Giới thiệu tổng quát

Để nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập và nghiên cứu trong công tác giáo dục và đào tạo, Học viện đã được các cấp lãnh đạo chính quyền và Giáo hội cấp đất và cho phép xây dựng cơ sở II của Học viện tại khu đất mới gồm 23.8 hecta thuộc xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP.HCM, một cơ sở đào tạo giáo dục Đại học Phật giáo có quy mô và tầm cỡ quốc tế.

Lễ đặt đá xây dựng cơ sở II vào ngày 4-11-2012, đánh dấu bước ngoặt chuyển mình của Học viện. Sau ba năm xây dựng, một số công trình căn bản giai đoạn I phục vụ cho mục đích học tập và nội trú của các Tăng Ni sinh đã hoàn tất, bao gồm: 01 tòa học đường, 03 tòa ký túc xá Tăng và Ni (mỗi tòa gồm 04 tầng, mỗi tầng gồm 500m2) và một tòa nhà hành chánh văn phòng (03 tầng, mỗi tầng gồm 250m2), và một nhà tiền chế làm chánh điện tạm và giảng đường. Tổng chi phí xây dựng trên 200 tỷ đồng, do sự phát tâm đóng góp tịnh tài của chư Tôn đức Tăng Ni, Phật tử trong và ngoài nước.

Hiện tại, Học viện mới xây dựng các hạng mục quan trọng cho giai đoạn 1 trên 6ha đất. Diện tích đất gần 18ha còn lại, Hội đồng Điều hành sẽ tiếp tục nỗ lực xây dựng trong vài năm tiếp theo, bao gồm: Hội trường 2.000m2  với sức chứa 3.000 người, với các tiện ích cho hội thảo quốc tế; Chánh điện 1.800m2  với sức chứa 2.500 người làm lễ cùng một lúc; Tòa thư viện lớn với sức chứa 1 triệu đầu sách; Khu nhà khách quốc tế gồm 150 phòng; Các tòa nhà dành cho các khoa: khoa học xã hội và nhân văn, khoa khoa học tự nhiên, khoa quản trị và giáo dục… dự kiến chi phí xây dựng khoảng 500 tỷ đồng.

Khi toàn bộ công trình xây dựng cơ sở Lê Minh Xuân được hoàn tất, đây là nơi tu học Phật học nội trú có quy mô của Học viện, đồng thời là môi trường ứng dụng, hành trì các pháp môn trong đạo Phật.