TT. TS. Thích Viên Trí

TT. TS. THÍCH VIÊN TRÍ


THÔNG TIN CÁ NHÂN

 

Họ tên: HOÀNG NGỌC DŨNG

Pháp danh: THÍCH VIÊN TRÍ

Giáo phẩm: Thượng Tọa

Ngày tháng năm sinh: 06/3/1961

Hổ khẩu thường trú: Chùa Từ Mãn, số 21 đường 229, ấp 2a xã Hòa Phú, huyện Củ Chi, TP. HCM

 

I. VĂN BẰNG

 

1. Cử nhân:

Chuyên ngành: Phật học (hệ chính quy)
Thời gian đào tạo: 4 năm (1988-1992)
Nơi đào tạo: Trường Cao Cấp Phật Học Việt Nam cở sở 2
Tên luận văn: Ý nghĩa Giới Luật

2. Thạc sĩ: (MA)

Chuyên ngành: Phật Học
Thời gian đào tạo: 2 năm (1994-1996)
Nơi đào tạo: Trường Đại học Delhi, Ấn Độ

4. M.phil (Master of Philosophy)

Chuyên ngành: Phật Học
Thời gian đào tạo: 2 năm (1996-1998)
Nơi đào tạo: Trường Đại học Delhi, Ấn Độ
Tên luận văn: Vai trò Giới Luật trong đời sống người xuất gia

5. Tiến sĩ

Chuyên ngành Phật Học
Thời gian đào tạo: 4 năm (1998-2001)
Nơi đào tạo: Trường Đại học Delhi India
Tên luận văn: Khái niệm Bồ Tát Quán Thê Âm.

6. Trình độ ngoại ngữ

a. Sinh ngữ: Anh
b. Cổ ngữ: Hán
Trình độ khả năng sử dụng: Trung bình

 

II. KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY, LÀM VIỆC VÀ NGHIÊN CỨU

 

1. Giảng dạy:

- 2001 - đến nay:

- Giảng dạy tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM.

- Giảng dạy tại Trường Cao Trung Phật Học Đại Tòng Lâm, Bà Rịa Vũng Tàu.

- Giảng dạy tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế

- Giảng dạy tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội

2. Quá trình công tác (thời gian, chức vụ, nơi công tác)

- 2001 đến nay: Giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM

- 2008: Trưởng phòng Đào tạo, Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM

- 2016: Phó Viện trưởng đặc trách đào tạo, Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM

- 2020: Phó Viện trưởng kiêm Trưởng khoa Triết học, Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM

- 2012: - Phó trưởng Ban Giáo Dục Phật giáo Trung Ương GHPGVN đặc trách Trung cấp Phật học

           - Chủ tịch Hội đồng Biên soạn sách giáo khoa Trung cấp Phật học, Ban Giáo Dục Phật giáo Trung Ương GHPGVN

3. Biên tác:

- A Study of the Concept of Avalokitesvara Boddhist Sattva

- A Role of Sila in the life of Buddhist Monk

- Khái niệm về Bồ Tát Quán Thế Âm

- Ý Nghĩa Giới Luật

- Ấn Độ Phật Giáo Sử Luận

- Lược Sử Phật Giáo Trung Quốc

- Phật Giáo qua Lăng Kính Xã Hội

- Chuỗi Ngọc Trai (dịch)