Lịch sử

Lễ đặt đá xây dựng Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM - cơ sở Lê Minh Xuân, ngày 04/11/2012.

Khu nhà Hành chánh đã xong phần sàn bê-tông và đang chuẩn bị đổ bê-tông phần mái, tháng 4/2014.

Hòa thượng Viện Trưởng khảo sát công trình khun hà Hành chánh, tháng 4/2014.

Tòa nhà Giảng đường đã hoàn tất phần mái bê-tông, và chuẩn bị đổ bê-tông cầu thang, tháng 5/2014.

Phần móng tòa nhà ký túc xá Ni đang thi công, tháng 6/2014.

Tòa nhà giảng đường đang thi công xây tường bao, tường ngăn phòng, tháng 6/2014.

Phần mái 2 (gian giữa) tòa nhà Hành chánh đã hoàn tất việc đổ bê-tông, tháng 7/2014.

Tòa nhà giảng đường đã xây xong tường bao và tường phòng, tháng 7/2014.

Đường đi xung quanh trong khuôn viên các công trình đang chuẩn bị cán nhựa, tháng 7/2014.

Tòa nhà Hành chánh trong giai đoạn xây tường ngoài và tường phòng, tháng 8/2014.

Tòa nhà Hành chánh và Giảng đường, tháng 8/2014.

Tòa nhà Giảng đường đang thi công lợp mái ngói, đồng thời chuẩn bị lót đá nền và ốp gạch tường, tháng 9/2014.

HT Viện Trưởng khảo sát công trình giảng đường và ký xác nhận các loại vật liệu trước khi thi công, tháng 9/2014.

HT Viện Trưởng khảo sát công trình giảng đường và ký xác nhận các loại vật liệu trước khi thi công, tháng 9/2014.

Khảo sát hệ thống móng của tòa nhà ký túc xá Tăng, tháng 9/2014.

Cũng trong thời điểm này, tòa nhà ký túc xá Ni đang thi công đổ bê-tông sàn thứ 2, tháng 9/2014.

Tòa nhà ký túc xá Ni chuẩn bị đổ bê-tông sàn thứ 3, tháng 10/2014.

Tiến độ xây dựng không bị gián đoạn là nhờ sự phát tâm cúng dường của Phật tử tham dự khóa tu và các nhà hảo tâm gần xa, tháng 10/2014.

Khu ký túc xá Ni chuẩn bị đổ bê-tông mái, tháng 12/2014.

Tòa nhà giảng đường trong giai đoạn sơn hoàn chỉnh tường ngoài và chuẩn bị thi công phần nội thất, tháng 12/2014.

Tòa nhà hành chánh đang sơn lớp lót ngoài và chuẩn bị lợp ngói, tháng 12/2014.

Tòa nhà ký túc xá Ni trong giai đoạn xây tường ngoài, tháng 3/2015.

Hòa thượng cùng chư tôn đức cũng khảo sá t và phê duyệt một số vấn đề liên quan đến các hạng mục xây dựng và thiết kế nội thất của khu nhà Hành chánh, tháng 6/2015.

Tòa nhà hành chánh đã lợp mái ngói và hoàn thiện phần sơn lót tường ngoài, tháng 6/2015.

Tòa nhà Giảng đường và khu nhà Hành chánh đã được sơn hoàn chỉnh, tháng 9/2015.

Đến thời điểm đầu T9, đã dựng hoàn tất hệ thống cột và xà-gồ cho giảng đường tạm, tháng 9/2015.

Hoà thượng khảo sát khu bếp ăn của Tăng, Ni sinh, tháng 10/2015.

Nhà tiền chế -chánh điện tạm có không gian rộng lớn với sức chứa khoảng 1500 người, và sẽ được sử dụng trong khoảng thời gian trên 5 năm cho đến khi xây dựng hoàn tất hạng mục công trình chánh điện trong tương lai, tháng 12/2015.

Khảo sát không gian nhà bếp và khu nhà ăn của chư tôn đức trong Hội đồng điều hành học viện, tháng 3/2016.

Các tòa nhà ký túc xá Tăng, Ni và tòa nhà hành chánh đang trong giai đoạn hoàn thiện, tháng 3/2016.

Lót đá đường đi trong khuôn viên giữa các tòa nhà, tháng 3/2016.

Tòa nhà hành chánh, tháng 4/2016.

Cụm công trình - ký túc xá Tăng (trái), giảng đường (giữa) và tòa nhà hành chánh (phải), tháng 4/2016.

Phòng nội trú trong ký túc xá, tháng 4/2016.

Lễ khánh thành giai đoạn 1 Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM - cơ sở Lê Minh Xuân, ngày 08/05/2016.