Hội nghị Asian Philosophy tại Gujarat, Ấn Độ từ 03-04/1/2018.

2. Hội nghị “The 92nd session of the Indian Philosophical Congress” tại Gujarat, Ấn Độ từ 05-07/1/2018.  

 1. Trình bày tham luận “Discovering the world within
 2. Trình bày tham luận “Vietnamese Buddhism, a social-politica-religious entity under the Ly and Tran dynasties (1010 A.D. - 1400 A.D.)

2019

2019 UNDV International Buddhist Conference từ 12-14/5/2019

Trình bày tham luận & Điều phối hội nghị “Buddhist approach to global leadership and shared responsibility for sustainable societies

2019

Kỷ niệm 35 năm thành lập Học viện PGVN tại TP. Hồ Chí Minh (1984-2019)

Trình bày tham luận “Thiền và giáo dục đại học Việt Nam thời hội nhập” và điều phối hội thảo “Phật học Việt Nam thời hiện đại: Bản chất, hội nhập và phát triển.”

 

IV. CÁC HỌC PHẦN ĐẢM NHIỆM

TT

Tên môn

Cấp đào tạo

Số TC

Năm đào tạo

Tên trường và tỉnh

01

Pali

Cử nhân

3

1999, 2000, 2001,2005…, 2016,2017, 2018, 2019, 2020

HVPGVN tại Tp.HCM

02

Các vấn đề Phật học

Cử nhân

3

2005

HVPGVN tại Tp.HCM

03

Lịch sử Phật giáo Việt Nam

Cử nhân

3

2006

HVPGVN tại Tp.HCM

04

6 phái triết học Ấn Giáo

Cử nhân

3

2006

HVPGVN tại Tp.HCM

05

Triết lý Theravada

Cử nhân

3

2006

HVPGVN tại Tp.HCM

06

Phương pháp nghiên cứu

Cử nhân

3

2009

HVPGVN tại Tp.HCM

07

Tư tưởng Đại thừa Phật giáo

Cử nhân

3

2009

HVPGVN tại Tp.HCM

08

Kinh Pháp Hoa

Cử nhân

3

2017, 2018

HVPGVN tại Tp.HCM

09

Phật giáo và tư tưởng Ấn Độ

Thạc sĩ

3

2014

HVPGVN tại Tp.HCM

10

Triết lý Pháp Hoa

Thạc sĩ

3

2018

HVPGVN tại Tp.HCM

11

Kinh Pháp Hoa

Cử nhân

3

2006

HVPGVN tại Hà Nội

12

Thiền thực hành

Cử nhân

3

2007, 2018, 2020

HVPGVN tại Hà Nội

13

Thiền và Thiền tông Việt Nam

Thạc sĩ

3

2018, 2020

HVPGVN tại Hà Nội

V. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

5.1. Bài báo khoa học/ nghiên cứu 

5.1.1. Bài nghiên cứu đăng ở Tạp chí nước ngoài:

TT

Họ tên

Năm

Tạp chí, đề bài nghiên cứu

Số trang

Địa điểm xuất bản

01

Thích Tâm Đức

2012

2600 years of Sambuddhatva, “Buddhism in Vietnam”

05

Sri Lanka

 

5.1.2. Bài nghiên cứu đăng trong Kỷ yếu/ Tuyển tập của các hội thảo học thuật:

TT

Họ tên

Năm

Tạp chí, đề bài nghiên cứu

Số trang

Địa điểm xuất bản

01

Thích Tâm Đức

2015

Buddhism in the Mekong region, “Eko maggo, a positive approach for the people in the Mekong region”

08

Vietnam National University-HCM Press

 

5.2. Sách đã xuất bản

5.2.1. Sách, giáo trình do bản thân làm tác giả

TT

Họ tên

Năm

Tạp chí, đề bài nghiên cứu

Nhà xuất bản

Địa điểm xuất bản

01

Thích Tâm Đức

2008

Buddhist Solutions (Những giải pháp Phật giáo)

NXB Tôn giáo

Hà Nội

02

Thích Tâm Đức

2012

Ekayāna Philosophy of the Saddharmapuṇḍảrīka-sutra

Originals

Delhi, India

 

 

VI. HƯỚNG DẪN LUẬN ÁN, LUẬN VĂN, KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP:

Stt

Họ Tên

Pháp danh

Đề tài luận văn

(THẠC SĨ)

Năm tốt nghiệp

Khóa

Trường

Ghi chú

01

Lê Thị Kim Tánh

Thích Nữ Đức Tuệ

Niệm Xứ (Phân tích và ứng dụng)

2017

I

Học viện PGVN-Tp.HCM

Đã tốt nghiệp

02

Phạm Thị Kim Hà

Chiếu Trí

Nghiên cứu về giao tiếp trong kinh điển Pāli

2020

II

Học viện PGVN-Tp.HCM

Đã tốt nghiệp

03

Tăng Thị Mỹ Lợi

Thích Nữ Hòa Nhã

Lịch sử hình thành và phát triển thiền viện Viên Chiểu (tỉnh Đồng Nai)

II

Học viện PGVN-Tp.HCM

Đang thực hiện

04

Võ Đức Thành

Thích Chiếu Nguyện

Nghiên cứu pháp Niệm Phật

II

Học viện PGVN-Tp.HCM

Đang thực hiện

05

Đỗ Ngọc Nga

Thích Nữ Linh Bảo

Khái niệm Thường Bất Khinh trong kinh Pháp Hoa

II

Học viện PGVN-Tp.HCM

Đang thực hiện

06

Nguyễn Đình Trí

Thích Ngộ Tánh

Triết học Phật giáo trong kinh Mi Tiên Vấn Đáp

II

Học viện PGVN-Tp.HCM

Đang thực hiện

07

Đặng Văn Hớn

Thích Vạn Ngộ

Đóng góp của Daisetsu Teitaro Suzuki đối với việc truyền bá Thiền tông sang phương Tây

II

Học viện PGVN-Tp.HCM

Đang thực hiện