HT. TS. Thích Bửu Chánh

HT. TS. THÍCH BỬU CHÁNH


THÔNG TIN CÁ NHÂN:

Họ tên: Lê Hà

Pháp danh: Thích Bửu Chánh

Giáo phẩm: Hòa Thượng

Ngày tháng năm sinh: 16/04/1961

Hổ khẩu thường trú: Thiền Viện Phước Sơn, Đồi Lá Giang, Khu phố Tân Cang, Phường Phước Tân, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

VĂN BẰNG VÀ KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

1. Văn bằng:

1.1. Cử nhân:

a. Chuyên ngành Phật học (hệ chính quy)

Thời gian đào tạo: 4 năm (1988-1992)

Nơi đào tạo: Trường Cao Cấp Phật Học Việt Nam cở sở 2

Tên luận văn: Đức Phật lịch sử và Đức Phật tôn giáo

b. Chuyên ngành sử học (hệ không chính quy)

Thời gian đào tạo: 4 năm (1985-1989)

Nơi đào tạo: Trường Đại Học Tổng Hợp TP.HCM

c. Chuyên ngành ngữ văn: (hệ không chính quy)

Thời gian đào tạo: 4 năm (1986-1990)

Nơi đào tạo: Trường Đại Học Tổng Hợp TP.HCM

d. Chuyên ngành anh ngữ: (hệ không chính quy)

Thời gian đào tạo: 2 năm (1990-1992)

Đại Học Đại Cương

Nơi đào tạo: Trường Đại Học Tổng Hợp TP.HCM

1.2. Cao học

Chuyên ngành Sử Học

Thời gian đào tạo: 2 năm (1989-1991)

Nơi đào tạo: Viện Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn

Tên luận văn: Thời kỳ du nhập Phật giáo Việt Nam

1.3. Thạc sĩ: (MA)

Chuyên ngành Phật Học

Thời gian đào tạo: 2 năm (1995-1997)

Nơi đào tạo: Trường Đại học Delhi India

1.4. Thạc sĩ: (MPhil)

Chuyên ngành Phật Học

Thời gian đào tạo: 2 năm (1997-1999)

Nơi đào tạo: Trường Đại học Delhi India

Tên luận văn: Giáo lý Tứ Diệu Đế trong Kinh Pháp Cú

1.5. Tiến sĩ

Chuyên ngành Phật Học

Thời gian đào tạo: 4 năm (1999-2003)

Nơi đào tạo: Trường Đại học Delhi, India

Tên luận văn: Nghiên cứu phân tích giáo lý Phật giáo trong Kinh Milindapanho.

1.6. Các bằng cấp khác:

 1. Certificate in Chinese (1 năm)
 2. Diploma in chinese (1 năm)
 3. Certificate in Pāli (1 năm)
 4. Diploma in Pāli (1 năm)

Nơi đào tạo: Trường Đại học Delhi, India

1.7. Trình độ ngoại ngữ

 1. Sinh ngữ: Anh

 2. Cổ ngữ: Pāli

Trình độ khả năng sử dụng: Trung bình

1.8. Các khóa đào tạo ngắn hạn:

Khóa bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm (2019-2020)

Nơi đào tạo: Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM

II. Kinh nghiệm giảng dạy và làm việc

 1. 1993-1995: Giảng dạy Kinh Nguyên Thủy (hệ Pāli) tại Trường Trung Cấp Phật Học Bình Dương, Đồng Nai, Tiền Giang.
 2. 2003 đến nay: Giảng dạy Abhidhamma tại Trường Cao Trung Phật Học Đại Tòng Lâm, Bà Rịa Vũng Tàu.
 3. 2005 đến nay: Giảng dạy môn cổ ngữ Pāli, Abhidhamma, Kinh Trung Bộ, nghệ thuật diễn giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM
 4. 2007 đến nay: Giảng dạy Abhidhamma tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội, Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế.
 5. 2018 - 2020: Hướng dẫn Luận văn Thạc sĩ Phật học tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM
 6. Quá trình công tác (thời gian, chức vụ, nơi công tác):
 • 2005 đến nay: Giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM
 • 2006 - 2008: Phó khoa Pāli Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM
 • 2007 đến nay: Giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội, Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế.
 • 2008 đến nay: Trưởng khoa Pāli Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM
 • 2010 đến nay: Phó Viện Trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM